Heinjoki

Heinjoen asuinpaikkalöydöt

Kesällä 2003 kaivettiin Heinjoen pitäjässä kolmea asuinpaikkaa osana Lahden kaupunginmuseon hallinnoimaa EU-hanketta ” Vuoksenlaakson kulttuurimatkailureitti” Valklampi 1 ja Valklampi 2 –nimiset asuinpaikat sijaitsevat toisistaan n. 250 metrin etäisyydellä mäntymetsässä, Heinjoki-Viipuri -maantien eteläpuolella Kurvilan kylässä.  Kaivausten tulosten mukaan molemmat asuinpaikat ovat saman ikäisiä, ja niillä on asuttu n. 9000 vuotta sitten. Tarhojenrannan asuinpaikka Latukankaan itäpuolella löytyi myös jo kesän 2000 inventointien yhteydessä. Vuoden 2003 koekaivausten kuluessa paikalle avattiin koeoja sekä koekuoppia, joiden avulla pyrittiin vasta alustavasti määrittämään asuinpaikan laajuutta ja ajoitusta.  Kaivaukselta tuli yli 400 löytöä ja joukossa oli esineitä, jotka voidaan tyyppiensä perusteella ajoittaa yli 9000 vuoden takaiseen aikaan. Kaikkiaan Heinjoen kaivaukset toivat runsaasti uutta tietoa Kannaksen ja koko Etelä-Suomen jääkauden jälkeiseen asuttamiseen.

Lähde: Karjala-lehti 18.3.2004, Hannu Takalan artikkeli