Toimintaa vuonna 2020

Omat tapahtumat:

Vuosi 2020 oli korona-pandemian vuoksi peruttujen tapahtumien vuosi. Ennen peruutusten alkua  Ruskeala-Seura ehti järjestää sääntömääräisen kevätkokouksensa. Elokuussa pandemia-tilanne näytti olevan hallittavissa ja antoisa kotimaan matkan tehtiin turvajärjestelyin. Myöhemmin syksyllä seuran perinnelehti Ruskiilainen 4/2020 tuotiin julkisuuteen ja on nyt tilattavissa kaupastamme.

***************************************************************

Kotiseututyö Ruskealassa

Ruskealan hautausmaan kunnossapito -työryhmän käynnistämä aidankorjausprojekti saatiin valmiiksi. 

Pietarin pääkonsulaatissa työskentelevä taloudenhoitaja Marja Lyhty kiersi loka-marraskuussa 2020 omasta aloitteestaan ja omalla ajallaan 27 luovutetun alueen hautausmaata sekä Tuuloksen kenttähautausmaan, siivosi niitä, asetti pienet seppeleet ja sytytti kynttilät.

Marja Lyhdyn raportti paljasti, että Ruskealan sankarihautausmaan sotavainajien muistomerkistä oli kadonnut kilpi. Sen kohtaloa ei saatu selville.

Julkaisutoiminta 

Jäsenlehti Uutis-Ruskiilainen ilmestyi 6 kertaa. Perinnelehti Ruskiilainen 4/2020 toimitettiin ja julkaistiin. Ruskeala-aiheisten teosten julkaisemiseen kannustettiin ja markkinoinnissa avustettiin. Ruskeala-aiheisia painotuotteita tuotettiin Ruskeala-tietouden levittämiseen.

Myynti

Omien julkaisujen ja muiden omien sekä lahjoitus- ja välitystuotteiden myyntiä tehtiin verkon välityksellä.

Toiminnan rahoitus

Kotimaan matka rahoitettiin pääosin osallistujilta perittävillä maksuilla, seura maksoi matkan kuluista 111 euroa.  Julkaisutoimintaan haettiin  ja saatiin toimintaavustus Ruskea Säätiöltä. Myös tavara- ja rahalahjoituksia saatiin. Jäsenmaksutulot riittivät jäsenkokouksen ja jäsentiedotteen kuluihin.

Omaehtoinen liikkuminen 

Aktiivinen ruskiilainen -ohjelma jatkui. Jäsenet palauttivat suorituskorttinsa sihteerille vuoden lopussa. Aktiivinen ruskiilainen tuo Ruskeala-Seuralle suorituspisteitä Karjalan Liiton kuntoisuuskisassa. Siis: Kuntoralli-kortti jokaiselle! Sihteeriltä saa lisätietoja.

Seuran puheenjohtaja Esko T. Rautanen laati osallistumiskortista sähköisen version, joka julkaistiin Karjalan Liiton ja Ruskeala-Seuran omilla sivuilla.

***************************************************************

Osallistuminen ja yhteistyö 2020

 • Karjalan Liiton tilaisuudet 
 • Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto - KPYL.
 • Karjalan Liiton Uudenmaan Piiri - KLUP 
 • Karjalainen Nuorisoliitto
 • Villa Salmela FaceBookissa
 • Muiden karjalaisten seurojen ja yhdistysten tilaisuudet ja toimint- teemme yhteistyötä ja seuraamme tarjolla olevaa tapahtuma-antia. Osallistumisideoita annamme eri medioissa!

***************************************************************

Kokoukset

 • Pidettiin yksi jäsenkokous.
 • Hallitus kokoontui  noin kerran kuussa.
 • Lehtirymän kokouksia pidettiin useita. Lehti julkaistiin joulujuhlan aikaan.
 • Hautausmaan hoitoryhmä kävi keskustelut sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Omat tapahtumat

 • Vuosikokous 
 • Perinneilta
 • Matka Ruskealaan ja Sortavalaan 
 • Matka Tampereelle ja Sastamalaan
 • Perinnepäivä
 • Joulujuhla

**************************************************************

Kotiseututyö Ruskealassa

Ruskealan hautausmaan kunnossapito -työryhmän käynnistämä aidankorjausprojekti saattaminen valmiiksi. 

Julkaisutoiminta 

 • Jäsenlehti Uutis-Ruskiilainen ilmestyi 6 kertaa. 
 • Perinnelehti Ruskiilainen 4/2020 toimitetaan ja julkaistiin.
 • Ruskeala-aiheisten teosten julkaisemiseen kannustettiin ja markkinoinnissa avustetaan.
 • Ruskeala-aiheisia painotuotteita tuotetaan Ruskeala-tietouden levittämiseen ja myyntituotteiksi.

Myynti

Omia julkaisuja ja muita omia sekä lahjoitus- ja välitystuotteita myydään kaikissa seuran tapahtumissa ja tapahtumissa, joihin seurasta osallistutaan. Verkkomyyntiä jatketaan.

Toiminnan rahoitus

Matkat ja retket sekä yhteiset ateriatilaisuudet rahoitetaan osallistujilta perittävillä maksuilla. Perinne- ja julkaisutoimintaan haetaan  rahoitusta eri lähteistä. Tavara- ja rahalahjoituksia on otetaan vastaan. Jäsenmaksuilla rahoitetaan jäsenkokoukset ja jäsentiedote.

Omaehtoinen liikkuminen 

Aktiivinen ruskiilainen -ohjelma jatkuu: kannustamme paitsi liikkumaan myös kirjaamaan liikuntasuoritukset ja palauttamaan suorituskortit sihteerille vuoden lopussa. Aktiivinen ruskiilainen tuo Ruskeala-Seuralle suorituspisteitä Karjalan Liiton kuntoisuuskisassa. Siis: Kuntoralli-kortti jokaiselle! Sihteeriltä saa lisätietoja.

***************************************************************

Osallistuminen ja yhteistyö 2020

Teemme yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa, seuraamme tapahtuma-antia, ja annamme osallistumisideoita viestinnässämme. Kirjaamme jäsentemme osallistumiset eri tilaisuuksiin.

 • Karjalan Liiton tilaisuudet 
 • Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto - KPYL.
 • Karjalan Liiton Uudenmaan Piiri - KLUP 
 • Karjalainen Nuorisoliitto
 • Villa Salmela FaceBookissa
 • Muiden karjalaisten seurojen ja yhdistysten tilaisuudet ja toiminta -

***************************************************************

Kokoukset

 • Jäsenkokousta varten varataan tila Karjalatalolla (80-120 euroa/kerta), etäkokousten järjestämismahdollisuuksia selvitetään. Vuosittain pidetään yksi varsinainen jäsenkokous.
 • Hallituksen kokouksia varten varataan tila Keskuskirjasto Oodista (maksuton), etäkokouksia ja sähköpostikokouksia pidetään tarvittaessa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.
 • Lehtiryhmä valmistelee perinnelehti Ruskiilaisen. Lehtirymän kokouksia pidetään lehden julkaisuvuonns tarpeen mukaan. Lehti julkaistaan joulujuhlan aikaan.
 • Hautausmaan hoitoryhmä keskustelee sähköpostitse tai puhelimitse.