Sortavala-seura ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. TOIMINTA-AJATUS

Seuran toiminta-ajatus on laajentaa tietämystä Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista. Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki alueesta kiinnostuneet. Seudulta kotoisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua ja muistojen tallennusta ja siirtoa nuorille ikäpolville. Kanssakäyminen on tärkeää pyrkiessämme säilyttämään elinvoimaista karjalaisuutta. Seuran toiminta-ajatusta toteutetaan aktiivisen jäsenistön avulla. Monet etsivät juuriaan, ja seura tarjoaa sitä tukevaa tietoa.

Seura toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin. Seura kuuluu Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon sekä toistaiseksi Karjalan Liiton Uudenmaan piiriin. Seura on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n jäsen. Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan pidetään myös yhteyttä nyky-Sortavalassa oleviin yhteistyökumppaneihin.

2. TAVOITTEET

2.1. Jäsenistö

Yhdistyksessämme oli 3.11.2022 135 jäsentä. Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat - mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä - jokainen jäsen hankkimaan uusia

2.2. Toiminta

Tapahtumat Karjalan Liiton teema vuosille 2021–2023 on Huomisen karjalaisuus. Tämä on myös seuran toiminnan perusteema. Seura noudattaa toimintansa suunnittelussa Karjalan Liiton vuosittaisia toimintatavoitteita vuosina 2021–2023. Huomisen karjalaisuus -teemalla historia, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Tietoa ja perinnettä siirretään laajasti sukupolvelta toiselle, menneitä sukupolvia arvostaen ja perinnettä elävänä säilyttäen ja sitä uudistaen. Myös aktiivinen karjalaisuuteen liittyvä tutkimus tuodaan esille. Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.

Toiminnan painopistealueita ovat:

1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.

2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.

3. Taloutemme on turvattu.

4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.

 Sortavala-iltoja järjestetään neljä kertaa vuodessa. Huhtikuussa teemme jäsenretken. Syys- ja kevätkokouksen lopuksi järjestetään kiinnostava esitys. Perinteinen joulujuhla pidetään joulukuussa. Lauluperinnettä pidetään yllä ainakin kauneimpien joululaulujen merkeissä. Lisäksi tuotetaan Sortavala-aiheisia videoita omalle YouTube-kanavalle, kirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan artikkeleita ja levitetään omia julkaisuja. Valmistellaan seuran 70-vuotisjuhlaa vuodelle 2023. Avustetaan Karjala-aiheista tutkimustyötä tekeviä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Seura osallistuu karjalaisille kesäjuhlille Raumalla 17.–19.6.2022 (lippu ja airueet, esittelypöytä). Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa. Jäsentapaamiset Jäsenillat ja -kokoukset pidetään ainakin toistaiseksi Karjalatalolla. Sortavala-sali ja Laatokkasali eivät enää ole käytettävissä ja siksi joudutaan miettimään mahdollisia muitakin kokoontumispaikkoja, jos Karjalatalo ei enää sovellu seuran käyttöön.

Ohjelmapäivät ovat:

- Keskiviikko 9.2.2022 klo 18 jäsenilta - Keskiviikko 9.3.2022 klo 18 kevätkokous ja jäsenilta - Keskiviikko 27.4.2022 kevätretki - Keskiviikko 14.9.2022 klo 18 jäsenilta - Keskiviikko 12.10.2022 klo 18 jäsenilta - Keskiviikko 9.11.2022 klo 18 syyskokous ja jäsenilta - Sunnuntai 11.12.2022 klo 14 joulujuhla Vuoden 2022 omat ja sääntömääräiset kokoontumiset:

Sortavala-sali ja Laatokka-sali eivät enää ole käytettävissä. Mietitään mahdollisia kokoontumispaikkoja, jos Karjalatalo ei enää sovellu seuran käyttöön. Takkahuoneeseen mahtuu 30 henkeä.

2.3. Tiedotus

Jokainen jäsen tavoitetaan jäsenkirjeellä 2 kertaa vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan Karjalalehden seurapalstalla, omilla nettisivuilla osoitteessa www.karjalanliitto/sortavalaseurahelsinki ja facebook-sivuilla. Pikatiedotteita välitetään sähköpostilla. Tarkoitus on vähitellen siirtyä yhä enemmän sähköiseen tiedottamiseen.

2.4. Koulutus

Osallistutaan tarpeen mukaan Opintokeskus Siviksen ja Karjalan Liiton tarjoamaan koulutukseen. Uusille toimihenkilöille tarjotaan koulutusta ja opastusta. 

2.5. Perinteen keruu

Jatketaan haastatteluja ja perinteen keruuta erityisesti silmällä pitäen seuran 75- vuotishistoriikkia. Tarkoitus on haastatella seuran pitkäaikaisia aktiiveja ja niitä jäseniä, joilla on omakohtaisia muistoja elämästä sotia edeltävän ajan Sortavalassa. Myös seuran jäseniltojen esitelmiä pyritään mahdollisuuksien mukaan videoimaan tai tallentamaan muulla tavoin.

2.6. Kehittäminen

Jatketaan nettisivujen sisällöllistä kehittämistä. Pyritään yhteistyöhön muiden Sortavalan seutua ja Laatokan Karjalan aluetta edustavien järjestöjen kanssa. Jatketaan ja kehitetään tarpeen/mahdollisuuksien mukaan etä- ja lähikokousten tai niiden yhdistelmien käytäntöjä.

3. TALOUS

Jäsenmaksut ovat seuran talouden perusta, mutta ne eivät riitä kaikkeen toimintaan. Varainhankinnassa tuotemyynti (julkaisut) ja arpajaiset ovat olleet merkittäviä tulolähteitä ennen koronasta johtuneita kokoontumiskieltoja. Karjalan Liiton jäsenmaksu on 20 euroa/jäsen vuonna 2022. Oma jäsenmaksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 10 eurossa vuonna 2022. Yhteensä jäsenmaksu on siis 30 euroa, mikäli seura päättää erota Karjalan Liiton Uudenmaan piiristä.

 

    

 

Tavoitteet

Yhdistyksessämme on 150 jäsentä. Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä - uudet jäsenet aktiivisiksi toimijoiksi - jokainen jäsen hankkimaan uusia - potentiaalisten luottamushenkilöiden kartoitus

Karjalan Liiton teema vuosille 2017-2020 on Karjalan perintö. Tämä on myös seuran toiminnan perusteema.Toimintatavoitteita vuosille 2017-2020: - helppokäyttöinen verkkoympäristö - levitämme oikeaa Karjala-tietoa - olemme mukana yhteiskunnan muutoksessa - toimintamme on monipuolista ja mielenkiintoista

Tiedottaminen

Tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä, seuran omilla nettisivuilla sekä facebookissa. Pikatiedotteita lähetetään s-postilla. Uusille toimintaan tuleville seuran jäsenille tarjotaan koulutusta ja opastusta.