Vuonna 1976 Suolahteen rakennettiin Jyväskylän ortodoksisen

 seurakunnan alaisuuteen ortodoksien siirtokarjalaisten  
 aktiivisuuden ansiosta tsasouna. Se pyhitettiin Ylienkeli Mikaelin
 ja muiden ruumiittomien voimien muistolle.
 Mikaelin praasniekkajuhlaa on vietetty vuodesta 1982 alkaen  
 yhdessä luterilaisen seurakunnan kanssa.

    
 Kun karjalaisten evakkoonlähdöstä oli kulunut 50 vuotta, järjesti
 seuramme evakkokulkueen Vanhalta asemalta Keski-Suomen
 Opistolle. Juhlatilaisuudessa puhui kenraaliluutnantti Rauno
 Meriö.