Kurkijoen Kiiskien sukuseura

Toiminta

Seuran toiminta on viime vuosina muodostunut lähinnä vuosikokouksen yhteydessä pidettävistä sukutapaamisista.

Ei pidä myöskään unohtaa pienen seuran voimavaroihin nähden mittavaa sukututkimusta, joka vuosikymmeniä kestettyään realisoitui v. 2002 julkaistuna sukukirjana ”Kurkijoen Kiiskien suku”. Tämän jälkeen seura ”veti henkeä” muutaman vuoden, eikä mainittavaa sukututkimusta seuran toimesta tai toimeksiannosta tehty.

Onneksi omatoimisia sukulaisia on kuitenkin löytynyt. Seuran nykyinen puheenjohtaja Veikko Repo on itsenäisesti jatkanut sukututkimusta siitä, mihin se kirjan julkistushetkellä jäi. Itse asiassa, hän on kerännyt laajemminkin karjalaisten sukujen, mm. Repo- ja eri Kiiski-sukujen tietoja sukututkimustietokantaansa.

Kurkijoen Kiiskien osalta Veikon mittavassa tietokannassa onkin jo yli kaksinkertainen määrä henkilönimiä (v. 2012 yli 9000) v. 2002 julkaistuun sukukirjaan verrattuna (3547 henkilöä).

Vuonna 2009 seura on sopinut Veikon kanssa yhteistyöstä, jossa Kurkijoen Kiiskien sukututkimustieto ylläpidetään keskitetysti Veikon kannassa. Uuden sukukirjan version julkistamisesta ei vielä ole tehty päätöstä.

Kurkijoen ja Hiitolan sukututkimusta kehittää ja laajentaa sukututkimuspiiri, joka kokoontuu kuukausittain Helsingissä, Karjala-talossa ja Loimaalla.

Myös Kurkijuhlilla Loimaalla on vuosittain kokoontunut sukuseuran jäseniä. Yhteinen esiintyminen hakee vielä muotojaan.