Jäseneksi? – Tämmöne seura ja tämmöst porukkaa

Pärssisen Sukuseura ry. on perustettu 19.1.2008 edistämään sukututkimusta sekä Pärssisen sukuhaarojen tietojen, tehtyjen sukuselvitysten ja tutkimusten yhteen kokoamiseksi. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Pärssisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä. 
 
Varhaisin tunnettu esi-isämme on asunut 1500-luvulla Karjalankannaksen Muolaassa, josta suku on lähtenyt asuttamaan Pyhäjärveä ja Viipurin seutua. Sittemmin Pärssis-keskittymiä on syntynyt myös Käkisalmen ympärille sekä Räisälään ja Sakkolaan. Inkerinmaan lähteissä Pärssisiä mainitaan 1600-luvulta alkaen. Nykyään eniten Pärssisiä asuu Pirkanmaan, Satakunnan ja Uudenmaan alueilla. Sukututkimusharrastuksen suosio on noussut, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita juuristaan ja sukunsa historiasta. Sukuseuramme on aiemmin järjestänyt matkoja Karjalaan ja koonnut tietoja sukukirjaan, joka ilmestyi kesällä 2020. Jäsenet ovat tehneet myös dna-tutkimuksia. Seuran tavoitteeksi on asetettu jäsenmäärän kaksinkertaistaminen noin 200 jäseneen. Hallitus vetoaakin nykyisiin jäseniin Pärssisten ja heidän jälkeläistensä saamiseksi mukaan yhteiseen toimintaamme.
 

Liity jäseneksi

Jäseniksi sukuseuraan voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta on siihen liittynyt. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuran toiminnasta. Jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.

Sukuseura pitää joka toinen vuosi varsinaisen sukukokouksen ja välivuosina voidaan hallituksen kutsusta pitää ylimääräinen sukukokous. Sukuseuran toimintaa hoitaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sukuseuran hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa tarpeen mukaan päättämään sukuseuran toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. 
PS. Muistathan myös Pärssisen Sukuseuran Facebook-ryhmän!
 

Jäsenmaksun maksaminen ja uusien jäsenten ilmoittautuminen

Jäsenmaksu on täysi-ikäisiltä 30 € vuonna 2024. Alle 18-vuotiailta maksua ei peritä.
 
Pärssisen Sukuseura on Karjalan Liiton ja sen piiriorganisaation Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton jäsen. Karjalan Liiton osuus sukuseuran jäsenmaksusta on 20 €. Sukuseuran jäsenenä saat Karjalan Kunnaat -lehden, Karjala-kortin ja sen tuomat Karjalan Liiton jäsenedut käyttöösi.
 
Karjalan Liitto on hoitanut sukuseuran jäsenlaskutusta vuodesta 2021. Jäsenet saavat paperilaskunsa helmikuussa samassa läpinäkyvässä kuoressa vuoden ensimmäisen Karjalan Kunnaat -lehden kanssa. Jäsenmaksulaskussa huomioidaan kaikki Karjalan Liiton jäsenyhteisöt, joihin kuulut. Mikäli siis sukuseuraan liittyessäsi olet jo suorittanut Karjalan Liiton jäsenmaksun jonkun toisen Liiton jäsenseuran kautta, maksat vain 10 € Pärssisen Sukuseuran jäsenyydestä. 
                                                  
Ota sukuseuraan liittyessäsi ja muissa jäsenasioissa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse taloudenhoitajaamme Viivi Pärssiseen. Tervetuloa mukaan!
 
Pärssisen Sukuseura ry 
c/o Viivi Pärssinen
puh. 050 407 2860
sähköposti: viivi.parssinen@gmail.com