)

YHTEYSTIEDOT


 

KPYL:n sähköpostiosoite on karjalaispitajat@gmail.com

Hallitus 2023

Puheenjohtaja Janne Aso, Johannes-seura
Eteläinen alue: Ulkosaaret ja Lounais-Rannikko (Johannes, Koivisto, Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari)
karjalaispitajat@gmail.com, janne.aso[at]turku.fi,  +358 44 33 0112

Varapuheenjohtaja Saara Pöyry, Antrea-Seura
Keskinen alue: Vuoksenlaakso (Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski, Vuoksenranta, Vuoksela)
saara.poyri[at]valio.fi, p. 050 301 3611

Sihteeri Jyrki Ijäs, Hiitolaiset ry
Keskinen alue: Käkisalmen seutu (Hiitola, Kaukola, Kirvu, Kurkijoki, Käkisalmi, Pyhäjärvi, Räisälä)
jyrki[at]pro-tekstion.fi, 0400 204 332

Jäsenet:

Matti Holopainen, Pälkjärven pitäjäseura
Pohjoinen alue: Ylä-Karjala (Korpiselkä, Pälkjärvi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Värtsilä)
matti.t.holopainen[at]gmail.com, p. 040 023 4171

Anu Kekki, Ruskeala-Seura,  Sortavala-Seura Helsinki
Pohjoinen alue: Sortavalan seutu (Jaakkima, Lumivaara, Parikkala, Ruskeala, Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Uukuniemi)
kekkianu[at]gmail.com, p. 050 358 2314

Esa Kosonen, Impilahti-Seura
Pohjoinen alue: Pohjois-Laatokka (Harlu, Impilahti, Salmi)
050 598 9562
esa.kosonen@ecuinvest.fi

Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-Kerho
Eteläinen alue: Länsi-Kannas (Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa ja Raivola)
meleppa[at]utu.fi, p. 040 094 3633

Jarkko Peltola, Viipurin pitäjäseura 
Eteläinen alue: Viipurin seutu (Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri ja Uuras, Viipurin mlk)
050 437 1031
jarkkopeltola79@hotmail.com 

Esko Pietilä, Sakkola-Seura (uusi jäsen)
Keskinen alue: Kaakkois-Kannas (Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola)
es3.pietila[at]gmail.com

 

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa kaudella 2020syksy-2023syksy
(Valittu Valtuuston syyskokouksessa 2020):
Janne Aso,
 Johannes-Seura ry, janne.aso[at]turku.fi

Edustajat Karjalan Liiton liittovaltuustossa 2023kevät - 2026kevät
(Valinnat tehtiin Liittokokouksessa 15.4.2023):
• Pohjoinen (Jäsenmaksut Karjalan Liittoon 2301): Varsinainen jäsen Tarja Rantama, Suur-Jaakkimalaiset, varalla Paavo Valonen
• Keskinen (Jäsenmaksut Karjalan Liittoon 3046):  1. Varsinainen jäsen Hannele Inkinen, Kirvun Pitäjäseura,  varalla Pekka Kärpänen, 2. Varsinainen jäsen Reijo Martikainen, varalla Päivi Virolainen, VPL Pyhäjärvi-seura
• Eteläinen (Jäsenmaksut Karjalan Liittoon 1476): Varsinainen jäsen Riitta Wallin, Vahviala-Seura, varalla Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho ry (Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, ulkosaaret ja Lounaisrannikko; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670).

KL:n sääntöjen 10 pykälän mukaan ”Liittovaltuuston jäsenet on valittava siten, että 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetuilla piiri- ja liittoyhdistyksillä on kullakin oikeus nimetä liittovaltuustoon yksi (1) jäsen jäsenseurojensa luotettavasti todennettavissa olevaa yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti, tai mikäli
henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä on alle tuhat viisisataa (1.500) tai ei ole luotettavasti todennettavissa, yksi (1) jäsen.”
Valtuustoehdokkailta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä.

KPYL: n jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaisesti KPYL sai vuonna 2023 ehdottaa neljää edustajaa.


Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton toiminnantarkastajat 2023

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa 11.3.2023 Juho Paukkunen (Hiitolaiset), varatoiminnantarkastajksi valittiin Sami Suviranta (Räisälä-Seura).

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. Pitäjätoiminnassa Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista,  jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Pohjoiset pitäjät

Ylä-Karjala:  Korpiselkä, Pälkjärvi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Värtsilä - Matti Holopainen

Pohjois-Laatokka: Harlu, Impilahti, Salmi - Esa Kosonen

Sortavalan seutu: Jaakkima, Lumivaara, Ruskeala, Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Uukuniemi - Anu Kekki

Keskiset pitäjät

Käkisalmen seutu (Entiset Käkisalmen seutu ja Keski-Karjala yhdistettynä): Hiitola, Kaukola, Kirvu, Kurkijoki, Käkisalmi, Pyhäjärvi, Räisälä - Jyrki Ijäs

Vuoksenlaakso (entinen Keski-Kannas): Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela - Saara Pöyri

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola - Marja-Liisa Pessinen

Eteläiset pitäjät

Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri, Viipurin mlk. - Jarkko Peltola

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari - Janne Aso

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa - Merja Leppälahti