)

YHTEYSTIEDOT


 

KPYL:n sähköpostiosoite on karjalaispitajat@gmail.com

Hallitus 2022

Puheenjohtaja Janne Aso, Johannes-seura
Eteläinen alue: Ulkosaaret ja Lounais-Rannikko (Johannes, Koivisto, Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari)
karjalaispitajat@gmail.com, janne.aso[at]turku.fi,  +358 44 33 0112

Varapuheenjohtaja Jyrki Ijäs, Hiitolaiset ry
Keskinen alue: Käkisalmen seutu (Hiitola, Kaukola, Kirvu, Kurkijoki, Käkisalmi, Pyhäjärvi, Räisälä)
jyrki[at]pro-tekstion.fi, 0400 204 332

Sihteeri Anu Kekki, Ruskeala-Seura,  Sortavala-Seura Helsinki
Pohjoinen alue: Sortavalan seutu (Jaakkima, Lumivaara, Parikkala, Ruskeala, Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Uukuniemi)
kekkianu[at]gmail.com, p. 050 358 2314

Jäsenet:

Matti Holopainen, Pälkjärven pitäjäseura
Pohjoinen alue: Ylä-Karjala (Korpiselkä, Pälkjärvi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Värtsilä)
matti.t.holopainen[at]gmail.com, p. 040 023 4171

Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-Kerho
Eteläinen alue: Länsi-Kannas (Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa ja Raivola)
meleppa[at]utu.fi, p. 040 094 3633

Jarkko Peltola, Viipurin pitäjäseura 
Eteläinen alue: Viipurin seutu (Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri ja Uuras, Viipurin mlk)
050 437 1031
jarkkopeltola79@hotmail.com

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura
Keskinen alue: Kaakkois-Kannas (Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola)
marjaliisa.pessinen[at]gmail.com, p. 040 593 3850

Saara Pöyry, Antrea-Seura
Keskinen alue: Vuoksenlaakso (Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski, Vuoksenranta, Vuoksela)
saara.poyri[at]valio.fi, p. 050 301 3611

Esa Kosonen, Impilahti-Seura
Pohjoinen alue: Pohjois-Laatokka (Harlu, Impilahti, Salmi)
050 598 9562
esa.kosonen@ecuinvest.fi

 

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa:
Janne Aso,
 Johannes-Seura ry, janne.aso[at]turku.fi

Edustajat Karjalan Liiton liittovaltuustossa 2020 - 2023
(Valinnat tehtiin vuosikokouksessa 7.3.2020):
• Pohjoinen: Varsinainen jäsen Tarja Rantama, Suur-Jaakkimalaiset, ja Eila Jahn, Suojärven Pitäjäseura. Heidän varajäseniään ovat Tarja Rantamalle Anja Seppä, Jaakkimalaisten seura ja Eila Jahnille Seppo Suominen, Impilahti-Seura (Raja-Karjala, Pohjois-Laatokka, Sortavan seutu, entinen Keski-Karjala; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2980)
• Keskinen: Varsinainen jäsen Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura,  varalla Reijo Martikainen, Antrea-Seura (Vuoksenlaakso), entinen Käkisalmen seutu, Kaakkois-Kannas; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2620)
• Eteläinen: Varsinainen jäsen Riitta Wallin, Vahviala-Seura, varalla Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho ry (Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, ulkosaaret ja Lounaisrannikko; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670).

KL:n sääntöjen 10 pykälän mukaan ”Liittovaltuuston jäsenet on valittava siten, että 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetuilla piiri- ja liittoyhdistyksillä on kullakin oikeus nimetä liittovaltuustoon yksi (1) jäsen jäsenseurojensa luotettavasti todennettavissa olevaa yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti, tai mikäli
henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä on alle tuhat viisisataa (1.500) tai ei ole luotettavasti todennettavissa, yksi (1) jäsen.”
Valtuustoehdokkailta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä.

KPYL: n jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaisesti KPYL sai vuonna 2020 valita neljä edustajaehdokasta.


Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton toiminnantarkastajat 2022

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa 5.3.2022  Sami Suviranta (Räisälä-Seura) ja Juho Paukkunen (Hiitolaiset), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Leena Oikarinen (Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistys) ja Pentti Mäkinen (Kivennapaseura)

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. Pitäjätoiminnassa Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista,  jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Pohjoiset pitäjät

Ylä-Karjala:  Korpiselkä, Pälkjärvi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Värtsilä - Matti Holopainen

Pohjois-Laatokka: Harlu, Impilahti, Salmi - Esa Kosonen

Sortavalan seutu: Jaakkima, Lumivaara, Ruskeala, Sortavala, Sortavalan maalaiskunta, Uukuniemi - Anu Kekki

Keskiset pitäjät

Käkisalmen seutu (Entiset Käkisalmen seutu ja Keski-Karjala yhdistettynä): Hiitola, Kaukola, Kirvu, Kurkijoki, Käkisalmi, Pyhäjärvi, Räisälä - Jyrki Ijäs

Vuoksenlaakso (entinen Keski-Kannas): Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela - Saara Pöyri

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola - Marja-Liisa Pessinen

Eteläiset pitäjät

Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri, Viipurin mlk. - Jarkko Peltola

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Terijoki, Tytärsaari - Janne Aso

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa - Merja Leppälahti
 

Ota yhteyttä - Anna palautetta - Tee ehdotuksia-

Kehitetään toimintaa yhteistyössä

noin 50 pitäjäyhdistystä - yli 6000 jäsentä

noin 50 pitäjäyhdistystä - yli 6000 jäsentä

Hallituksen jäsenet edustavat yhdeksää luovutetun Karjalan aluetta

Ota yhteyttä

karjalaisetpitajat@gmail.com