Toiminta-ajatus

Seuran toiminta-ajatus on laajentaa tietämystämme Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista sekä siirtää sitä nuoremmille sukupolville. Seura kokoaa piiriinsä sekä Sortavalan seudulta peräisin olevia ja polveutuvia, että muita alueen historiasta ja oloista  kiinnostuneita. Alueelta peräisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua sekä muistojen tallennusta. Parhaiten tämä toteutuu sosiaalisen verkon ja kanssakäymisen avulla. Näin autamme osaltamme elinvoimaisen karjalaisuuden säilymistä.

Seuran toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa vain aktiivisen jäsenistön avulla.

Jäsenistön ikääntymisen vuoksi on löydettävä uusia jäseniä. Heitä on innostettava toimintaan ja yhteydenpitämiseen. Monet etsivät juuriaan, ja seura tarjoaa sitä tukevaa tietoa. Uusia luottamushenkilöitä ja tekijöitä tarvitaan tilaisuuksien suunnitteluun  ja järjestelyihin.

Seura kuuluu Karjalan Liiton Uudenmaan piiriin ja osallistuu sen toimintaan. Seura on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:njäsen. Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa.

 

Tavoitteet

Sortavala-iltoja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Huhtikuussa teemme jäsenretken. 

Syys- ja kevätkokouksen lopuksi järjestetään kiinnostava esitys. Perinteinen joulujuhla pidetään joulukuussa.

Lauluperinnettä jatketaan ainakin Kauneimpien joululaulujen merkeissä.

Kirjoitetaan aineistoa Sortavala-aiheisten lehtiartikkeleiden ja julkaisujen tuottamiseksi.

Osallistutaan karjalaisille kesäjuhlille Helsingissä 12.-14.6.2020 (lippu ja airueet sekä myyntipöytä)

Katso tarkemmin: https://www.karjalaisetkesajuhlat.fi/

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa.     

 

Talous

Seuran talouden perusta on jäsenmaksut, mutta ne eivät riitä kaikkeen toimintaan. Varainhankinnassa tuotemyynti (julkaisut) ja arpajaiset ovat merkittäviä lähteitä. Karjalan Liiton jäsenmaksu 20 euroa/jäsen vuonna 2019. Oma jäsenmaksu 10€ ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna 2019. Yhteensä jäsenmaksu on siis 30e.        

 

Sortavala-seura Helsinki ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

 

1. Toiminta-ajatus

 

Seuran toiminta-ajatus on laajentaa tietämystämme Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista sekä siirtää sitä nuoremmille sukupolville. Seura kokoaa piiriinsä sekä Sortavalan seudulta peräisin olevia ja polveutuvia, että muita alueen historiasta ja oloista  kiinnostuneita. Alueelta peräisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua sekä muistojen tallennusta. Parhaiten tämä toteutuu sosiaalisen verkon ja kanssakäymisen avulla. Näin autamme osaltamme elinvoimaisen karjalaisuuden säilymistä.

 

Seuran toiminta-ajatusta toteutetaan aktiivisen jäsenistön avulla.

Jäsenistön ikääntymisen vuoksi on löydettävä uusia jäseniä. Heitä on innostettava toimintaan ja yhteydenpitämiseen. Monet etsivät juuriaan, ja seura tarjoaa sitä tukevaa tietoa. Uusia luottamushenkilöitä ja tekijöitä tarvitaan tilaisuuksien suunnitteluun  ja järjestelyihin.

 

Seura kuuluu Karjalan Liiton Uudenmaan piiriin ja osallistuu sen toimintaan. Seura on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n jäsen.  Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa.

 

2. Tavoitteet

2.1 Jäsenistö

                   Yhdistyksessämme oli 25.10.2018 157 jäsentä.

Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat

- mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma

                   - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä

                   - jokainen jäsen hankkimaan uusia

 

2.2 Toiminta

Tapahtumat

Karjalan Liiton teema vuosille 2017-2020 on Karjalan perintö. Tämä on myös seuran toiminnan perusteema. Seura noudattaa toimintansa suunnittelussa Karjalan Liiton toimintatavoitteita vuosille 2017-2020, jotka ovat seuraavat:

- helppokäyttöinen verkkoympäristö

- levitämme oikeaa Karjala-tietoa

- olemme mukana yhteiskunnan muutoksessa

- toimintamme on monipuolista ja mielenkiintoista

 

Sortavala-iltoja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Toukokuussa teemme jäsenretken.  Syys- ja kevätkokouksen lopuksi järjestetään kiinnostava esitys. Perinteinen joulujuhla pidetään joulukuussa.

 

Lauluperinnettä jatketaan ainakin kauneimpien joululaulujen merkeissä.

 

Kirjoitetaan aineistoa Sortavala-aiheisten lehtiartikkeleiden ja julkaisujen tuottamiseksi.

 

Osallistutaan karjalaisille kesäjuhlille Hämeenlinnassa 14-16.6.2019 (lippu ja airueet, esittelypöytä).

 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa.

 

Omat ja sääntömääräiset tapahtumat vuonna 2019 ovat:

  • ke 13.2.2019 klo 18 Sortavala-ilta                                
  • ke 13.3.2019 klo 18 Kevätkokous                  
  • ke 8.5.2019 retki
  • ke 11.9.2019 klo 18 Sortavala-ilta                                
  • ke 9.10.2019 klo 18 Sortavala-ilta                  
  • ke 13.11.2019 klo 18 Syyskokous
  • su 15.12.2019 klo 14 Joulujuhla                    

 

Tiedotus

Jokainen jäsen tavoitetaan jäsenkirjeellä 2 kertaa vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan Karjala-lehden seurapalstalla ja omilla nettisivuilla. Ne löytyvät osoitteesra www.karjalanliitto.fi/sortavalaseurahelsinki.

 

Koulutus    

Osallistutaan tarpeen mukaan Opintokeskus Siviksen ja Karjalan Liiton

tarjoamaan koulutukseen.

Uusille toimihenkilöille tarjotaan koulutusta ja opastusta.

 

Perinteen keruu

Jatketaan Evakkoesineen tarina -arkiston kokoamista ja julkaisemista.

Jatketaan haastatteluja ja perinteen tallentamista.

 

Kehittäminen

Jatketaan nettisivujen sisällöllistä kehittämistä. Pyritään yhteistyöhön muiden Sortavalan seutua ja Laatokan Karjalan aluetta edustavien järjestöjen kanssa.

 

3. Talous

Seuran talouden perusta on jäsenmaksut, mutta ne eivät riitä kaikkeen toimintaan. Varainhankinnassa tuotemyynti (julkaisut) ja arpajaiset ovat merkittäviä lähteitä. Karjalan Liiton jäsenmaksu on 20 euroa/jäsen vuonna 2019. Oma jäsenmaksu 10e ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna 2019.  Yhteensä jäsenmaksu on siis 30e.              

Tavoitteet

Yhdistyksessämme on 150 jäsentä. Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä - uudet jäsenet aktiivisiksi toimijoiksi - jokainen jäsen hankkimaan uusia - potentiaalisten luottamushenkilöiden kartoitus

Karjalan Liiton teema vuosille 2017-2020 on Karjalan perintö. Tämä on myös seuran toiminnan perusteema.Toimintatavoitteita vuosille 2017-2020: - helppokäyttöinen verkkoympäristö - levitämme oikeaa Karjala-tietoa - olemme mukana yhteiskunnan muutoksessa - toimintamme on monipuolista ja mielenkiintoista

Tiedottaminen

Tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä, seuran omilla nettisivuilla sekä facebookissa. Pikatiedotteita lähetetään s-postilla. Uusille toimintaan tuleville seuran jäsenille tarjotaan koulutusta ja opastusta.