Kurkijoki-Seuran toiminta

Seuran toimintaa johtaa ja pyörittää hallitus. Hallituksen valitsee seuran syyskokous. Hallitus voi asettaa toimikuntia avukseen. Järjestelytoimikunta vastaa monista käytännön järjestelyistä.

Toimintamuodoista saa käsityksen toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksista.

Näkyvää toimintaa ovat esimerkiksi erilaiset seuran järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat. Olet lämpimästi tervetullut niihin "kaik perheineis ja ystävinneis", vaikka et seuran jäsen olisikaan! Ne on tarkoitettu kaikille kurkijokisille ja Kurkijoesta kiinnostuneille. Kuluvan vuoden tapahtumia ja tapahtumia aiemmilta vuosilta voit katsella klikkaamalla ao. linkkejä valikoista ja etusivun laatikoista. 

Merkittävä osa seuran toimintaa on yhteistyö Karjalan tasavallan, Lahdenpohjan piirin, nyky-Kurkijoen hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 kaikki virallinen yhteydenpito on toistaiseksi katkaistu. 

JÄSENYYS on sinun mahdollisuutesi tukea Kurkijoki-työtä omalla panoksellasi - meitä jäseniä on noin 200. Ja jos sinulla suinkin on mahdollisuutta ja kiinnostusta, olet tervetullut toimimaan seurassa myös aktiivisesti! Työtä riittää - kaikkia tarvitaan! Mitä enemmän aktiivisia toimijoita, sitä enemmän seuralla on toimintaa ja tapahtumia.