Tietoja Samuel Alopaeuksesta 1721-1793

 

Hän kuului kerimäkeläiseen pappissukuun, jonka alkuperäinen suomalainen nimi oli Kettunen.  Isä:  Johan  Alopaeus,  pappismies  Inkerissä,  joka  vanhastaan  ja  vielä  silloin ennen venäläisten toimittamaa etnistä puhdistusta oli täysin suomalaista aluetta.. Samuel opiskeli Turussa, Kielissä ja Hallessa. Toimi 1745-1750 katedraalikoulun lehtorina Viipurissa. Valittiin Pieta1in ruotsalais-suomalaisen seurakunnan kirkkoherraksi ja vuonna 1755 Sortavalan kirkkoherraksi, missä virassa hän toimi kuolemaansa saakka.

 

Ensimmäisiä tehtäviä oli kirkonkirjojen pidon alottaminen. Pikkuvihan parinkymmenen levottoman vuoden aikana,  jolloin  Ruotsi  ja  Venäjä  taistelivat  näistä  suomalaisista  alueis­ta,  kirkonkirjoja ei ollut pidetty ollenkaan. Jo vuodesta 1755 Alopaeus alkoi  synty­neiden, vihittyjen ja kuolleiden kirjat ja kaksi vuotta myöhemmin rippikirjat. (Myös kirkonkokousten ja kirkkoneuvoston pöytäkirjoja pidettiin, mutta ne ovat joko kadonneet SNTL:n 1939 yhdessä Saksan kanssa alkaman  hyökkäystoiminnan  aikana  tai  tietämättö­missä joissakin Venäjän arkistoissa.)  Seurakuntalaisten  lukutaitoa  parannettiin.  Raamat­tuja ja muita  uskonnollisia  kirjoja  hankittiin.  Innostettiin  varsinkin  Raamattua  luke­maan. Koulunpito  oli  ollut  keskeytyksissä,  mutta  järjestetty  uudelleen  perustamalla v. 1750 pitäjänkoulu. Rakennettiin koulutalo. Vähitellen sivistystasoa saatiin kohotetuksi. Opettajien ja  tilojen  puute  oli  kuitenkin  jatkuvana  ongelmana.  Armeija  otti  1700- luvun lopulla koulun käytöstä Alopaeusten talon, joten koulua oli pidettävä  vuokra­tiloissa. Pantiin alulle kirkon rakentamissuunnitehnat heikosti rakennetun tilalle. Se valmistui kuitenkin vasta Alopaeuksen kuoleman jälkeen. Kun Petroskoissa oli pieni suomalainen seurakunta, Alopaeus kävi sitä  vuosittain  alkaen  1757  tervehtimässä.  Hän oli myös Viipurin konsistorin jäsen.

 

Hallitus määräsi Alopaeuksen kääntämään venäjästä ortodoksisenkirkon katekismuksen suomeksi.Alopaeus teki työn ja katekismus

painettiin Pietarissa v. 1780.

 

Samuel Alopaeus oli hyvin kiinnostunut mineralogiasta. Hän tutki eri kivilajeja mm Aunuksen matkoillaan ja kirjoitti niistä kirjan Kurze Beschreibung der in Rus­sisch-Kaserl.  Carelien  befindlichen  Marmor-  und   andern   Stein-Briichen,  Berg- und  Steinarten,. von Samuel  Alopaeus,  Präpositus  und  Pastor  zu  Sordawala. Mit Bewilligung  des  Ober-Polizei-Amts.  St  Petersburg,  gedruckt  bey  Johann Karl Schnoor 1787. Näin tuli tunnetuksi mm Ruskealan  marmori,  ja  sinne  perus­tettiinkin louhimo. Kun hänet valittiin 1789 Pietarin  vapaan  taloudellisen  seuran jäseneksi, hän kirjoitti vuosikirjoihin Karjalan taloudesta, vesistöistä ja katajasta raaka-aineena sekä muista aiheista.

 

Innokkaan ja taitavan kirkkoherran työn jälkeen seurakunnassa tuntui väsähtäneisyyttä kunnes Henrik Renqvist (v:sta 1836 v:een 1866) toi uutta eloa hengelliseen  ja  sivistyk­selliseen elämään.  Muutenkin  Sortavalan  kehitys  alkoi  kunnolla  vasta  Suomen  autono­mian aikana, jolloin ns Vanha Suomi, johon Sortavalakin kuului, liitettiin muun  Suomen osaksi.

 

Koonnut rovasti Alpo Hukka