Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toiminta-ajatus

Seuran toiminta-ajatus on laajentaa tietämystämme Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista sekä siirtää sitä nuoremmille sukupolville. Seura kokoaa piiriinsä sekä Sortavalan seudulta peräisin olevia ja polveutuvia, että muita alueen historiasta ja oloista  kiinnostuneita. Alueelta peräisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua sekä muistojen tallennusta. Parhaiten tämä toteutuu sosiaalisen verkon ja kanssakäymisen avulla. Näin autamme osaltamme elinvoimaisen karjalaisuuden säilymistä.

Seuran toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa vain aktiivisen jäsenistön avulla.

Jäsenistön ikääntymisen vuoksi on löydettävä uusia jäseniä. Heitä on innostettava toimintaan ja yhteydenpitämiseen. Monet etsivät juuriaan, ja seura tarjoaa sitä tukevaa tietoa. Uusia luottamushenkilöitä ja tekijöitä tarvitaan tilaisuuksien suunnitteluun  ja järjestelyihin.

Seura kuuluu Karjalan Liiton Uudenmaan piiriin ja osallistuu sen toimintaan. Seura on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:njäsen. Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa.

 

Tavoitteet

Sortavala-iltoja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Huhtikuussa teemme jäsenretken. 

Syys- ja kevätkokouksen lopuksi järjestetään kiinnostava esitys. Perinteinen joulujuhla pidetään joulukuussa.

Lauluperinnettä jatketaan ainakin Kauneimpien joululaulujen merkeissä.

Kirjoitetaan aineistoa Sortavala-aiheisten lehtiartikkeleiden ja julkaisujen tuottamiseksi.

Osallistutaan karjalaisille kesäjuhlille Kouvolassa 15-17.6.2018 (lippu ja airueet).

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa.     

 

Talous

Seuran talouden perusta on jäsenmaksut, mutta ne eivät riitä kaikkeen toimintaan. Varainhankinnassa tuotemyynti (julkaisut) ja arpajaiset ovat merkittäviä lähteitä. Karjalan Liiton jäsenmaksu nousee 20 euroon/jäsen vuonna 2018. Oma jäsenmaksu 10€ ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna 2018. Yhteensä jäsenmaksu on siis 30e.        

 

Tavoitteet

Yhdistyksessämme on 188 jäsentä, joista 5 lasta. Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä - uudet jäsenet aktiivisiksi toimijoiksi - jokainen jäsen hankkimaan uusia - potentiaalisten luottamushenkilöiden kartoitus

Karjalan Liiton teema vuosille 2017-2020 on Karjalan perintö. Tämä on myös seuran toiminnan perusteema.Toimintatavoitteita vuosille 2017-2020: - helppokäyttöinen verkkoympäristö - levitämme oikeaa Karjala-tietoa - olemme mukana yhteiskunnan muutoksessa - toimintamme on monipuolista ja mielenkiintoista

Tavoitteet

Tapahtumista tiedotetaan omilla nettisivuilla sekä facebookissa. Pikatiedotteita lähetetään s-postilla. Uusille toimintaan tuleville seuran jäsenille tarjotaan koulutusta ja opastusta. Jatketaan Evakkoesineen tarina-arkiston kokoamista ja julkaisemista. Pyritään yhteistyöhön muiden Sortavalan seutua ja Laatokan Karjalan aluetta edustavien järjestöjen kanssa