6.10.2023

 

Arvo Kokkonen

 

Uusia ilmansuuntia tarjolla

Kesä on takana ja eri yhdistykset käynnistävät syyskauden toimintaansa. Kesä on suonut meille kokemuksia ja elämyksiä; voimaa, jolla kohtaamme pimenevien iltojen ja lyhenevien päivien hetket. Tarvitsemme toisiamme noissa hetkissä. Karjalainen yhteisöllisyys on vuorovaikutteista, vieraanvaraista, avointa ja suvaitsevaa. Karjalaisiin arvoihin kuuluu myös elämänmyönteisyys, positiivinen elämänasenne, kyky mukautua olosuhteisiin, jakaa tunteita ja välittää toisista. Karjala klubi edistää näitä arvoja omassa toiminnassaan.

Mukautumiskykyämme testataan näinä aikoina, kun ulkoiset olosuhteet ovat niin jyrkästi muuttuneet.  Ukrainan sodan seuraukset, turvallisuuspolitiikan uusi suunta, maahanmuuttoon liittyvät erilaiset näkemykset, julkisentalouden tasapainottaminen, ympäristön tila jne. Tarvitaan paitsi kykyä luovia utuisessa tulevaisuudessa myös aiempien ongelmien ratkaisutaitoja.  Kokemusasiantuntijoilla on kysyntää epävarmuuden aikoina. Karjalaiset ovat kohdanneet ja läpi eläneet monia edellä mainittuja olosuhdemuutoksia. Karjalaiset ovat kokemusasiantuntijoita, joita yhteiskunnan kannattaa nyt hyödyntää. Karjalaisuus ei ole kulttuureita erottava, vaan yhdistävä tekijä. Karjalaisuuden opetus merkitsee realistista suhtautumista Venäjään, karjalainen ei ole kovasydäminen toista kotinsa menettänyttä kohtaan ja rajaseudun ihminen rakentaa vuorovaikutussiltaa rajaseudulla.

Kesällä ajelimme itärajaa pitkin Etelä-Karjalasta aina Hossaan saakka; Runon ja Rajan tietä.  Runon ja Rajan tie on osa Via Karelia -matkailutietä. Vuonna 1966 perustettu tie on Suomen vanhin matkailutie, 1080 km pitkä. Kokonaisuudessaan Suomenlahdelta Lappiin. Matkan varrelta löytyy lukuisia eri karjalaisuuteen liittyviä kohteita niin arkkitehtuurin, käsityöperinteen, ruokakulttuurin, lauluperinteen ym. osalta.

Luulin kokeneeni oivalluksen, että kun raja Venäjän puoleiseen Karjalaan on nyt sulkeutunut, pitäisikö meidän karjalaisten jatkaa maan sisäiseen karjalaisuuteen tutustumista. Olemme kolmekymmentä vuotta kulkeneet itä-länsisuunnassa etsimässä karjalaisuutta esi-isiemme mailta rajan takaa, mutta entä jos käännämme katseemme ja matkamme nyt etelä-pohjoissuuntaan? Itse koin uusia oivalluksia esimerkiksi Vienan karjalaisuudesta Suomussalmella; Suomen puolella olevissa Vienan karjalan kylissä.  

Yhdistystoiminnassa voisimme myös syventää ja vahvistaa tutustumista myös toisten karjalaisuutta edistävien yhdistysten toimintaan. Se olisi mukautumista muuttuneisiin olosuhteisiin.

Arvo Kokkonen
puheenjohtaja