Ruskeala-Seuran tapahtumat

Ruskeala-Seuran/ Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n tapahtumat

Vuosikokous 

Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa jäsenet päättävät seuran taloudesta ja toiminnasta sekä valitsevat jäsenet hallitukseen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää rahastonhoitajan. 

Sunnuntaina 10.2.2019 klo 13-15 Karjalatalon Laatokka-salissa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n määräämät asiat.

Ennen vuosikokousta luovutettiin Karjalan Liiton pronssinen ansiomerkki Kari Selkimolle ja kokouksen jälkeen katsottiin videotallenteita juhlavuoden 2018 Karjalan matkalta. 

 • Anu Kekki avasi kokouksen.
 • Vuosikokouksen puheenjohtajana Marita Putkonen ohjasi päätöksentekoa varmoin ottein, pöytäkirjaa piti Eeva Hasunen ja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aune ja Kalevi Österman.
 • Seuran kahdeksansivuisen vuosikertomuksen vuodelta 2018 esitteli Eeva Hasunen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon puolestaan Anu Kekki. Vuosikertomus hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
 • Pääkaupungin Ruskeala-Seuran jäsenmaksu 26,00 euroa vuodelle 2019 muodostuu Karjalan Liiton jäsenmaksusta (20 euroa/jäsen) ja seuran jäsenmaksusta (6 euroa/jäsen).  (Seura kuuluu Uudenmaan Karjalaisseurojen piiriin, jonka jäsenmaksu on 1 euro/seuran jäsen.)
 • Kokous hyväksyi vuodelle 2019 talousarvion ja toimintaa linjaavan suunnitelman, jonka mukaisesti järjestetään
  • kaksi perinnetilaisuutta: toukokuussa perinneilta ja syyslauantaina perinnepäivä
  • kaksi matkaa: toukokuun lopulla kotiseutumatka Karjalaan (neljä päivää, öistä yksi Ruskealassa ja kaksi Petrsokoissa), sekä loppukesän kotimaan matka.
  • joulujuhla 
 • Hallituksessa vuonna 2019 jatkavat Anu Kekki, Anneli Nikkinen ja Marjukka Sellin, uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin Eeva Hasunen, Erkki Pitkänen, Esko T. Rautanen, Kari Selkimo ja Katri Tuominen. (Vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus jakoi tehtäviä seuraavasti: puheenjohtaja on Esko Rautanen, varapuheenjohtaja Marjukka Sellin, sihteeri Eeva Hasunen ja rahastonhoitaja Anu Kekki.)
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Saharinen ja varalle Jaana Aalto.
 • Kokouskutsut ja muut tiedotteet lähetetään jäsenille Uutis-Ruskiilaisessa.