Tulevat tapahtumat:

  Vihdin Karjalaseuran syyskokous 20.10.2021 klo 18.00.
  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § määrätyt asia. (esityslista alla)
  Paikka: Ravintola Hiekkahentunen,  Kehätie 1430, 03250 Ojakkala

   

11 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja äänten laskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
    Erovuoroiset: Pekka Inkinen, Paavo Einesalo, Raija Paavola. 

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

8. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

9. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.

10. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

11. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain määräykset