JANAKKALAN KARJALAISET R.Y.            

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Vuosi 2022 oli seuramme 75. toimintavuosi.

HALLITUS

Puheenjohtaja                  Jukka Pekka Hämäläinen
Varapuheenjohtaja            Aino-Maria Rahkonen
Muut hallituksen jäsenet:          Raakel Henttonen
                                            Martti Kallonen
                                            Heljä Linna
                                            Leena Mäntylä
                                            Risto Olkinuora
                                            Eeva Väisänen

Rahastonhoitaja, jäsenasiat      Martti Kallonen
Sihteeri                                 Raakel Henttonen
Kunniajäsen                           Marja Aarninsalo

JÄSENET

Hallituksen jäsenistössä on tapahtunut muutoksia. Hallituksen jäsenistä Eero Henttonen on siirtynyt ajasta iäisyyteen.

Seuramme jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 67 jäsentä. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan, 26 euron suuruisena. Siitä Karjalan Liitto ottaa 20 euroa ja piiri 0,70 euroa. Jäsenistön vähenemiseen on vaikuttanut luonnonmukainen poistuma, mutta uusia jäseniä on yritetty saada mukaan. Sitä on helpotettu muun muassa nettisivulla tarjolla olevan ilmoittautumiskaavakkeen avulla.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Toiminnantarkastajana on toiminut Aija Uschanoff  ja varalla Helka Sokka.

TOIMIKUNNAT ym.

Emäntätoimikunta             Eeva Väisänen

Urheilu- ja kalastus-

toimikunta                       Jukka Pekka Hämäläinen

Kirjanpito, jäsenrekisteri     Martti Kallonen

KOKOUSEDUSTAJAT

Edustajina Karjalan Liiton ja Etelä-Hämeen karjalaisseurojen piirin kokouksissa toimivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsenet. Puheenjohtaja Jukka Pekka Hämäläinen on Etelä-Hämeen edustajana Karjalan Liiton liittovaltuustossa sekä Etelä-Hämeen karjalaisseurojen piirin hallituksen jäsen.

KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, 2.3., 13.4. ja 1.11.

Yleisiä kokouksia on ollut kaksi, kevätkokous 13.4. ja syyskokous 21.11. Sekä kevät- että syyskokouksessa oli läsnä 7 henkilöä.

TOIMINTA

Vuosi 2022 oli yhdistyksemme 75. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamispäivä on ollut 7. huhtikuuta. Tähän liittyen sihteeri laati yhdistyksestä ja sen toiminnasta tekstin paikallislehteen, mikä ei sitä kuitenkaan julkaissut. (Liite 1)

Toisena adventtina 4.12. yhdistyksemme tarjosi joulupuuron Janakkalan seurakuntatalolla jumalanpalveluksen jälkeen, mutta tästäkään paikallislehti ei julkaissut tietoa. Siitä oli kuitenkin maininta Janakkalan seurakunnan palstalla. Vastuuhenkilönä töitä teki pääemäntämme Eeva Väisänen.

Syyskokouksessa jo päätettiin, että vuonna 2023 järjestetään piirakkakurssi helmikuussa Tarinmaan seurakuntatalolla. Vastuuhenkilöiksi nimettiin pääemäntä Eeva Väisänen sekä Martti Kallonen ja apuvoimiksi Aino-Maria Rahkonen ja Heljä Linna. Myös kinkereistä tehtiin päätös.

Tietoa yhdistyksen toiminnasta on voitu levittää nettisivujen kautta, joita Martti Kallonen on kiitettävästi työstänyt ja nyt ne ovat luettavissa ja katsottavissa.   

Karjalan Liiton adresseja on myynnissä Kukkatalo Kouhialla. Helka Tonterilla on myös adresseja myynnissä.

Toukokuussa Kaatuneitten muistopäivänä 15.5. ja joulukuussa Itsenäisyyspäivänä 6.12. Janakkalan Karjalaiset osallistuivat Janakkalan kunnan ja seurakunnan kanssa seppeleiden laskuun sankarihaudalla. Seppeleet on viety myös Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille sekä Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille. Seppelpartioihin ovat osallistuneet ainoastaan seppeleiden kantajat, ei airueita. Tämä käytäntö on jäänyt pandemiavuosien jäljiltä.

                     

URHEILUTOIMINTA

Karjalan Liiton hiihtomestaruuskilpailut pidettiin 26.2. Laukaan Lievestuoreella.  Naisten 45- ja miesten 45-sarjoissa Janakkalan Karjalaisia edustivat Auli ja Petteri Aalto. He toivat seuralle 18 pistettä, mikä oikeutti 3. sijaan. Kilpailuissa oli edustajia 16 seurasta.  

Karjalaisseurojen Etelä-Hämeen piirin hiihtomestaruuskilpailut pidettiin 10.3. Hakamäen maastossa Turengissa.

Lisäksi piirin pilkkikilpailut järjestettiin 12.3. Katumajärvellä Hämeenlinnassa. Vastuuhenkilönä toimi molemmissa kilpailuissa Jukka Pekka Hämäläinen.

YLEISESTI

Yhteistoimintaa on ollut lähinnä Janakkalan seurakunnan kanssa.

Viralliseksi ilmoituslehdeksi on otettu Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset.

                                                                                                                                  

MUISTAMISET

Eero Henttosen poismenoa muistettiin adressilla sekä onniteltiin 75-vuotiasta Lopen Karjalaseuraa.