TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022


1. Sortavala-seura
Seura kuuluu Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon ja on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n jäsen. Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa sekä tilanteen niin salliessa pidetään yhteyttä nyky-Sortavalassa oleviin yhteistyökumppaneihin. Seura kannustaa jäseniä ehdottamaan aiheita ja teemoja yhteisiin Sortavala-iltoihin ja muutenkin tulemaan aktiivisesti mukaan toimintaan. Koronarajoitusten hellittäessä on vähitellen siirrytty kohti normaalia toimintaa ja voitu järjestää
yhteisiä tapaamisia.


2.1. Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 142 henkeä. Uusia jäseniä tuli 10. Seura kaipaa uusia jäseniä mukaan toimintaan ja kannustaa aktiiviseen jäsenhankintaan.

  
2.2. Toiminta
Karjalan Liiton arvot karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys sekä vuosien 2021–2023 teema Huomisen karjalaisuus näkyvät myös kaikessa Sortavala-seuran toiminnassa. Sortavala-iltoja järjestettiin kolme. Lisäksi pidettiin kevät- ja syyskokoukset sekä järjestettiin retki. Kevätkokouksen yhteydessä esitettiin juuri valmistunut Sortavala talvella -video ja syyskokouksen yhteydessä kuultiin kiinnostava esitys Urbaani karjalaisuus -tutkimushankkeesta. Kevätretkisuuntautui Ritarihuoneelle, jossa tutustuttiin Suomen ja erityisesti Karjalan aatelissukuihin. Kolmen vuoden tauon jälkeen päästiin viettämään perinteinen joulujuhla Karjalatalon yläsalissa. Korona-aika on muuttanut seuran toimintaa. Tietoa ja perinnettä tallennetaan kuluneena vuonna edelleen aktiivisesti seuraaville sukupolville videotallenteiden muodossa. Facebook-sivuillamme on julkaistu Sortavala-aiheisia vanhoja valokuvia ja samalla kerrottu kaupungin historiasta. Sortavala-illoissa ja eri tilaisuuksissa on levitetty omia julkaisujamme. Seuran 70-vuotisjuhlien valmistelu aloitettiin. Karjala-aiheista tutkimusta on tuettu osallistumalla sekä suomalaisten että ulkomaisten tutkijoiden kyselyihin ja välitetty heille tarpeellisia yhteystietoja. Juhlavuoden haastatteludokumentin toteuttamiseksi aloitettiin yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun elokuva- ja mediatutkinnon opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Seura osallistui karjalaisille kesäjuhlille Raumalla 17.–19.6.2022. (lippu ja airueet, esittelypöytä).Osallistuminen muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa jäi vähäiseksi.


2.3. Jäsentapaamiset

Sortavala-illat ja vuosikokoukset järjestettiin enimmäkseen Karjalatalolla. Sortavala-salia ja Laatokka-salia ei enää ole. Takkahuoneen vuokra on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin käytössämme olleen Sortavala-salin. Siksi osa tapaamisista järjestettiin muualla. Lisäksi koronariskin vuoksi haluttiin edelleen olla varovaisia.


- Helmikuun Sortavala-iltaa ei järjestetty. Sen sijaan valmistui ja julkaistiin YouTubessa Sortavalassa talvella 2022 kuvattu video kaupungin talvesta. Katselulinkki lähetettiin jäsenille Sortavala-illan sijaan.


- Tiistaina 22.3.2022 klo 18 oli Sortavala-ilta keskustakirjasto Oodissa yhteistyössä kustannusyhtiö Gummeruksen kanssa. Kirjailija, äidinkielenopettaja Merja Mäki kertoi
Sortavala-aiheisesta romaanistaan Ennen lintuja.


- Keskiviikkona 6.4.2022 pidettiin kevätkokous ja Sortavala-ilta Karjalatalon Takkahuoneessa. Kokous järjestettiin sekä etä- että lähikokouksena. Tilaisuudessa katsottiin yhdessä seuran uusin videotuotanto Sortavala talvella.


- Keskiviikkona 27.4.2022 oli kevätretki Ritarihuoneelle, jossa tutustuttiin Suomen aatelissukuihin ja itse taloon.


- Keskiviikkona 14.9.2022 klo 18 oli Sortavala-ilta Karjalatalon Takkahuoneessa. Tuula Roitto ja Asta Ruokolainen esittelivät Kari Nissisen valokuvakokoelmaa, jonka seura on saanut testamenttilahjoituksena.


- Keskiviikkona 12.10.2022 klo 18 oli Sortavala-ilta, jolloin Hannu Pankakoski esitteli sortavalalaisen Antero Pankakosken ja hänen vanhempiensa kirjeenvaihtoon perustuvaa
kirjaansa Luonnontieteiden opiskelua 1930-luvulla.


- Keskiviikkona 9.11.2022 klo 18 syyskokous ja Sortavala-ilta. Kokouksen jälkeen tutkijat Anssi Neuvonen ja Oona Ilmolahti kertoivat Urbaani karjalaisuus -tutkimushankkeesta

.
- Sunnuntaina 11.12.2022 klo 14 pidettiin pitkästä aikaa joulujuhla Karjalatalon Yläsalissa. Puurotarjoilun sijaan tarjoilimme karjalanpiirakoita. Ohjelmassa muisteltiin jäsenten
Sortavala- ja karjalaisperäisiä jouluperinteitä.


2.4. Tiedotus
Jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä. Tapahtumista tiedotettiin lisäksi seuran nettisivuilla osoitteessa www.karjalanliitto/sortavalaseurahelsinki ja Facebook-sivuilla. Pikatiedotteita välitettiin sähköpostilla.


2.5. Seuran nimenmuutos
Syyskokouksessa 9.11.2023 päätettiin yksimielisesti muuttaa seuran nimeksi Sortavala-seura ry. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi nimenmuutoksen vuoden 2023 alussa ja uusi nimi on nyt virallisesti voimassa ja käytössä.


2.6. Perinteen keruu ja tallentaminen
Perinnettä kerättiin kuvaamalla ja haastattelemalla tulevaa juhlavuoden haastatteludokumenttia varten vanhoja sortavalalaisia ja Sortavala-asiantuntijoita. Työryhmä, johon kuului myös Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoita, haastatteli Kaarina Alvajärveä, Maire Honkasta, Reijo Pajamoa ja Risto Voipiota. Lisäksi työryhmä kävi haastattelemassa intendentti Timo Huuskoa Ateneumissa jatutkija Johanna Rinta-ahoa Halosenniemessä. Haastatteludokumentti Kulttuuria täynnä – muistoja
 Sortavalasta, nähdään maaliskuussa 2023.

3 (3)

2.6. Kehittäminen
Verkkosivuja on päivitetty ja kehitetty edelleen. Kehitetään tarpeen/mahdollisuuksien mukaan etä- ja lähikokousten tai niiden yhdistelmien käytäntöjä.


2.7 Toimintaryhmät / vastuuhenkilöt
Seuran hallituksen kokoonpano vuonna 2022: puheenjohtaja Marja Lampi, varapuheenjohtaja Marianne Ropponen, sihteeri Hilkka Vallisaari, jäsenrekisterinhoitaja Maija Malmström, rahastonhoitaja Antti Voipio sekä toimintavastaava Tuula Roitto. Tiedotustoimintaa on hoitanut Hilkka Vallisaari, nettisivustoa on ylläpitänyt Maija Malmström ja Facebook-sivua ovat ylläpitäneet Marianne Ropponen ja Tuula Roitto. Marja Lampi on vastannut seuran videotuotannoista ja Tuula Roitto on vastannut saaduista valokuvalahjoituksista. Tuula Roitto apunaan seuran jäseniä on huolehtinut tapaamisten tarjoilusta. Taloutta on seurannut rahastonhoitaja Antti Voipio. Toiminnantarkastajana on ollut Matti Enestam.


