Ruskeala-Seuran tapahtumat

Sie, mie, myö yhes

Toimintavuosi 2021

Ruskeala-Seura järjestää tapahtumia, tekee kotiseututyötä Ruskealassa ja huolehtii Ruskealan hautausmaasta, levittää Ruskeala-tietoutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, myy puotinsa tuotteita, hoitaa talouttaan, kannustaa liikkumaan, osallistuu ja toimii yhteistyössä, kokoontuu yhteen monin tavoin. Vuosi 2021 alkoi korona-pandemian ja siitä aiheutuvien toimintarajoitusten vallitessa.

***************************************************************

Ruskeala-Seuran järjestää tapahtumia (katso etusivun "Ajankohtaista"):

Ruskeala-Seuran sääntömääräinen vuosikokous on 13.2.2021 poikkeusjärjestelyin. Perinteinen matka rajantakaiselle, entiselle kotiseudulle toteutetaan virtuaalisesti. Kotimaan matkan teemme turvajärjestelyin elokuussa. Joulukuussa kokoonnumme yhteiseen joulujuhlaan.

Osallistumme Karjalaisen Nuorisoliiton ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liiton toimittama #minunjuureni -juttusarjaan. Tarinamme ja faktaa Ruskealasta julkaistaan #minunjuureni/ruskeala-nettisivulla tammikuussa. Juttusarja kertoo nuoremman polven Karjala-kokemuksista ja tarinoita luovutetun Karjalan pitäjistä.

Osallistumme Karjalan Liiton sivuilla julkaistavaan Viikon seura -juttusarjaan.

Jos pandemiatilanne sallii, järjestämme mahdollisuuksiemme mukaan myös muita tilaisuuksia.

***************************************************************

Kotiseututyö Ruskealassa 2021

Ruskealan hautausmaan kunnossapitotyötä  jatketaan yhteistyökumppaneiden avulla. Alamme etsiä tapaa, saada uusi kyltti Ruskealan sotavainajien muistomerkkiin, siitä vuonna 2020 kadonneen kyltin tilalle. 2021 valittava hallitus nimeää keskuudestaan hautausmaa-asiain koordinaattorin. Osallistumme Karjalan Liiton järjestämiin hautausmaiden hoitoon liittyviin tilaisuuksiin ja hankkeisiin.

Julkaisutoiminta 2021

 • Jäsenlehti Uutis-Ruskiilainen ilmestyy 4-6 kertaa.  
 • Ruskiilainen-perinnelehden vuoden 2022 numeroon aletaan kerätä artikkeleita. Hienosta lehdestämme on seuran puodissa myynnissä kaikkia aikaisempia numeroita (1/2014, 2/2016, 3/2018 ja 4/2020). Niitä markkinoidaan nettisivuilla ja Karjalalehdessä. 
 • Ruskeala-Seuran kirjoja Ruskealaa sanoin ja kuvin (1962) ja Pääkaupungin Ruskeala-Seura 50-vuotta (2018) sekä joensuussa toimineen Ruskeala-Seuran 70-vuotishistoria (2018) markkinoidaan  nettisivuilla ja Karjalalehdessä.
 • Ruskeala-aiheisia välitysmyyntikirjoja markkinoidaan yhdessä omien julkaisujen kanssa. 
 • Ruskeala-aiheisten teosten julkaisemiseen kannustettaan, niiden markkinoinnissa avustetaan.
 • Ruskeala-aiheisia painotuotteita tuotetaan Ruskeala-tietouden levittämiseen.
 • Nettisivuilla julkaistu Bibliografia Ruskealae päivitetään.

Myynti

Omien julkaisujen ja muiden omien sekä lahjoitus- ja välitystuotteiden myyntiä jatketaan. Myyntituotteet listataan Ruskeala-Seuran kauppa -sivulle, ja tilaukset toimitetaan postitse.

Toiminnan rahoitus

Matkat ja retket sekä yhteiset ateriatilaisuudet rahoitetaan osallistujilta perittävillä maksuilla. Perinne- ja julkaisutoimintaan haetaan  rahoitusta eri lähteistä. Tavara- ja rahalahjoituksia on otetaan vastaan. Jäsenmaksuilla rahoitetaan jäsenkokoukset ja jäsentiedote.

Omaehtoinen liikkuminen 

Aktiivinen ruskiilainen -ohjelma jatkuu: kannustamme paitsi liikkumaan myös kirjaamaan liikuntasuoritukset ja palauttamaan suorituskortit sihteerille vuoden lopussa. Aktiivinen ruskiilainen tuo Ruskeala-Seuralle suorituspisteitä Karjalan Liiton kuntoisuuskisassa. Siis: Kuntoralli-kortti jokaiselle! Sihteeriltä saa lisätietoja.

***************************************************************

Osallistuminen ja yhteistyö 2021

Karjalan Liiton tilaisuudet 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto - KPYL.

Karjalan Liiton Uudenmaan Piiri - KLUP 

Karjalainen Nuorisoliitto

Villa Salmela, Facebook-sivut

Muiden karjalaisten seurojen ja yhdistysten tilaisuudet ja toiminta - teemme yhteistyötä ja seuraamme tarjolla olevaa tapahtuma-antia. Osallistumisideoita annamme eri medioissa!

***************************************************************

Kokoukset 2021

 • Sääntömääräinen vuosikokous 13.2.2021 on koolla poikkeusjärjestelyin. Kokoukseen voi osallistua seuraavilla tavoilla: 1 Laatokka-salissa joko henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttämällä (Laatokka-saliin ilmoittautuneista valitaan arvalla 10 henkilöä paikalle), 2 etukäteen joko sähköpostiviestillä tai postitse kirjeellä, 3 osallistumalla henkilökohtaisesti videoneuvotteluun, 4 osallistumalla henkilökohtaisesti neuvottelupuheluun. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumisohjeet  ennen kokousta.
 • Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pidetään maksuttomissa tiloissa (esimerkiksi Keskuskirjasto Oodista varattavissa olevat tilat), tarvittaessa kokoonnutaan käyttäen videoneuvottelua tai sähköpostikokouksia. 
 • Lehtiryhmä kerää perinnelehti Ruskiilaiseen tarkoitetut artikkelit. Lehtirymän kokouksia pidetään tarvittaessa. 
 • Hautausmaan hoitoryhmä keskustelee sähköpostitse tai puhelimitse, tarvittaessa kokoontuminen voidaan järjestää videoneuvotteluna.

Raportti vuosikokouksesta 2021.

Poistettu etusivun ajankohtaisista

Ruskeala-Seuran vuosikokous (säännöt 10§) järjestettiin lauantaina 13.2.2021 (linkki). Karjalatalolla oli läsnä puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi muuta osallistujaa, me muut kokoustimme etäyhteyksin. Kuvaruudun ääressä tuntui tosi kivalta nähdä tuttua porukkaa koolla pitkästä aikaa!  Tällainen pitää mahdollistaa taas yhä uudelleen! (13.2.2021) (20.3.2021)