Hallitus 2020

Puheenjohtaja Kirsi Juura, Jääski-seura ry, Keski-Kannas
juurakirsi@gmail.com, p. 040 591 3339

Varapuheenjohtaja Sami Suviranta, Pääkaupungin räisäläiset, Käkisalmen seutu
sami.suviranta@gmail.com, p. 050 370 7365

Jäsenet:

Anu Kekki, Pääkaupungin Ruskeala-Seura Sortavalan seutu
kekki.anu@gmail.com, p. 050 358 2314

Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-seura, Länsi-Kannas
merja.leppalahti@utu.fi

Janne Aso, Johannes-seura, Ulkosaaret ja Lounais-Rannikko
janne.aso@turku.fi

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura, Kaakkois-Kannas
marjaliisa.pessinen@gmail.com, p. 040 593 3850

Juho Paukkunen, Hiitolaiset,  Keski-Karjala
juho.paukkunen@helsinki.fi, p. 040 546 1520

Seppo Suominen, Impilahti-Seura , Raja-Karjala
seppo.suominen@haaga-helia.fi +358 40 4887142

Riitta Wallin, Vahviala-seura, Viipuri ja Viipurin seutu
riitta.wallin@phnet.fi, p. 050 4363717

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. Pitäjätoiminnassa Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista,  jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa: Virpi Huhtanen, Suomen Koivisto-seura ry., virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Oikealla Virpi Huhtanen, vas. Kirsi Juura

Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Raja-Karjala: Salmi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Impilahti, Korpiselkä

Sortavalan seutu: Sortavala, Harlu, Jaakkima, Lumivaara, Pälkjärvi, Ruskeala, Värtsilä, Uukuniemi

Keski-Karjala: Hiitola, Kurkijoki, Kirvu

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola

Keski-Kannas: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela

Käkisalmen seutu: Käkisalmi, Kaukola, Räisälä, Pyhäjärvi

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Tyrtäsaari, Suursaari, Seiskari, Terijoki
 
Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Viipurin mlk., Viipuri, Vahviala

Hallituksen jäseniä koolla: vasemmalta pj. Kirsi Juura, Raija Levo, Riitta Wallin, Marja-Liisa Pessinen, Juho Paukkunen ja Anu Kekki.

Ota yhteyttä - Anna palautetta - Tee ehdotuksia-

Kehitetään toimintaa yhteistyössä

Yli 40 pitäjäyhdistystä - yli 6000 jäsentä

Yli 40 pitäjäyhdistystä - yli 6000 jäsentä

Hallituksen jäsenet edustavat yhdeksää luovutetun Karjalan aluetta