3. Talous
Jäsenmaksut ovat edelleen seuran talouden perusta. Videoiden toteuttamiseen olemme saaneet ratkaisevaa tukea Sortavala-säätiöltä, mistä heille suuri kiitos. Tilaisuuksissa tapahtuva tuotemyynti antaa oman pienen lisänsä toimintaamme. Karjalan Liiton jäsenmaksu oli 20 euroa / jäsen vuonna 2022. Oma jäsenmaksu oli ennallaan 10 euroa / jäsen. Yhteensä jäsenmaksu oli edelleen 30 euroa.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

1. Toiminta-ajatus

Seuran tavoitteena on laajentaa tietämystä Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista. Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki alueesta kiinnostuneet. Seudulta kotoisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua ja muistojen tallennusta ja siirtoa nuorille ikäpolville. Kanssakäyminen on tärkeää pyrkiessämme säilyttämään elinvoimaista karjalaisuutta. Seuran toiminta-ajatusta toteutetaan aktiivisen jäsenistön avulla. Monet etsivät juuriaan, ja seura tarjoaa tätä tukevaa tietoa. Seura toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi toimintaan. Seura kuuluu Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon ja on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n jäsen. Yhteistyötä pyritään tekemään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa.

2. Tavoitteet

2.1. Jäsenistö

Seuran tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Pyrimme tavoittamaan myös nuorempia ikäluokkia. Jäseniä pyritään hankkimaan mm. järjestämällä mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa, kertomalla seuran toiminnasta eri tapahtumissa ja tarjoamalla aktiivisesti jäsenyyttä. Myös kaikkia jäseniä kehotetaan aktiivisesti kertomaan seuran toiminnasta ja mahdollisuuksien mukaan hankkimaan uusia jäseniä.

2.2 Toiminta

Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys. Karjalan Liiton teema vuosille 2021–2023 on Huomisen karjalaisuus, jota myös Sortavala-seura Helsinki noudattaa toiminnassaan. Teema korostaa historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden kohtaamista. Tietoa ja perinnettä siirretään aktiivisesti sukupolvelta toiselle, menneiden sukupolvien työtä arvostaen sekä elävää karjalaista perinnettä säilyttäen ja uudistaen. Karjalaisuuteen liittyvää tutkimusta seurataan aktiivisesti ja sitä esitellään jäsenille.

Sortavala-seura Helsingin toiminnan painopistealueita ovat:

     1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.

     2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.

     3. Taloutemme on turvattu.

     4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.

Vuosi 2023 on seuran 70-vuotisjuhlavuosi. Sitä juhlimme vuoden mittaan monin tavoin.

- 22.3.2023 on suomalaisen Sortavalan kulttuurielämästä kertovan haastatteludokumenttielokuvan ensiilta elokuvateatteri Orionissa. - 3.–15.10.2023 on kulttuurikeskus Stoassa esillä Sortavala-aiheinen näyttely. - 7.10.2023 juhlavuosi huipentuu ohjelmalliseen illallistilaisuuteen Karjalatalolla.

Juhlavuoden ohjelman lisäksi seura järjestää neljä Sortavala-iltaa sekä kevät- ja syyskokoukset. Kevätretki tehdään Halosenniemeen 19.4.2023, jolloin tutustutaan sortavalalaisen Maija Halosen o.s. Mäkinen 150- vuotisjuhlanäyttelyyn. Vuosi päättyy perinteiseen joulujuhlaan Karjalatalolla.

Seura toimii aktiivisesti karjalaisen perinteen ylläpitämisessä. Koti- ja ulkomaista Karjala- ja Sortavala-aiheista tutkimusta avustetaan, ja mahdollisuuksien mukaan jäsenet itsekin kirjoittavat artikkeleita. Yhteistyötä eri karjalaisyhteisöjen ja muiden soveltuvien yhteistyökumppanien kanssa lisätään.

Vuoden 2023 tapahtumapäivät

Karjalatalon tilavuokrat ovat nousseet viime aikoina, ja ainakin osa tilaisuuksista pyritään järjestämään jossain vaihtoehtoisessa kokoontumispaikassa.

Kevät

- 9.2.2023 Sortavala-ilta keskustakirjasto Oodissa. Nunna Kristodulin päiväkirjat 1957–2001. Marja ja Riitta Lampi ovat toimittaneet sisarensa päiväkirjat julkaisuksi, joka julkistetaan 8.11.2022 (12.11.2022 Helsingissä) - 8.3.2023 Kevätkokous ja Sortavala-ilta. Asta Ruokolainen esitelmöi Sortavalan hautausmaista. - 22.3.2023 juhlavuoden elokuvan ensi-ilta on elokuvateatteri Orionissa 22.3.2023. - 19.4.2023 retki Halosenniemeen Maija Halosen o.s. Mäkinen 150-vuotisjuhlanäyttelyyn.

