Suomalainen sankarihautausmaa 1939 - 1944

Финское воинское захоронение 1939-1944 годов    

Текст на русском языке расположен ниже.

Sortavalan sankarihautausmaa vihittiin käyttöön talvisodan ensimmäisinä päivinä vuonna 1939.  Tähän puistoon keskelle kaupunkia on haudattu talvi- ja jatkosodassa kaatuneita suomalaisia sankarivainajia.

 

Luettelo: Sortavalan sankarihautausmaahan haudatut sankarivainajat sekä kentälle jääneenä siunatut.

 

Sortavalan Kisamäelle valmistui 1800-luvun alussa kirkko. Sen pohjoispuolen tasaiselle tontille kasvoi vuosikymmenien aikana rauhaisa kirkkopuisto suurine kuusineen. Puistossa oli myös kaivo ja penkkejä käytävien varrella. Sodan sytyttyä alue siunattiin sankarihautausmaaksi. Pian ensimmäiset sankarivainajat laskettiin viimeiseenlepoon entiseen kirkkopuistoon, jonka puusto ja käytävät säilytettiin melkein entisellään. Ensimmäiset hautapaikat sijoitettiin molemmin puolin keskikäytävää.

 

Sortavalassa luterilaisten ja ortodoksien isänmaalliset tilaisuudet ja sankarihautaukset olivat usein yhteisiä. Samassa taloudessa puolisot saattoivat kuulua eri kirkkokuntiin. Suhde papiston kesken oli kohteliaan suvaitsevainen. Samaan sankarihautausmaahan haudattiin molempien kirkkokuntien edustajia.

 

Sankarihautajaisiin kuului sotilaiden tai lottien muodostama kunniavartio sekä kunnialaukaukset, usein kuorojen musiikkiesityksiä sekä liput ja kukkaseppeleet. Hautajaisiin osallistuivat sukulaisten ja ystävien lisäksi muutkin paikkakuntalaiset. Sankarihautajaiset pidettiin usein julkisten kirkollisten tilaisuuksien yhteydessä ja niistä ilmoitettiin Laatokka-lehdessä. Siunaaminen tapahtui luterilaisessa tai kreikkalaiskatolisessa kirkossa, myös Evankelisen seuran talossa puiston vieressä, kun luterilainen kirkko paloi pommituksessa 2.2.1940.

 

Sankarihautausmaan merkiksi paikalle pystytettiin vuonna 1940 korkea valkoinen risti. Täällä saivat sankarivainajat viimeisen leposijansa vuonna 1944 päättyneen sodan loppuun asti. Jokaiselle uudelle haudalle asetettiin puinen valkea risti. Viimeinen näky suomalaisten poistuessa Sortavalasta 22.9.1944 oli kukkameren peittämät hautakummut satoine valkoisine risteineen.

 

Hautausmaa jäi unohduksiin puoleksi vuosisadaksi. Vähitellen ulkoiset merkit hävisivät ja osittain sen myötä myös tieto paikan luonteesta. 1990-luvun alkupuolella ryhtyivät suomalaiset ja venäläiset yhteistuumin kunnostamaan hautausmaata tasaiseksi nurmikentäksi käytävineen. Ristille johtava hiekkakäytävä kivettiin 2020-luvulla.

 

Suuri harmaa graniittiristi on alkuperäisen puuristin paikalla. Se vihittiin vuonna 1993. Muistomerkin suunnitteli kuvanveistäjä Toivo Jaatinen ja valmisti Kaalamon kiviveistämö Ruskealassa.  Entiset sortavalalaiset luovuttivat tämän vaikuttavan graniittiristin Sortavalan kaupungille ja sen nykyisille ja tuleville asukkaille. Ristin vihkivät rovastit Alpo Hukka ja Erkki Piiroinen (luterilainen ja ortodoksi).

 

Jalustassa lukee: ”Tällä paikalla lepää 452 suomalaista, jotka kaatuivat puolustaessaan isänmaataan Suomea vuosien 1939 ja 1944 sodissa”. Jalustan alle kätketyssä kuparilieriössä on paikkaan haudattujen suomalaisten talvi- ja jatkosodan sankarivainajien nimet.

 

Uudemman tutkimuksen mukaan haudattuja on enemmän. Heistä monet on siirretty myöhemmin kotiseudun hautausmaalle.  Luetteloa tarkennetaan, täydennetään ja korjataan edelleen tarpeen mukaan. Lista sisältää myös kentälle jääneenä siunatut. Sortavalan sankarihautausmaahan haudatut sankarivainajat. 

 

Финское воинское захоронение 1939-1944 годов.

В этом сквере, расположенном в центре города в 1939-1944 годах похоронены погибшие финские воины.

В Сортавала, на холме Кисамяки в начале 19 века была построена церковь. С её северной стороны, на ровной площадке в течение многих десятилетий располагался тихий церковный сквер с большими елями.

В сквере был так же колодец и скамьи вдоль дорожек. Во время начала Зимней войны в 1939 году это место было освящено на использование как место для воинского захоронения.

Вскоре первые павшие воины были опущены в последний покой в бывшем церковном сквере, в котором по-прежнему сохранились деревья и тропинки.

Первые могилы располагались с обеих сторон от центрального прохода.

Под сенью больших елей воины обретали свой последний покой до окончания войны в 1944 году.

 

В Сортавала лютеранские и православные патриотические мероприятия и похороны часто были совместными и отношения между священниками были вежливо терпимыми.

Представители обеих церквей были захоронены на этом кладбище

Отпевание проходило в Лютеранской или Православной церкви, позднее так же в здании Евангелического общества, рядом со сквером, когда Лютеранская церковь сгорела 02.02.1940г. в результате бомбёжки.

В траурных мероприятиях участвовало много народу.

Часто они проводились в связи с церковными публичными мероприятиями и про них сообщалось в газете «Ладога».

Торжественные траурные мероприятия включали в себя солдатский почётный караул, так же воинский салют, часто хоровые музыкальные выступления, а также флаги и венки.

Для обозначения воинского захоронения в 1940 году на этом месте установили высокий белый крест.

На каждую новую могилу устанавливался деревянный белый крест.

 

Когда финны покидали Сортавала 22.09.1944г., кладбище представляло из себя могильные холмы, покрытые морем цветов и с сотнями белых крестов.

Кладбище оставалось забытым в течение полувека.

Постепенно исчезли внешние признаки и отчасти и знания о природе этого места.

В начале 1990-х годов финны и русские объединили свои усилия для преобразования кладбища в ровный газон с дорожками.

Большой серый гранитный крест был установлен на месте деревянного креста в 1993 году.

Под ним был заложен медный цилиндр с именами захороненных воинов.

Крест освятили финские священники Алпо Хукка и Эркки Пииройнен (лютеранский и православный), которые были родом из г. Сортавала, учились и трудились здесь молодыми священниками.

Проект креста разработал скульптор Тойво Яатинен, который был изготовлен в мастерской по обработке камня в п. Кааламо.

Бывшие жители Сортавала передали этот внушительный гранитный крест городу Сортавала, его нынешним и будущим жителям.

У подножия креста можно прочитать: «На этом месте покоятся 452 финна, которые погибли, защищая отчизну Финляндию в войнах 1939-1944 годов».