Sortavala-seura Helsinki

Toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa karjalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta, vaalia Sortavalan kulttuuria ja perinteitä sekä toimia sosiaalisena ja henkisenä yhdyssiteenä entisten sortavalaisten keskuudessa. Nykypolville se tarjoaa Sortavalan historiallista ja maantieteellistä tuntemusta sekä sukujuuria.

Toimintamuotoja

Seura järjestää vuosittain jäsenilleen noin kuusi Sortavala-iltaa ja retkiä kiinnostaviin kohteisiin. Seuran aloitteesta ja seuralaisten voimin on tehty useita julkaisuja sekä esim. useana vuonna taiteilija-seinäkalentereja sekä postikortteja. Yhteydenpitona seura lähettää kaksi jäsenkirjettä, tarvittaessa sähköposteja ja ylläpitää nettisivuja. On tehty kotiseutu- ja kulttuurimatkoja Sortavalaan. Kaikkien toimintojen ytimenä on Sortavala-näkökulma.

Historiaa

Seura on perustettu 11.2.1953 Helsingin Sortavalalaiset ry-nimellä. Alun haparoinnin ja noin viidenkymmenen jäsenen jälkeen jäsenmäärä oli suurimmillaan 267 vuonna 1992. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin 19 jäsentä, puheenjohtajaksi Paavo Heiskanen ja sihteeriksi Aune Juntunen. Muutamien sääntömuutosten ja nimenvaihdoksen jälkeen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi johtokuntaan kuuluu neljä jäsentä. Seuran perustajajäsen, rovasti Alpo Hukka oli Kunniajäsen nro 1. Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Kari Ropponen on Kunniapuheenjohtaja nro 1 ja pitkäaikainen sihteeri Erkki Kuronen on Kunniajäsen nro 2.  Sortavala-illat aloittanut ja muutenkin aktiivisesti ja monipuolisesti seurassa toiminut Reino Halonen oli Kunniajäsen nro 3.     

 

Nykyaikaa

Seura kuuluu Karjalan Liittoon ja Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:hyn. Muiden Sortavala-seurojen kanssa valmistetaan näyttelyitä, julkaisuja sekä osallistutaan Sortavalan muistomerkkien ja hautausmaiden kunnostukseen.

Lähteet

Katselen Kuhavuorelta (2003) Sortavalan siirtolaisia : lasten ja nuorten kertomuksia sota-ajasta (2008) Seuran toimintakertomukset

Tietoa seurasta

Sortavala-seura ry on yksi Sortavalan alueen viidestä karjalaisseurasta. Se toimii Helsingin alueella ja jäseniä on noin 140.