Antrea-Seura ry

Kotiseutumme Antrea

Pitäjähistoria on kattava kuvaus Antrean luonnosta ja asutuksesta sekä kunnan, seurakunnan, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta syksyyn 1944 saakka. Kirja esittelee kunnan koulupiireittäin ja taloittain. Kuvauksia tukee laaja kuva-aineisto ja karttapiirrokset talojen sijainnista kylissä.

Koulupiirien esittelyjen lisäksi muut luvut ovat: Antrealaisten laulu, Antrea, Vuoksen varrella ajasta aikaan, Vuosisatojen ja -tuhansien perintö, Maan vapauden puolesta, Vanhoilla asuinsijoilla, Uusille asuinsijoille, Antrea kesällä 1994.

Kun pitäjähistoria vuonna 1995 ilmestyi, Helsingin Sanomat kuvasi arvostelussaan sen olevan ”pitäjähistorioiden aatelia”.

Sivumäärä 719, toimittaja Antti Henttonen.