Vuokselalaisten Pitäjäseura ry on perustettu 6.1.1950 Hattulassa.

Seuran nimi muutettiin vuonna 1992 Vuoksela-Seuraksi.

Seuran tarkoituksena on toimia entisen Vuokselan kunnan alueella

asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä,

koota ja tallentaa Vuokselan alueeseen, väestöön ja historiaan liittyviä tietoja ja kulttuuriarvoja

sekä valvoa muutoinkin entisen kotiseudun muistoja ja perinteitä.

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Vuoksela-Seura

Sie, mie ja myö yhessä.