Hyvinkään
Karjala-seura

 

 

Tuuha siekii mukkaa toimimaa, ni yhes myö saahaa viel enemmä aikaseks. Yksinnää ko myö voijjaa tuikkii, mut yhes myö voijaakii loistaa!

 

 

Tervetuloa vuonna 1941 perustetun Hyvinkään Karjala-seuran kotisivuille

 

Seuran alkuperäisenä tarkoituksena oli ollut koota yhteen toisen maailmansodan aikana Hyvinkäälle evakuoidut karjalaiset ja toimia heitä yhdistävänä sekä karjalaista kulttuuriperinnettä säilyttävänä tekijänä. Seuran tarkoitus on edelleenkin sama.  Sen lisäksi haluamme siirtää karjalaisuutta sekä karjalaista kulttuuriperinnettä jälkipolville.

Seura kotipaikka Hyvinkäällä ja sen jäsenet ovat etupäässä täällä asuvia hyvinkääläisiä. Seuran toiminta on aktiivista ja kiinnostavaa. Järjstämme tilaisuuksia ja tapahtumia kuten Karjalaiset markkinat, teemme yhteistyötä muiden seurojen ja mm. kaupungin ja seurakunnan kanssa. Yhdessä tekeminen ja yhteistyö muiden paikallisten perinneseurojen kanssa on koettu hyväksi ja rikastuttavaksi kokemukseksi.

Seuramme onkin Karjalan Liiton aktiivisimpia Karjala-seuroja. Olemme voittaneet jo yli kymmenennen kerran peräkkäin Karjalan Liiton toimintakilpailuissa isojen seurojen sarjan. Komea kiertopalkinto on nähtävissä Museollamme, Kankurinkatu 4-6, H-talossa.
Seuran jäsentemme ikäjakauma 1 ja 96 vuoden välillä ja jäsenmäärämme on lähes 400.

Puheenjohtaja Eevaliisa Kurjen puhe seuran 75-vuotisjuhlissa Hyvinkään Yhteiskoululla 30.10.2016

Kunnioitetut juhlavieraat

Tää vuos o mei Hyvinkää Karjala-seural merkkivuos. Tulloo näät kuluneeks 75 vuotta meijä seuran perustamiset. Sillo ol Hyvinkää Suojeluskunnatalol 200 henkee paika pääl meijä seura synnytykses mukan. Olha meit karjalaisii evakoitu tän Hyvinkääl jo sillo monta tuhatta, jot olha meijä iha tärkiää saaha oma seura tännekii.

Tarpeet seura perustamisel ol siihe aikaa vähä erlaiset ko ne ois nyt, ku ei ennää tarvii järjestää meijä väel asuntoi, saunavuoroi ja kasvimait, eikä sitä muutakaa elämises ja ares selviimissee tarpeellist asjaa. Mut meijä mielest tärkiä osa o eellee mukan meijä toiminnas – ja se o tää meijä oma kulttuur ja perinne sekä tää meijä ikioma karjalamurre. Sen vaalimises meil o riittäntkii työtä iha toe teol, ettei se pääse häviämmää iha kokonaa pois meijä haastist.

Oha meil tuol Villatehtaal oma museokkii, joka sekkii o kokent monenäköst, enneko se pääs asettummaa nykysel paikallee. Siint myö saahaakii kiittää Villatehasta, ko se järjest meil nii hyvät tilat ja iha kaupunnitalo kuppeesee.

Enne muino meijä seural ol tääl laulukuoroo ja näytelmäkerhookii, nyt nekkii o soppeutuneet tän yhes muihi kans laulamaa ja näytelmäesityksii tekemää.Kansantanhupiirikii irtaantu äiti helmois ja itsenäisty iha omaks seuraksee.Nyt heijä lapset näyttäät koht meil, mite hyvi hyö pärjänneet iha omi neuvo.

Oha meit karjalaisii ja karjalaisjuurisii tääl Hyvinkääl varmast yl kymmenätuhatta, jot kyl meijä perinteihe ylläpios riittääkii vaalimist. Sit o olleet helpottamas tääl molemmat seurakunnat ja kaupunni kulttuurtoime kans myö ollaa oltu tekemäs kaikellaist asjaa jo vuoskymmenii. Nyt myö ollaa ryhytty oikee sopimuskumppaneiks täl kulttuurisaral. Yhes ku saahaa ain enemmä aikaseks, ko yksinnää. Silviisii myö aatellaa.

Oha Hyvinkää muuttunt paljo siint, ko myö tän asetuttii. Karjalaisii pitämät kauppapuojit, autokaupoist ain lihakauppoihi, o nekkii tulleet tiesä päähä. Lienööks tuo Villa Villitys olt vaikuttamas siihekii, mut Pyrhöse kauppa ja Väinö Jukka o ainakii viel eellee jälel.

Kyl myö saahaa kiittää monest asjast meijä kaupuntii, hyö ku o suhtautuneet meihi kaikel taval hyväst. Liek tuol olt mittää vaikutust, ko kaupunnijohtajin o olt karjalaisii, niiku Kirvee Tauno ja Savolaise Ossi ja kylhä tää nykynekkii johtaja, Mattila Jyrki o melkei karjalainen, ko hää o saant karjalaise vaimo.

Mie ja sie o olt tääl Hyvinkääll jo 75 vuotta, ja miekii jo melkei 50 vuotta,  jot sen perusteel mie luule, 
ett voijjaa sannoo, et myö ollaa karjalaisjuurisii hyvinkääläisii.

Olkaa kaik oikee syvämellisest tervetulleit tähä meijä yhteisee juhlaa.

< lokakuu 2019 >
matiketopelasu
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10