Vammalan Karjalaseura ry

Sastamala

Etusivulle

Vammalan Karjalaseuran historia

                      Karjalaseuran perustava kokous pidettiin Vammalan Seurantalossa 8.3.1945

                      Kokouksessa oli edustajialähipitäjistä yli sata henkilöä.

                      Karjalan liitosta olipuhujaksi saapunut Pekka Kiiski. Hän kertoi mikä merkitys

                      Karjalan liitolla japaikkakunnalla olevalla Karjalaseuralla on. Puheenjohtajana

                      tässä tilaisuudessa oliMatti Hanski ja sihteerinä Paula Hanski. Päätettiin perustaa

                      paikkakunnalleKarjalaseura ja nimeksi aivan yksimielisesti Tyrvään seudun Karjala-

                      laiset, koska seuran alueeseen kuuluivat seuraavat kunnat: Karkku, Kiikka,Tyrvää,

                      sekä Vammala.

                      Kokouksessa valittiin myösyhdeksänhenkinen johtokunta johon kuuluivat:

                      Matti Hanski, Heikki Sirkiä, Juho Lavonen, Niilo Suvio, Väinö Krannila,

                      Heikki Pärssinen, PaulaHanski, Aune Vuolio ja Tuomas Karilainen.

                      Johtokunnankokoonkutsujaksi valittiin Matti Hanski.Järjestäytymiskokouksessaan

                      valittiin toimihenkilötseuraavasti:

                      Puheenjohtajaksi valittiinHeikki Pärssinen ja varapuheenjohtajaksi Väinö Krannila.

                      Sihteeriksi Paula Hanski,sittemmin Hoikka ja rahastonhoitajaksi Heikki Sirkiä.

                      YhdistysrekisteriinTyrvään seudun Karjalaiset merkittiin 18.2.1946

                      Alkuvuosina Karjalaseurantoiminta oli hyvin vilkasta, tupailtoja pidettiin eri ky-

                      lissä.Tilaisuuksissa oli yleensä runsas yleisö. Sihteerinmuutettua pois paikkakun-

                      nalta,johtokuntaan valittiin Jalmari Pusa. Sihteerin tehtäviä hoitivat Aune Vuolio ja

                      Heikki Sirkiä kunnes saatiin uusi sihteeri VilhoLehikoinen. Jalmari Pusa oli siirto-

                      väen huoltotarkastaja.Hänet valittiin myöhemmin kansanedustajaksi. Pusa piti mie-

                      lenkiintoisia esitelmiä siirtokarjalaisia kiinnostavista aiheista,joita olivat mm kor-

                      vaus,maansaanti ja asuntoasiat.

                      Parhaimmillaan,alkuvuosina seuran jäsenmäärä oli runsaat 400 jäsentä. Karkun ja

                      Kiikan perustettua omat Karjalaseurat jäsenmäärä laski huomattavasti.Nuoret ei-

                      vät olleet innostuneita liittymään jäseniksi. On todettu, ettäKarjalaseuratoiminta al-

                      kaa kiinnostamaan myöhäisemmällä iällä.

                      Tätä historiaosiota11/2007 kirjoitettessa on seuran jäsenmäärä n 130

                      Tälle aikavälille mahtuulukuisia vaikuttajia mm Nestori Kaasalainen joka palveli

                      yhdistystä moninaisissatehtävissä. Pitkäaikaisin seuran johtokunnan jäsen on ol-

                      lut mm sihteerinä 38 vuotta toiminut Veikko Karvonen.

                      Karjalaisuuden säilyttäminen ja perinteen jatkaminen. Se on tehtävämmetänäkin

                      päivänä.

                      Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet nimittämisjärjästyksessä:
                      Kunniapuheenjohtaja Viljo Solja
                      Kunniapuheenjohtaja Veikko Karvonen(2008)
                      Kunniajäsen Martti Pakarinen(2008)
                      Kunniajäsen Pekka Salonen (2011)


                                                                                      

                                                                                      PS/PSv