Karjalan Liiton Keski-Suomen Piiri ry.

JYVÄSKYLÄ

                                        TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

YLEISTÄ

Karjalan Liitto juhlii 2020 80-vuotistaivaltaan läpi koko vuoden järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tämä on myös suuri haaste piirillemme. Piiritasolla ja sen alaisten seurojen tulee ottaa huomioon Liiton toimintasuunnitelma, ottaa siitä ne asiat ja tapahtumat, joita voidaan toteuttaa niin piiri- kuin seuratasolla. Tuleva vuosi piirillemme ja seuroillemme on esittäytyä Karjalaisen kulttuurin ja perinteen kantavana voimana. Tätä mahdollisuutta emme saa menettää. Onnistuessamme tapahtumien järjestelyissä niin piiri ja seuratasolla, takaa se meidän näkyvyytemme suurelle yleisölle joka toivottavasti palkitsee toimintamme uusien jäsenten muodossa.

Vuosi -20 on myös liittokokousvuosi, jossa määritellään Liiton strategia 3-vuotiskaudeksi, valitsee Liiton johdon. Piirin ja seurojen tulee valita kokousedustajansa ko.kokoukseen ja käyttää Liiton sääntöjen määrittelemää äänioikeuttaan.

Piirin oma toiminta tulee jatkua normaalisti niin hallituksen kuin eri valiokuntien tehostettuna toimintana. Nyt on aika näyttää mihin pieni mutta pippurinen piirimme pystyy.

KOKOUSTOIMINTA
Piirin kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrääminä ajankohtina. Piirillämme on edustajat niin Liittovaltuustossa kuin Liiton naistoimikunnassa, sekä liiton hallituksessa. Piirihallitus kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa. Eri toimikunnat kokoontuvat tarpeensa mukaan.

KARJALAN LIITON TAPAHTUMAT
Piiri ja sen jäsenseurat osallistuvat Liiton ja sen toimikuntien tapahtumiin, liittojuhliin, seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin harkintansa ja mahdollisuuksien mukaan.

PIIRIN OMA TOIMINTA
Piirin oma toiminta pohjautuu piirihallituksen ja eri toimikuntien sekä seurojen esitysten pohjalta. (katso toimintakalenteri)

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunta tulee järjestämään perinteisesti piirin piirakkamestaruuskisat , perinnekäsityökursseja, sekä jatkamaan jo perinteeksi muodustuneita puutarhailtapäiviä. Toimikunta tulee osallistumaan kaikkiin piirin järjestämiin tilaisuuksiin, järjestäen ko. tilaisuuksien tarjoilun. ”Vuoden ruoka” tullaan tarjoilemaan jossakin piirin tapahtumassa. Toimikunta pyrkii auttamaan seurojen taholta tulleita harrastus- ja viriketoiminnan järjestämisestä ja vetäjäavun antamisessa.

Toimikunta osallistuu Liiton naistoimikunnan toimintaan Kirsi Limatiuksen toimiessa sen puheenjohtajana ja Airi Kumpulaisen jäsenenä.

KULTTUURITOIMIKUNTA
Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on karjalaisen kulttuurin esiintuominen ja vaaliminen piirimme alueella. Erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä piirihallituksen ja jäsenseurojen kanssa piirin jäsenille ja karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille kohderyhmille.

HENGELLINEN TOIMIKUNTA
Toimikunnan työ on ekumenista. Toiminnallaan se tukee pyydettäessä seuroissa tehtävää hengellistä työtä, tukee kirkkopyhiä valmistelevia seuroja ja järjestää hengellisiä tapahtumia. Perinteisten karjalaisten kinkerien pitoa pyritään laajentamaan koskien piirin alueella toimivia seuroja.

KYYKKÄ- ja URHEILUTOIMIKUNTA
Toimikunta jatkaa kyykkäperinteen vaalimista  ja tunnetuksi tekemistä piirimme alueella. Toimikunta tulee järjestämään kilpailutoimintaa, sekä osallistuu valtakunnan tason kilpailutoimintaan mahdollisuuksiensa mukaan. Hiihto, suunnistus ja yleisurheilukiinnostus on nostanut suosiotaan, joten toimikunta vaihtoi nimekseen yllä mainitun. Toimikunta tarjoaa kyykkäkoulutusta niin jäsenseuroille kuin alueen kouluille pyydettäessä. Alkavan toimintakauden aikana tullaan piirissämme esittelemään ns.”juniori kyykkä”.

ALUEVASTAAVAN TOIMINTA
Aluevastaavan tärkeimpänä tehtävänä tulee olla mukana piirin muiden toimijoiden kanssa toteuttamassa niin Liiton kuin piirin asettamia tavoitteita sekä toimia tiedonvälittäjänä Liiton, piirin ja seurojen välillä. Aluevastaavan tulee tukea seuroja tilaisuuksien, tapahtumien ja seuratyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Aluevastaava vastaa yhdessä piirihallituksen kanssa piirin alueella tapahtuvasta koulutuksesta ja opintokerhotoiminnasta. Aluevastaava raportoi piirin ja sen jäsenseurojen toiminnasta piirihallitukselle ja Karjalan Liitolle. Aluevastaavan kuluista osittain vastaa Karjalan Liitto.

LOPUKSI
Toimintavuosi 2020 tulee olemaan aktiivinen niin piiri- kuin seuratasolla. Piiri- ja seuratasolla kuulumme edelleen Liiton parhaimmistoon ja piirihallitus ja sen alaiset toimikunnat tulevat omalla panoksellaan luomaan edellytykset, että saavuttamamme taso säilyy ja ehkä paranee. Noudattamalla laadittua toimintasuunnitelmaa toteutamme liittokokouskauden asettamat tavoitteet. Onnistuessamme  lapsi- ja nuoriso kerhojen toiminnassa löydämme kiitoksemme tulevaisuudestamme. Näin tehden takaamme piirimme alueen vireän, ulospäin näkyvän karjalaiseen perinteeseen pohjautuvan toiminnan jatkuvuuden tuleville sukupolville piirimme alueella. Näin tehdessämme pystymme piirimme osalta toteuttamaan SUKUPOLVIEN KETJUN jatkuvuuden Keski-Suomessa.

Kari Leppänen

Piirin sihteeri