Uuras-Kilta ry

Lue lisää

Aktiivista toimintaa

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2019

Vuosikokous - Uuras-Kilta ry:n kiltakokous (vuosikokous) 9.3.2019 klo 15, Karjalatalo, Wiipurisali

Matka Uuraaseen ja Viipuriin - 17.5. – 19.5.2019. Matka tehdään Neva Toursin bussilla. Yöpymiset Johanneksessa Lokki hotellissa ja Viipurissa hotelli Viipurissa

Kesän päättäjäiset - 24.8.2019 klo 10 yhdessä Ravansaariseuran kanssa Kissasaaressa

Hapanlohkojuhla - 19.10.2019 klo 13, paikka avoin; mahdollisesti Konstan Möljä-ravintolassa osoitteessa: Hietalahdenkatu 14 Helsinki

Joulujuhla - 14.12.2019 klo 13 Karjalatalon Wiipuri salissa. Uuras-Kilta järjestää

Kuten aikaisempinakin vuosina toimimme yhdessä Ravansaariseuran ja Pääkaupunkiseudun Karjalaiset yhteisön ”Pääskyn” sekä Johannes-Seuran kanssa.

Uuraan historiaa

Uuras oli satamapaikkana jo 1600-luvulla, sillä 1640-luvun alussa siellä oli tullikonttori. Kaiken todennäköisyyden mukaan satamatoimintaa harjoitettiin jo paljon aikaisemminkin. Venäjän vallan aikana, vuodesta 1721 alkaen, sataman merkitys kasvoi puutavaran viennin ansiosta. Niinpä viipurilaiset kauppiaat ja liikemiehet alkoivat hankkia varastoalueita Uuraan ja Ravansaaren rannoilta jo 1780- luvulta lähtien. Myöhemminkin tätä toimintaa jatkui aina itsenäisyyden alkuvuosiin asti.

Saimaan kanava vilkastutti valmistuttuaan v. 1856 sataman kautta tapahtuvaa vientiä valtavasti. Uuraan sataman kautta vietiin siitä lähtien koko maan sahatavaran viennistä noin 25 %. Itsenäisyyden aikana sataman merkitys sahatavaran vientisatamana pysyi ennallaan eli koko maan viennistä edelleen em .neljänneksen osuus. Vientimäärät kasvoivat monena vuonna jopa yli miljoonan kuutiometrin. Esim. v. 1933  vietiin sahatavaraa 1 045 886 m/3. Tuonnin osuus oli vähäistä. Se tapahtui pääosin Viipurin kautta eikä Uuraan osuus ollut kovin suuri. Pääasiassa tuotiin Uuraan kautta kivihiiltä.

Laivoja oli avovesikautena Uuraan satamassa aina. Esim. vuonna 1934 saapuneita ja lähteneitä laivoja oli yhteensä 707.

Jäsenmaksu 2019

Uuras-Kilta ry:n jäsenmaksu on 40 € / vuosi (sisältää yhdistyksen jäsenmaksun 20€ ja Karjalan liiton jäsenmaksun 20€)

Yhteystiedot 2019

Hallituksen varapuheenjohtaja Merja Hanski Puh. 040 - 770 5434

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tule mukaan, kysy lisää! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksimme!