Toiminta 2023 

Ruskeala-Seura huomioi Karjalan Liiton vuoden 2023 teeman ”Visuaaliset taiteet osana karjalaista kulttuuriperintöä” Seuran tapahtumissa. Toimintaa toteutetaan vuosikokouksessa 11.2. vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Tapahtumista tiedotetaan Uutis-Ruskiilainen -jäsenlehdessä!