)

YHTEYSTIEDOT


 

KPYL:n sähköpostiosoite on karjalaispitajat@gmail.com

Hallitus 2023

Puheenjohtaja Janne Aso
janne[at]janneaso.fi,  044 333 0112
Eteläinen alue: Ulkosaaret ja Lounais-Rannikko (Johannes, Koivisto, Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari) / Johannes-seura

Varapuheenjohtaja Saara Pöyri
saara.poyri[at]valio.fi, 050 301 3611
Keskinen alue: Vuoksenlaakso (Antrea, Heinjoki, Jääski, Muolaa, Äyräpää,Vuoksenranta, Vuoksela)  / Antrea-Seura

Sihteeri Jyrki Ijäs
jyrki[at]pro-tekstion.fi, 0400 204 332
Keskinen alue: Käkisalmen seutu (Hiitola, Kaukola, Kirvu, Kurkijoki, Käkisalmi, Pyhäjärvi, Räisälä) / Hiitolaiset ry

Jäsenet:

Matti Holopainen
matti.t.holopainen[at]gmail.com, 040 023 4171
Pohjoinen alue: Ylä-Karjala (Korpiselkä, Pälkjärvi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Värtsilä) / Pälkjärven pitäjäseura

Anu Kekki
kekkianu[at]gmail.com, 050 358 2314
Pohjoinen alue: Sortavalan seutu (Jaakkima, Lahdenpohja, Lumivaara, Parikkala, Ruskeala, Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Uukuniemi) / Ruskeala-Seura,  Sortavala-Seura

Esa Kosonen
esa.kosone[at]ecuinvest.fi, 050 598 9562
Pohjoinen alue: Pohjois-Laatokka (Harlu, Impilahti, Salmi) / Impilahti-Seura

Merja Leppälahti
meleppa[at]utu.fi, 040 094 3633
Eteläinen alue: Länsi-Kannas (Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa ja Raivola, Uusikirkko) /Turun Uusikirkko-Kerho

Jarkko Peltola
jarkkopeltola79@hotmail.com, 050 437 1031 
Eteläinen alue: Viipurin seutu (Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri ja Viipurin mlk sekä Uuras) / Viipurin pitäjäseura 

Esko Pietilä
es3.pietila[at]gmail.com
Keskinen alue: Kaakkois-Kannas (Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola)Sakkola-Seura

 

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa kaudella 2020syksy-2023syksy
(Valittu Valtuuston syyskokouksessa 2020):
Janne Aso,
 Johannes-Seura ry

Edustajat Karjalan Liiton liittovaltuustossa 2023kevät - 2026kevät
(Valinnat tehtiin Liittokokouksessa 15.4.2023):
• Pohjoinen (2301 jäs.): Varsinainen jäsen Tarja Rantama, Suur-Jaakkimalaiset, varalla Paavo Valonen, 
• Keskinen (3046 jäs.):  1. Varsinainen jäsen Hannele Inkinen, Kirvun Pitäjäseura,  varalla Pekka Kärpänen, 2. Varsinainen jäsen Reijo Martikainen, varalla Päivi Virolainen, VPL Pyhäjärvi-seura
• Eteläinen (1476 jäs.): Varsinainen jäsen Riitta Wallin, Vahviala-Seura, varalla Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho ry (Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, ulkosaaret ja Lounaisrannikko; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670).

KL:n sääntöjen 10 pykälän mukaan ”Liittovaltuuston jäsenet on valittava siten, että 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetuilla piiri- ja liittoyhdistyksillä on kullakin oikeus nimetä liittovaltuustoon yksi (1) jäsen jäsenseurojensa luotettavasti todennettavissa olevaa yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti, tai mikäli
henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä on alle tuhat viisisataa (1.500) tai ei ole luotettavasti todennettavissa, yksi (1) jäsen.”
Valtuustoehdokkailta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä.

KPYL: n jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaisesti KPYL sai vuonna 2023 ehdottaa neljää edustajaa.


Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton toiminnantarkastajat 2023

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa 11.3.2023 Juho Paukkunen (Hiitolaiset), varatoiminnantarkastajksi valittiin Sami Suviranta (Räisälä-Seura).

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. Pitäjätoiminnassa Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista,  jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Pohjoiset pitäjät

Ylä-Karjala:  Korpiselkä, Pälkjärvi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Värtsilä - Matti Holopainen

Pohjois-Laatokka: Harlu, Impilahti, Salmi - Esa Kosonen

Sortavalan seutu: Jaakkima, Lahdenpohja, Lumivaara, Ruskeala, Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Uukuniemi - Anu Kekki

Keskiset pitäjät

Käkisalmen seutu: Hiitola, Kaukola, Kirvu, Kurkijoki, Käkisalmi, Pyhäjärvi, Räisälä - Jyrki Ijäs

Vuoksenlaakso: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela - Saara Pöyri

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola - Esko Pietilä

Eteläiset pitäjät

Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri, Viipurin mlk, Uuras. - Jarkko Peltola

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari - Janne Aso

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa - Merja Leppälahti