Lastuja elämän laineilta. Otoksia kahden karjalaispojan elämästä. 

Kaksi karjalaista ikämiestä, opetusneuvos Antti Henttonen ja lääketieteen profcessori Matti Kekki avaavat muistojaan yhteisjulkaisussa. Heitä yhdistää vuosisataisten talonpoikaissukujensa yhteinen kotiseutu Antreassa.

Antti on koulutukseltaan kansakoulunopettaja, josta tuli opetusalan ammatti- ja ammattijärjestölehden pitkäaikainen päätoimittaja ja yksi peruskoulu-uudistuksen pioneereista.  Hän siirtyi kansakoulunopettajan työstä kolmeksi vuosikymmeneksi opettajien ammattilehden päätoimittajaksi ja peruskoulu-uudistuksen esitaistelijaksi. Hän mm. kirjoitti kansanedustaja Olavi Lahtelalle tekstin siihen toivomusaloitteeseen, jonka pohjalta eduskunta ratkaisi periaatepäätöksellään marraskuussa 1963 peruskolu-uudistuksen toteuttamisen. 

Matti on lääketieteen ja kirurgian tohtori ja professori, joka on toiminut alansa opettajana ja tutkijana sekä sairaala- ja yriatyslääkärinä. Hän on suomalaisen ja kansainvälisen kulttuurin monipuolinen harrastaja, jonka elämyksistä tällä saralla saadaan kirjasta lukea.

Työn ja harrastusten monipuolinen polku valottuu lastujen kautta. Runsas kuvitus täydentää tekstin antia. Esipuheessaan tekijät toteavat: "Yhteistyössä kootun kirjamme nimi haluaa kuvata kahden pienen ihmisen vaellusta lastuina elämän aalloilla. Muistelmapalat ovat samalla omanlaisiaan kirjallisia lastusia. Toivomme, että ne herättäisivät lukijoissamme halua tallentaa omia tai läheistensä elämänkokemuksia pikkuhistorian palasina tiedoksi jälkipolville. Noista palasista koostuu laajempiakin näkymiä."

228 sivua.