Takaisin dokumentit-sivulle

Dokumentit vuodelta 2020

Tällä sivulla: - Hallitus 2020 - Edustaja Karjalan Liiton hallituksessa - Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako - KPYL:n luottamushenkilöt - Karjalan Liiton Liittovaltuusto - Toiminnantarkastaja

KPYL:n sähköpostiosoite on karjalaisetpitajat@gmail.com

Hallitus 2020

Puheenjohtaja Kirsi Juura, Jääski-seura ry, Keski-Kannas
juura.kirsi@gmail.com, p. 040 591 3339

Varapuheenjohtaja Sami Suviranta, Pääkaupungin räisäläiset, Käkisalmen seutu
sami.suviranta@gmail.com, p. 050 370 7365

Jäsenet:

Anu Kekki, Ruskeala-Seura Sortavalan seutu
kekkianu@gmail.com, p. 050 358 2314

Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-seura, Länsi-Kannas
merja.leppalahti@utu.fi

Janne Aso, Johannes-seura, Ulkosaaret ja Lounais-Rannikko
janne.aso@turku.fi

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura, Kaakkois-Kannas
marjaliisa.pessinen@gmail.com, p. 040 593 3850

Juho Paukkunen, Hiitolaiset,  Keski-Karjala
juho.paukkunen@helsinki.fi, p. 040 546 1520

Seppo Suominen, Impilahti-Seura , Raja-Karjala
seppo.suominen@haaga-helia.fi +358 40 4887142

Riitta Wallin, Vahviala-seura, Viipuri ja Viipurin seutu
riitta.wallin@phnet.fi, p. 050 4363717

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. Pitäjätoiminnassa Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista,  jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa: Janne Aso, Johannes-Seura ry, janne.aso@turku.fi

Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Ylä-Karjala: Salmi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Impilahti, Korpiselkä

Sortavalan seutu: Sortavala, Harlu, Jaakkima, Lumivaara, Pälkjärvi, Ruskeala, Värtsilä, Uukuniemi

Keski-Karjala: Hiitola, Kurkijoki, Kirvu

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola

Keski-Kannas: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela

Käkisalmen seutu: Käkisalmi, Kaukola, Räisälä, Pyhäjärvi

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Tyrtäsaari, Suursaari, Seiskari, Terijoki
 
Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Viipurin mlk., Viipuri, Vahviala

 

KPYL:n luottamushenkilöt

Vuosikokouksessa 7.3.2020 tehtiin sääntöjen määrämät valinnat seuraaviin luottamustehtäviin:

Karjalan Liiton liittokokous 2020

Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton, KPYL:n, edustajiksi valittiin Anu Kekki (Sortavalan seutu), Seppo Suominen (Raja-Karjala), Sami Suviranta (Keski-Karjala) ja Riitta Wallin (Viipuri ja Viipurin seutu).

Karjalan Liiton sääntöjen 8. pykälän mukaan ”piiri- ja liittoyhdistykset saavat nimetä enintään yhden (1) edustajan kutakin niiden jäsenenä olevien yhdistysten yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti”. KPYL saa nimetä neljä edustajaa.

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ry:n edustajat Karjalan Liiton liittovaltuustossa kaudella  2020-2023:

Alue 1: Ylä-Karjala, Sortavalan seutu, Keski-Karjala (alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2980 jäseneltä, tilanne 1.2.2020)

  • Varsinaiset jäsenet Tarja Rantama Suur-Jaakkimalaiset ry:stä ja Eila Jahn Suojärven Pitäjäseura ry:stä
  • Varalla Anja Seppä Jaakkimalaisten seurasta ja Seppo Suominen Impilahti-Seurasta

Alue 2: Keski-Kannas, Käkisalmen seutu, Kaakkois-Kannas (alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2620 jäseneltä, tilanne 1.2.2020)

  • Varsinainen jäsen Marja-Liisa Pessinen Valkjärven pitäjäseura ry:stä
  • Varalla Reijo Martikainen Antrea-Seurasta

Alue 3: Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, ulkosaaret ja Lounaisrannikko (alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670 jäseneltä, tilanne 1.2.2020).

  • Varsinainen jäsen Riitta Wallin Vahviala-Seura ry:stä 
  • Varalla Merja Leppälahti Turun Uusikirkko-kerho ry:stä

KL:n sääntöjen 10 pykälän mukaan ”Liittovaltuuston jäsenet on valittava siten, että 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetuilla piiri- ja liittoyhdistyksillä on kullakin oikeus nimetä liittovaltuustoon yksi (1) jäsen jäsenseurojensa luotettavasti todennettavissa olevaa yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti, tai mikäli
henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä on alle tuhat viisisataa (1.500) tai ei ole luotettavasti todennettavissa, yksi (1) jäsen.”
Valtuustoehdokkailta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä. KPYL saa valita neljä edustajaehdokasta.

Toiminnantarkastajat

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Tiippana (Antrea-seura) ja Olli Saatsi (Suistamon Perinneseura), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Antti Rautiainen ja Raija Seppänen.

 

KPYL:n hallitus 2019 ja alueet

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. KPYL:n toiminnassa luovutettu Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista, jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta ja rajoitettu kahteen kauteen. 

Puheenjohtaja Kirsi Juura, Jääski-seura ry, edustaa Keski-Kannaksen pitäjiä
kirsi.juura@kauppakamari.fi, p. 040 591 3339

Varapuheenjohtaja Sami Suviranta, Pääkaupungin räisäläiset, edustaa Käkisalmen seudun pitäjiä
paakaupunginraisalaiset@gmail.com, p. 050 370 7365

Jäsenet:

Anu Kekki, Pääkaupungin Ruskeala-Seura, edustaa Sortavalan seudun pitäjiä
kekki.anu@gmail.com, p. 050 358 2314

Raija Levo, Kivennapa-seura, edustaa Länsi-Kannaksen pitäjiä
levoraija@gmail.com, p. 050 0515022

Janne Aso, Johannes-seura, edustaa Ulkosaaria ja Lounais-Rannikonn seudun pitäjiä
janne.aso@turku.fi

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura, edustaa Kaakkois-Kannaksen pitäjiä
marja.liisa.pessinen@luukku.com, p. 040 593 3850

Juho Paukkunen, Hiitolaiset, edustaa Keski-Karjalan pitäjiä
juho.paukkunen@helsinki.fi, p. 040 546 1520

Seppo Suominen, Impilahti-Seura, edustaa Raja-Karjalan pitäjiä
seppo.suominen@haaga-helia.fi +358 40 4887142

Riitta Wallin, Vahviala-seura, edustaa Viipuria ja Viipurin seudun pitäjiä
riitta.wallin@phnet.fi, p. 050 4363717

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa: Virpi Huhtanen, Suomen Koivisto-seura ry., virpi.huhtanen@kolumbus.fi


Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Raja-Karjala: Salmi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Impilahti, Korpiselkä

Sortavalan seutu: Sortavala, Harlu, Jaakkima, Lumivaara, Pälkjärvi, Ruskeala, Värtsilä, Uukuniemi

Keski-Karjala: Hiitola, Kurkijoki, Kirvu

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola

Keski-Kannas: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela

Käkisalmen seutu: Käkisalmi, Kaukola, Räisälä, Pyhäjärvi

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Tyrtäsaari, Suursaari, Seiskari, Terijoki
 
Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Viipurin mlk., Viipuri, Vahviala

Takaisin dokumentit-sivulle