Maisemakuvia Nurmin kylästä

Ilmakuva Nurmin tehdasalueesta

Ilmakuva Nurmin hyppyrimäen yläpuolelta 400 m korkeudelta radan suunnassa länteen päin. Radan eteläpuolella virtaava Kintereenjoki yhtyy tehdasalueella kumitehtaan padon jälkeen Lautalanjokeen ja sen jälkeen joki tunnettiin Nurminjokena. Saippuatehdas rautatien ja Lautalanjoen välissä. Vahvialan Nurmin tehdaskylä 25.8.1927 Kuvaaja Manninen. (Nurmin kuvakokoelma, SA-kuva)

Näkymä Lyypykkämäeltä tehdasalueelle päin

Näkymä Nurmista Lautalaan johtajan tien varresta Lyypykkämäeltä Lautalanjoen ylitse tehdasalueelle päin. Maantie- ja rautatiesiltojen välissä Dippellin saippuatehdas ja taaempana Kintereen joen takana kumitehdas 1930-luv. (Nurmin kuvakokoelma)

Antti Tynin 1.5.1986 muistinvaraisesti piirtämä kartta Vahvialan  6. koulupiiristä, johon kuului osia Nurmin, Kintereen ja Järvenpään kylistä. (Outi Piekäinen)

Antti Tynin 1.5.1986 muistinvaraisesti piirtämä kartta Vahvialan 6. koulupiiristä, johon kuului osia Nurmin, Kintereen ja Järvenpään kylistä. (Outi Piekäinen)