Antrean kartta

Antrean kartta on painettu vuonna 1999, mittakaava 1:50 000, vuoden 1938 mittaus.  Talvi- ja jatkosodan rintamalinjat on merkitty karttaan.

Pikkukartassa Antrean sijainti Kannaksella. Katsojaa siivittää Juho Kurjen runo: 

Antrea, asuimme siellä,
Vuoksen viertä vuosisadat.
Nytkin usein unen teitä
muiston maille matkustamme.