Syksy

3. – 15.10. 2023 Valokuvanäyttely kulttuurikeskus Stoassa. Esillä Kari Nissisen valokuva- ja postikorttikokoelman helmiä ja Kari Haklin valokuvia Sortavalasta vuodelta 2019. 7.10.2023 Sortavala-seura Helsingin ohjelmallinen 70-vuotisjuhlaillallinen Karjalatalolla. Näiden lisäksi järjestetään kaksi Sortavala-iltaa, syyskokous ja joulujuhla.

2.3. Tiedotus ja koulutus, kehittäminen

Jäsenille lähetetään kahdesti vuodessa jäsenkirje. Jäsenille lähetetään tiedotteita myös sähköpostitse, kuten kevät- ja syyskokousten aineistot. Seuralla on omat nettisivut, joilta löytyy ajantasainen tieto tapahtumista, (www.karjalanliitto.fi/sortavalaseurahelsinki). Facebook-sivuilla jatketaan kuukauden kuvien julkaisemista ja tiedotetaan ohjelmista. Tarkoitus on perustaa seuralle myös Instagram-tili, jota kautta voidaan saada uusia seuraajia. Lisäksi seuralla on oma YouTube-kanava, (Sortavala-seura Helsinki STUDIO), josta löytyvät seuran tuottamat videotallenteet ja jossa mahdolliset uudet tallenteet julkaistaan.

Koulutus

Seuran hallituksen ja muut jäsenet voivat osallistua tarpeen mukaan Opintokeskus Siviksen ja Karjalan Liiton tarjoamaan koulutukseen. Uusille toimihenkilöille tarjotaan koulutusta ja opastusta.

Perinteet

Suunnitteilla on feresin ompelukurssi.

Kehittäminen

Seuran nettisivuja ja some-tiedotusta kehitetään ja sisältöä laajennetaan järjestelmällisesti. Selvitetään mahdollisuutta suoratoistaa Sortavala-iltojen esitelmät, jotta kauempana asuvat jäsenet pääsisivät myös osalliseksi kiinnostavista sisällöistä. Pyritään lisäämään yhteistyötä muiden Sortavalan seutua ja Laatokan Karjalan aluetta edustavien järjestöjen ja seurojen kanssa.

2.4 Talous

Jäsenmaksut ovat seuran talouden perusta, mutta ne eivät kata kaikkia toimintakuluja. Julkaisujen myynti ja Sortavala-iltojen arpajaiset ovat tärkeitä lisätulojen lähteitä. Karjalan Liiton jäsenmaksu vuonna 2023 on 20 euroa. Seuran jäsenmaksu ehdotetaan pidettäväksi 10 eurossa, jolloin jäsenmaksu säilyy 30 eurossa. Toteuttaakseen suurempia hankkeitaan Sortavala-seura Helsinki hakee tarvittaessa avustuksia karjalaista kulttuuria tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta, kuten Sortavala-säätiöltä ja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä.

 

 

 

    

 

Tavoitteet

Yhdistyksessämme on 150 jäsentä. Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä - uudet jäsenet aktiivisiksi toimijoiksi - jokainen jäsen hankkimaan uusia - potentiaalisten luottamushenkilöiden kartoitus

Karjalan Liiton teema vuosille 2021-2023 "Huomisen karjalaisuus". Tämä on myös seuran toiminnan perusteema. Toimintatavoitteita vuosille 2023-2025: - helppokäyttöinen verkkoympäristö - levitämme oikeaa Karjala-tietoa - olemme mukana yhteiskunnan muutoksessa - toimintamme on monipuolista ja mielenkiintoista

Tiedottaminen

Tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä, seuran omilla nettisivuilla sekä facebookissa. Pikatiedotteita lähetetään s-postilla. Uusille toimintaan tuleville seuran jäsenille tarjotaan koulutusta ja opastusta.