SUVANNON SEUTU – LEHDEN YHDYSHENKILÖ 

Vuoksela Seuran hallituksen jäsen Pekka Turkki Mikkelistä on 1.5.2019 alkaen uusi yhdyshenkilömme. Lehteen tuleva materiaali lähetetään hänelle sähköpostitse osoitteeseen pekka.turkki@surffi.net. Hän kokoaa aineiston ja lähettää sen edelleen päätoimittajalle.

Vetoamme vuokselalaisiin ja vuokselajuurisiin lukijoihin, jotta te osallistuisitte näihin kirjoitustalkoisiin. Suvannon Seutuhan on Sakkola-Säätiön julkaisema Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti. Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.

*****

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT

Suvannon seudun sukututkijat järjestävät mielenkiintoisia esitelmiä ja kokoontumisia. Yhdistyksen kotisivuilta näkee luentojen aiheet. Kaikki uudet sukututkimuksesta ja muutenkin Karjalasta kiinnostuneet, myös nuoremmat ikäpolvet ovat tervetulleita tilaisuuksiin ja mukaan seuran toimintaan. 

*****

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin seuraava kokous

lauantaina 6.4.2019 klo 14.00-17.00 Helsingissä Karjalatalon Sortavalasalissa.

Kello 12.00-13.00 kokoontuu vetoryhmä.

Kello 13.00–14.00 on vapaata keskustelua ja tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä toimivat pyhäjärveläiset.

Aihepiireinä ovat:

Katsaus Konevitsan luostarin 625-vuotiseen historiaan, erityisesti viimeaikaiset kehityskohteet ja tulevaisuudennäkymät (Kaarina Pärssinen).

Suvannon seudun siirtolaisuus Amerikkaan 1900-luvun alussa, täydennystä viime syksyn esitykseen (Esko Simonen).

Lisäksi lyhyt katsaus Suvannon seudun asukkaiden sijoittumisesta DNA-isälinjoihin.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

 

 

Karjalatalossa syksyllä järjestettävät kokoukset ja isännät

21.9.2019 Laatokka-sali, Rautu

16.11.2019 Laatokka-sali, Metsäpirtti

??.??.2020 Laatokka-sali, Sakkola

5-6.10.2019 Kuulutko sukuuni tapahtuma

Suvannon seudun sukututkijat 

Kotisivut

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri

Facebook (suljettu ryhmä)

Suvannon Seudun sukututkimuspiiri

 

Vuoksela-Seuran edustajana

sukututkimusseurassa on

Jyrki Warvas

jyrki.warvas(at)dnainternet.net