KPYL:n tapahtumat ja tilaisuudet ovat jäsenille maksuttomia.

KPYL:n hallituksen järjestäytymiskokous 29.5.2023 teki seuraavat valinnat:

  • Puheenjohtaja Janne Aso
  • Varapuheenjohtaja Saara Pöyri
  • Sihteeri Jyrki Ijäs

Lämpimät onnittelut valituille!

Katso tästä hallituksen yhteystiedot!


Vuosikokous  la 11.3.2023 klo 11-13

Vuosikokousta johti KPYL:n puheenjohtaja Janne Aso, sihteerinä toimi Anu Kekki. Pöytäkirjan tarkastivat Hannele Inkinen ja Juha Henrikson.

Kokoukseen osallistui 48 henkeä. Karjalatalon Yläsalissa oli 29 läsnäolijaa, heistä valtakirjalla 19. Teams-yhteydellä osallistui 19.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen vuosikokoukselle määrittelemät asiat. Muita asioita vuosikokoukselle määräaikaan mennessä ei tullut. Hyväksyttiin Toimintakertomus vuodelta 2022 ja Toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

KPYL:n hallituksen jäseniksi vuosiksi 2023-2025 valittiin Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho, ja Esko Pietilä, Sakkola-Seura sekä Janne Aso, Johannes-Seura. Janne Aso valittiin hänen jäljellä olevalle kahden vuoden kaudelleen vuosiksi 2023 ja 2024.

Hallituksessa jatkavat vuosiksi 2021-2023 valitut Matti Holopainen, Pälkjärven pitäjäseura, Saara Pöyri, Antrea-Seura sekä Esa Kosonen, Impilahti-Seura, ja vuosiksi 2022-2024 valitut Jyrki Ijäs, Hiitolaiset, Anu Kekki, Ruskeala-Seura, Sortavala-Seura sekä Jarkko Peltola, Wiipuri-Yhdistys, Viipurin pitäjäseura.

Toiminnantarkastaja 2023 on Juho Paukkunen, varalla Sami Suviranta.

Hallituksen järjestäytymiskokous 29.5.2023 valitsee keskuudestaan yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin. 

Vuosikokouksen aika ja paikka uutisoitiin 9.1.2023


Kevättapaaminen la 11.3.

Pitäjäyhteisöjen Kevättapaaminen pidettiin heti KPYL:n vuosikokouksen jälkeen. 


Pitäjälehtien äärellä

Karjalan Liitto: Pitäjä- ja sukulehtiseminaari järjestetään Karjalatalolla la 28.1.2023 klo 10.30-16.00. Teemana kuvajournalismi sekä pitäjälehtien ja Karjala-lehden välinen yhteistyö. Maksullinen. Lue lisää