Kotiseutumme Antrea

Pitäjähistoria on kattava kuvaus Antrean luonnosta ja asutuksesta sekä kunnan, seurakunnan, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta syksyyn 1944 saakka. Kirja esittelee kunnan koulupiireittäin ja taloittain. Kuvauksia tukee laaja kuva-aineisto ja karttapiirrokset talojen sijainnista kylissä.

Koulupiirien esittelyjen lisäksi muut luvut ovat: Antrealaisten laulu, Antrea, Vuoksen varrella ajasta aikaan, Vuosisatojen ja -tuhansien perintö, Maan vapauden puolesta, Vanhoilla asuinsijoilla, Uusille asuinsijoille, Antrea kesällä 1994.

Kun pitäjähistoria vuonna 1995 ilmestyi, Helsingin Sanomat kuvasi arvostelussaan sen olevan ”pitäjähistorioiden aatelia”.

Sivumäärä 719, toimittaja Antti Henttonen.