Vuoksen Säätiö

Antrean ja Vuoksenrannan perinnön vaalija

Säätiön varat

Vuoksen säätiö sai alkuperäisen säätiöpääomansa Antrean ja Vuoksenrannan kuntien hoitamista lahjoitusrahastoista sekä lahjoituksina kunnissa toimineilta yhteisöiltä ja liikelaitoksilta: Pääomaa ovat lisänneet myöhemminen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen lahjoitukset.

Tarkempi kuvaus säätiön synnystä ja pääomien kertymästä on kirjoitettu säätiön historiikkiin.  Lue tarkemmin (sivulta 34 alkaen)...

Säätiön taseessa oma pääomaa on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Säätiön varainhoidosta vastaa nykyisin Handelsbanken ja varat on sijoitettu pankin rahastohin ja osakekkeisiin.

Sijoitustoiminnan tuotot vaihtelevat talousuhdanteiden mukaan, mutta säätiö on viime vuosina  pystynyt jakamaan apurahoja ja avustuksia keskimäärin noin 21 000 euroa vuodessa. Tämä on noin 4 prosenttia sijoitusomaisuuden arvosta. Avustusten ja apurahojen osuus on ollut vuosittain noin 2/3 säätiön kaikista kuluista. 

 

 

Yhteystiedot

Asiamies Heli Stenberg-Salonen Havukaarre 1, 14200 TURENKI puh.050 372 87711 stenbergsalonenheli@gmail.com

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.