SUVANNON SEUTU – LEHDEN YHDYSHENKILÖ 

Vuoksela Seuran hallituksen jäsen Pekka Turkki Mikkelistä on 1.5.2019 alkaen uusi yhdyshenkilömme. Lehteen tuleva materiaali lähetetään hänelle sähköpostitse osoitteeseen pekka.turkki@surffi.net. Hän kokoaa aineiston ja lähettää sen edelleen päätoimittajalle.

Vetoamme vuokselalaisiin ja vuokselajuurisiin lukijoihin, jotta te osallistuisitte näihin kirjoitustalkoisiin. Suvannon Seutuhan on Sakkola-Säätiön julkaisema Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti. Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.

*****

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT

Suvannon seudun sukututkijat järjestävät mielenkiintoisia esitelmiä ja kokoontumisia. Yhdistyksen kotisivuilta näkee luentojen aiheet. Kaikki uudet sukututkimuksesta ja muutenkin Karjalasta kiinnostuneet, myös nuoremmat ikäpolvet ovat tervetulleita tilaisuuksiin ja mukaan seuran toimintaan. 

*****

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokoukset

Seuraava kokous 

Seuraava kokous 
lauantaina 16.11.2019 klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon Laatokka-salissa. 
Kello 12.00-13.00 kokoontuu vetoryhmä. 
Kello 13.00–14.00 on vapaata keskustelua ja tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä toimivat metsäpirttiläiset.

Kaikki alueen historiasta ja sukututkimuksesta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita avoimeen tapaamiseen.

Alustavat varaukset v. 2020
25.1.2020 Laatokka-sali, Sakkola 
18.4.2020 Yläsali, Vuoksela
19.9.2020 Laatokka-sali, Pyhäjärvi
14.11.2020 Laatokka-sali, Rautu

 

 

Suvannon seudun sukututkijat 

Kotisivut

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri

Facebook (suljettu ryhmä)

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri

 

Vuoksela-Seuran edustajana

sukututkimusseurassa on

Jyrki Warvas

jyrki.warvas(at)dnainternet.net