Vpl. Pyhäjärvi-Seura ry

Tietoa seurasta


Vpl. Pyhäjärvi-seura ry perustettiin 1957 kokoamaan yhteen pääkaupunkiseudulle asettuneita pyhäjärveläisiä. Toiminnan peruspilarit ovat 60 vuoden aikana pysyneet samoina: sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Eri vuosikymmenet ovat muokanneet muuta toimintaa. Jäsenistä kolmannes asuu pääkaupunkisudun ulkopuolella, Länsi- ja Keski-Suomessa.
Seuran aikaisemmasta toiminnasta ja toimihenkilöistä kerrotaan Kauko Hinkkasen toimittamassa juhlakirjassa (2017). Kirjasta löytyvät myös seuran säännöt.

Seuran tarkoituksena on edelleen pitää yllä tuntemusta Vpl. Pyhäjärveen, kerätä muistoja ja vaihtaa kuulumisia. Seura pyrkii säilyttämään karjalaista kulttuuria ja lisäämään paikallishistorian tuntemusta. Koulupiirit ovat julkaisseet kirjoja. Niiden pohjalta on tutustuttu seuraaviin kyliin: Konnitsa, Alakylä - Kahvenitsa, Noitermaa, Salitsanranta, Pyhäkylä, Enkkua sekä Vernitsa - Sortanlahti. Lisäksi on tutustuttu Taubilan kartanon elämään ja historiaan. Pyhäjärven pitäjään kuului myös Konevitsan ortodoksinen luostarisaari, mikä on ollut kesäisten matkojen kohteena. Pyhäjärvelle on tehty kotiseutumatkoja kesästä 1990 lähtien. Pyhäjärvi-juhlia vietettiin siellä 1998 ja 2017.

Pyhäjärvi-seura kuuluu Karjalan Liiton jäsenseuroihin. Seura tekee yhteistyötä mm. Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton (KPYL), Suvannon seudun sukututkimuspiirin sekä Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöjen (Pääsky ry) kanssa. Pääsky ry ylläpitää Karjalaisten kesäkodin, Villa Salmelan, kesätoimintaa.
Pyhäjärvi-seura ylläpitää jäsenrekisteriä yhdessä Karjalan Liiton kanssa. Siinä noudatetaan tietosuojalain määräyksiä.
Pyhäjärvi-seuran hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenten ideoita toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiedotuksesta vastaa pj Riitta Hirvonen
Tiedotusta hoidetaan jäsenkirjeillä, Vpl. Pyhäjärvi-lehdessä sekä näillä verkkosivuilla.  www.karjalanliitto.fi/vplpyhajarviseura
Vpl.Pyhäjärvi-seura ry:n facebook-sivut.

Vpl. Pyhäjärvi-seura lainaa seuraavia kirjoja jäsentilaisuuksissa

Ikkuna Karjalaan, kirja ja video, toim. Enkkuan koulupiiri;
Helena Kovero: Ukkosen sukua;
Anna Hynninen: Minä, Lotta, vaimo, äiti. Väitöskirja Toini Pelkosen elämäntyöstä;
Paavo Suoninen: Karjala keskellämme;
Toim. Järvenpään Karjalaseura ry
Muistan kuinka Räisälässä; 
Hannu Moilanen: Sastamala

 

Jäsenmaksu 2021

Vpl.Pyhäjärvi-seura ry:n jäsenmaksu on 10€. Karjalan liiton jäsenmaksu on 20€. Karjalan Liitto hoitaa nyt jäsenmaksujen keräämisen ja tilittää seuran osuudet.Karjalan Liiton jäsenenä saat Karjala-kortin, Karjalan Kunnaat -lehden neljä kertaa vuodessa sekä uutiskirjeitä.

Yhteystiedot 2021

Hallituksen jäsenet: pj Riitta Hirvonen,puh.0504147359 ja email:riitta.hirvonen@kotikone.fi. Varapj. Marketta Mattila, Siht. Eeva-Liisa Miikkola puh.050 3417411 ja email: eevamiikkola@gmail.com. Rah.hoit.,jäs.rek. Kaisa-Liisa Korhonen puh.050 5905433 ja email: kaisaliisako@gmail.com. Muut jäsenet: Mika Puranen, Jenni Pääskysaari, Päivi Seppänen, PirjoTomperi ja Sara Tompuri