Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto

Toiminta 

Kuluvana vuonna KPYL osallistuu valtakunnallisiin Karjalaisiin kesäjuhliin ja paikallisiin tapahtumiin usealla eri paikkakunnalla. 

KPYL:n hallituksen jäsenet edustavat kukin tiettyä aluetta, johon kuuluu useita pitäjiä luovutetun Karjalan alueelta.

 

18.4. Pitäjäesittelyssä Kurkijoki ja Rautu

18.00 Karjala-talo

Juurissa on voimaa

Karjalaiset pitäjäyhdistykset pitävät yllä pitäjien historiaa ja perinteitä

18.4. Pitäjäesittelyssä Kurkijoki ja Rautu

18.00 Karjala-talo

Sie, mie ja myö yhes

Lue lisää