Tietoa Kivennavasta ja kivennapalaisuuden vaalimisesta

Kivennapaseura
Järjestää Kihuja eli Kivennavan pitäjän vuotuisia kokoontumisia ja julkaisee Kivennapalainen-lehteä. Sivuilla tietoa seuran toiminnasta, Kivennavan historiasta, kylistä, suvuista ja kuvia Kivennavalta.
www.kivennapaseura.fi

Kivennapa Wikipediassa
Kivennapa-Wiki

Kivennapa-Säätiö

  • vaalii Kivennapaan liittyvää karjalaisuutta
  • myöntää apurahoja kivennapalaisen perinteen tallentamiseen, korkeakouluopintoihin ja yksinäisten vanhusten avustamiseksi

www.kivennapasaatio.net

Kivennapa.fi
Sivuilla tietoa Kivennavan historiasta ja väestöstä vuodesta 1543.
www.kivennapa.fi

Pekka Kirjavaisen blogisivusto
Sukukirjan lisälehdet

Luovutettukarjala.fi
Tietopankki luovutetun Karjalan historiasta, perinteestä, pitäjistä ja karjalan murteesta.
www.luovutettukarjala.fi

Kivennavan kaakkoiset kylät
Jalkala, Joutselkä, Jäppinen, Lavola, Lintula, Mustapohja, Tammiselkä
www.joutselka.net

Kangasalan Karjalaseura ja Kulttuurikeskus Äijälä
Suuri osa kivennapalaisista asutettiin Kangasalle.
www.karjalanliitto.fi/kangasalankarjalaseura

Raivola-Seura
http://vanha.karjalanliitto.fi/raivolaseura

Kivennavan-Ahjärveläisten kannatusyhdistys
www.ahjarvelaiset.fi