Hiivaniemen pelto ja järvimaisemia

Telkjärven takana Käen ja Hiiren talot

Kotosen (hi21) rannasta yli Telkjärven otettu kuva . Haapaniemestä peltoalue nousee kohti Käen ja Hiiren taloja. Kuvaaja Arvi Hiiri Telkjärvi 1938 (Alpo Hiiri)

Martta Käen maalaus Hiiren ja Käen taloista

Martta Käen maalaus Hiiren ja Käen taloista. (Kirsti Vilpas)

Pajulahden talo Telkjärven länsipuolella

Hiiren ja Käen rannasta Haapaniemestä länteen yli Telkjärven otettu kuva, taustalla häämöttää Pajulahden talo. Kuvaaja Arvi Hiiri Telkjärvi 1938 (AlpoHiiri)

Hiiren ja Käen talot Solkmäeltä katsottuna

Hiiren ja Käen talot kaakosta Solkmäeltä katsottuna. Oikealla näkyy kaakosta luoteeseen Hiiren ja Käen talojen ohi johtava tie. Kuvaaja Arvi Hiiri Hiivaniemi (Alpo Hiiri)

Suurniitty Jyrkänvuorenmäeltä

Suurniitty Jyrkänvuorenmäeltä Kuvaaja Arvi Hiiri 1938 (Alpo Hiiri)

Näkymä Telkjärven itäpäästä Käen ja Hiiren taloille

Näkymä Telkjärven itäpäästä Käen (vas) ja Hiiren taloille. Telkjärvi (Kirsti Käki)

Kolkan mänty, Uhripetäjä

Hiivaniemen yksi maamerkki "Kolkan mänty" sijaitsi Antti ja Iida Myyrän asuttaman Kaikon talon tuntumassa lähellä talon ohi pohjoiseen menevää tietä. (Irma Malmiharju)

Kolkan mänty

Kaikon talon vieressä oleva "Kolkan mänty" tunnettiin myös uhripetäjänä (Irma Malmiharju)

Mytyn silta

Mytyn kävelysilta sijaitsi Vainikkalan puolella. Se lyhensi merkittävästi kävelymatkaa Hiivaniemen kylän länsiosista Vainikkalan asemalle Telkjärvi 1930-luku (Aija Tikka)

Häikiän kaksiholvinen kivisilta

Häikiän kaksiholvinen kivisilta sijaitsi vajaa kolmesataa metriä Vainikkalan puolella tultaessa Hiivaniemen kylästä Vainikkalan asemalle mutta se oli hiivaniemeläisille tuttu paikka. Silta ylittää Telkjärven itäosasta laskevan Hounijoen, sillan takana avautuu Telkjärvi. Kuvaaja Arvi Hiiri Häikiän silta 1930-luku (Alpo Hiiri)

Talvinen maisema Solkmäen suunnalta Hiiren ja Käen taloille

Talvinen maisema Solkmäen suunnalta Hiiren ja Käen taloille.Kuvaaja Arvi Hiiri Hiivaniemi maaliskuu 1940 (Maila Heiska)