Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset ry

Tapahtumat

Kuva: Museoviraston kuvakokoelmat, kuvaaja: Helin G.L., Uusikirkko 1900.

Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset: sukututkimuspiiri 1. kokous

28.10.2021 18:00 - 28.10.2021 19:00 , Teams-kokous

Syyskuun toimintakyselyssä tuli ehdotus, että yhdistys tukisi sukututkimusyhteistyötä. Järjestämme Teams-kokouksen kahtena torstaina tänä vuonna. Tämän on ensimmäinen sukututkimuspiirin kokous.

Verkostoidu ja tule mukaan kertomaan sukututkimuksestasi! 

PKUK: sukututkimuspiiri


Ilmoittaudu mukaan 28.10. klo 15 mennessä sähköpostilla jasen.pkuusikirkko@gmail.com ja liity kokoukseen klo 18:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVlYTYwMTEtNWIxMi00MDNlLWI1NGYtMjIyNmMzMmQ2N2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ce2f02a-396e-4fd9-a929-f7c16724df8a%22%2c%22Oid%22%3a%223d542306-1cad-4ec5-855b-8d212a265b39%22%7d

Liittyminen on mahdollista tietokoneen nettiselaimella ilman ohjelma-asennuksia tai
rekisteröitymistä. Windowsissa pitää käyttää joko Chrome- tai Edge-selainta, mutta Firefox
ei ole tuettu. Mac-käyttöjärjestelmässä Teams ei toimi Safari-selaimessa.