Sukuyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai avoliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuyhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa sukuneuvosto.

Jäsenellä on oikeus erota sukuyhdistyksestä ilmoittamalla siitä sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta sukuyhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kolmen (3) peräkkäisen vuoden aikana.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukukokous. Sukuneuvosto voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Sukuyhdistys voi laskuttaa enintään kolmen vuoden jäsenmaksun kerrallaan. Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous tai ylimääräinen kokous kutsua sukuyhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuyhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuyhdistyksen jäsenmaksu on viimevuosilta ollut 10€ vuosi, joka on laskutettu aina kolmivuotiskausina sukukokouksen vahvistuksen jälkeen.

Liittymiseksi täytä oheisen linkin takaa löytyvä lomake ja lähetä se ohjeen mukaisesti.