Kurkijoen Kiiskien sukuseura

Julkaisut

Seura on tehnyt tai toimittanut seuraavat julkaisut:

2000 - Ensimmäiset verkkosivut.

2002 - Sukukirja ”Kurkijoen Kiiskien suku”.

2004 - Sukukirjan erillisenä lisälehtenä 28.7.2004 mennessä tehdyt korjaukset ja lisäykset.

2008 - Verkkosivujen merkittävämpi päivitys 8.8.2008.

2010 - Verkkosivujen merkittävämpi päivitys syyskuussa.

2012 - Verkkosivut uusittu.

2012 - Puheenjohtaja Veikko Repo jatkaa edelleen sukutietojen keräystä.

 

Varhaisempi sukututkimus

Vuonna 1976 julkaistun, Vappu Kiiskin laatiman seuran 10-vuotishistoriikin mukaan oli Pekka Kiiski (historiikissa käytetään nimeä “Pekko” Kiiski) Suonenjoelta jo ennen seuran perustamista tehnyt Kiiskien historiasta ja taustoista omien sanojensa mukaan “vähäistä sukututkimusta” kymmenien vuosien ajan. Samaisen historiikin mukaan “… varsinaisten sukutietojen kokoamisessa on Valtteri Kiiski suorittanut oikein suurtyön jo tähän mennessä”.

Lauri Kyytisen keräämän sukutiedon ja v. 2002 julkaistun sukukirjan “Kurkijoen Kiiskien suku” mukaan oli myös Kaija Räsänen tutkinut paljonkin kuin myös Paavo Kiiski jne. Näiden tutkimusten ja suvun “yleisen perimätiedon” mukaan seuran perustajien esivanhemmat ovat vuosisatoja eläneet ja vaikuttaneet Kurkijoella ja sen ympäristössä Karjalassa, minkä myös v. 2002 julkaistu sukututkimuskin sittemmin vahvisti.

 

Sukukirja

Sukuseura on kustantanut ja julkaissut vuonna 2002 seuran kunniajäsenen Lauri Kyytisen pitkäaikaisen ja mittavan sukututkimustyön tuloksena syntyneen sukukirjan:

”Kurkijoen Kiiskien suku”

Alaotsikko: ”Kurkijoen Kiiskit aikojen virrassa”.

Sukututkimus ja sukutietojen keräys, tallennus ja

muokkaus: Lauri Kyytinen

Sivujen teko ja tekninen toteutus: Seppo Sinikallas

Tietojen ja kuvien toimitus: Suvun jäsenet

Kustantaja: Sukuseura Kiiski ry

Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2002

ISBN 952-91-5300-7 © Sukuseura Kiiski ry

 

Sukututkimuksen tiedot on tallennettu Genus-ohjelmistolla. Sukukirja on taitettu MS Word-tekstinkäsittelyohjelmalla sekä muunnettu pdf-muotoiseksi asiakirjaksi.

Sukukirja kertoo noin vuonna 1650 -1665 syntyneen Matts Kiiskin jälkeläisistä. Sukutauluja on 992, hakemistossa on 3547 henkilönimeä, sukuniminä Aallosta Äyväriin, ja kuvia 165 kpl. Lisäksi on 13 kpl silloisen Maanmittaushallituksen vuonna 1944 julkaisemaa vanhaa Kurkijoen karttasivua. A4-kokoisessa selvälukuisessa ja kovakantisessa kirjassa on numeroituja sivuja 326.

Kirjaan on sittemmin toimitettu korjauksia ja lisäyksiä yhden A4-sivun verran otsikolla “Korjaukset ja lisäykset “Kurkijoen Kiiskien suku” kirjaan 28.7.2004 mennessä”.

Ensimmäinen painos, 100 kpl, on loppunut vuonna 2006. Kirjasta on tehty joulukuussa 2007 ja heinäkuussa 2008 pieni lisäpainos.

 

Sukukirjan taustaa

Kirja kertoo noin vuonna 1650 -1665 syntyneen Matts Kiiskin jälkeläisistä. Kun Kurkijokelainen - lehden pääkirjoituksessakin aikanaan kehotettiin keräämään talteen saatavissa oleva tieto ennen kuin se häviää lopullisesti, päätti Loimaalle rekisteröity Sukuseura Kiiski ry ryhtyä tuumasta toimeen ja teki Kari Kiiskin toimiessa seuran puheenjohtajana rohkean päätöksen. Se ryhtyi keräämään kokoon edellisten sukupolvien historiaa ja sukuluetteloa. Kiiski-sukua oli jo tutkittu muutamien sukuun kuuluvien toimesta aikaisemminkin, ja joitakin luetteloita oli kerätty.

Tätä sukututkimusta ryhtyi tekemään nykyään ulvilalainen, seuran kunniajäsen, Lauri Kyytinen, joka oli jo aikaisemmin julkaissut kokoomansa teoksen Kyytisistä ja joka kuului myös Kiiski-sukuun. Tietojen kerääminen osoittautui suureksi urakaksi ja turposi kuin entinen pullataikina. Sitkeästi kooten Lauri sai kuitenkin ne tiedot kasaan, jotka olivat jotenkin saatavissa julkisina pidettävistä lähteistä, kuten matrikkeleista, sukuluetteloista, yli satavuotiaista kirkonkirjoista ja sukuun kuuluvilta tai heidän lähiomaisiltaan. Muutamia aikaisemmin Kurkijokelainen - lehdessä julkaistuja suvun juttuja on lisäksi liitetty lainana mukaan. Lisäksi saimme kootuksi runsaasti valokuvia vaikkakaan ei puoltakaan saatu mahtumaan teokseen. Monen kuvan henkilöitä ei tunnistettu tai ei oltu varmoja siitä ketä kuva esittää. Osaksi pois jättöön oli syynä tilanpuute.

Myös taloudellisesti kirjan kokoaminen osoittautui pienelle sukuseuralle rajuksi urakaksi, kun avustuksia ei hakemuksista huolimatta saatu. Kuitenkin kirja saatiin nyt runsaan harrastuksen ja talkootyön jälkeen kasaan kaikkine puutteineen ja on nyt painettu.

Painamisen varsinaisena tarkoituksena oli saada tiedot talteen. Toivottavasti teos ainakin pieneltä osaltaan tallentaa perintöä ja täyttää näin tehtävänsä.

Teokseen on koottu Kurkijoelta lähtöisin olevan Kiiski-suvun sukuluettelo niiden osalta, jotka ovat tiedot antaneet ja toimittaneet, noin vuodesta 1655 nykypäiviin.