Karjala aiheisia linkkejä, linkit avautuvat uuteen ikkunaan.

JUURET VUOKSELASSA, Facebook ryhmä (vain jäsenille)
Juuret Vuokselassa
KARJALA-LEHTI julkaisi 60- ja 70-luvulla Pitäjä pitäjältä-liitteitä 
luovutetun Karjalan pitäjistä, kauppaloista ja kaupungeista.
Pitäjä pitäjältä - Karjala-lehden 60-70 -luvun pitäjäliitteitä
KARJALA TIETOKANTASÄÄTIÖ
Karjala tietokantasäätiö
KARJALAINEN NUORISOLIITTO 
Karjalainen nuorisoliitto
KARJALAN KARTAT
Karjalan kartat
Sanomalehti Karjala
Karjala-lehti
SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRI
SuvannonSeudunSukututkimuspiiri
SUVANNONSEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRI, 
Facebook ryhmä (vain jäsenille) 
Suvannonseudun sukututkimuspiiri FB
SUVANNON SEUTU PITÄJÄLEHTI
Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti
VIRTUAALI-VIIPURI
Virtuaali Viipuri
VUOKSELA-SEURA ry, Facebook sivu (avoin)
Vuoksela-Seura