Jäseneksi! Tietoa seurastamme

Pärssisen Sukuseura ry. on perustettu 19.1.2008 edistämään sukututkimusta sekä Pärssisen sukuhaarojen tietojen, tehtyjen sukuselvitysten ja tutkimusten yhteen kokoamiseksi.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Pärssisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Sukututkimusharrastuksen suosio on noussut, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita juuristaan ja sukunsa historiasta. Sukuseuramme on järjestänyt myös matkoja Karjalaan ja koonnut tietoja suvun historiasta kertovaan kirjaan. Jäsenet ovat tehneet myös dna-tutkimuksia.
Seuran tavoitteeksi on asetettu jäsenmäärän kaksinkertaistaminen noin 200 jäseneen, mutta määrä on hiljalleen laskenut. Hallitus vetoaakin nykyisiin jäseniin Pärssisten ja heidän jälkeläistensä saamiseksi mukaan yhteiseen toimintaamme.

 

Liity jäseneksi

Jäseniksi sukuseuraan voidaan sääntöjen mukaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuran toiminnasta.  Jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.
Sukuseura pitää joka toinen vuosi varsinaisen sukukokouksen ja välivuosina voidaan hallituksen kutsusta pitää ylimääräinen sukukokous. Sukuseuran toimintaa hoitaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sukuseuran hallitus kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa  tarpeen mukaan päättämään sukuseuran toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.
 

Jäsenmaksun maksaminen
ja uusien jäsenten ilmoittautuminen

Jäsenmaksu on täysi-ikäisiltä 30 € vuonna 2018. Alle 18-vuotiailta maksua ei peritä.
Jäsenmaksu suoritetaan sukuseuran tilille FI86 5152 0920 0210 99.
Ilmoita viitetiedoissa maksun maksajan täydellinen nimi ja osoite.
                                                  
Uudet jäsenet, ottakaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse
jäsen- ja talousasioiden hoitajaamme Eija Herleviin. Voitte kysyä häneltä lisäohjeita ja saatte jäseneksi-ilmoittautumislomakkeen.
 
Pärssisen Sukuseura ry. c/o
Eija Herlevi
puh. 040 5744 582
sähköposti:  eija.herlevi@gmail.com
 
Seuramme tilinumero on
FI86 5152 0920 0210 99