Juuret

Juuret

Juuret-aineisto tuo Uudenkirkon kylät, talot ja asukkaat saataville. Juuret on saanut alkunsa "Kartta KotiKarjalaan"-opintopiiristä 2000-luvun alkupuolelta. Suurin osa työstä on Keijo Hietasen ja Antti Kalliomäen ansiota. Viimeisin kehitystyö on Antti Kalliomäen vastuulla.

Jokaisesta Uudenkirkon kylästä on

  • Kylän kartta, jossa näkyy talojen sijainti vietynä topografikartalle.
  • Luettelo kylän taloista ja niiden asukkaista. Asukkaiden tietoja on tarkistettu ja täydennetty mm. nimien osalta, syntymäajoin ja puolisoiden o.s. tiedoin. Syntymäajoissa 100v sääntö, ellei aikaa ole julkisissa lähteissä.
  • Talojen koordinaatit WGS84-muodossa. Koordinaatit voi suoraan kopioida ja viedä esim. Google Maps -sovellukseen.

Ensimmäiset kylät julkaistiin joulukuussa 2020 ja heinäkuussa 2021 julkaistiin viimeinen kylä.

Lukuohjeita

Jokaisesta Kylät kujasineen kirjan (myöhemmin UKKK) mukaisesta kylästä annetaan seuraavat tiedot:

Talot ja niiden asukkaat. Tietoja on oleellisesti laajennettu ja tarkistettu UKKK- tiedoista. Tieto on kuvalla, jota voi tarvittaessa suurentaa. Tunnistettujen henkilöiden (sukunimi lihavoitu) osalta käy ilmi, onko kyse 1939, 1944 tai myöhemmästä henkilöstä. Talojen numeroinnissa käytetään Angelniemen 4.4.2010 päätöksen mukaisesti UKKK-kirjan numerointia, jolloin lukija pääsee helposti kiinni UKKK-kirjan muihin tietoihin, ja korjausten tai täydennysten tekijällä on yksinkertainen tapa osoittaa kohde.

Esimerkki 1 talon 11 väestötiedosta Halilassa:

Mattila Kalle kirjanpitäjä, hänen taloudenhoitaja vaimonsa Alma -94 k -44 o.s. Fredrikson  ja heidän lapsensa Eila ja Airi. Tytär Eeva -16 k. -38

Selitys:

Kalle Mattila on tunnettu kirjanpitäjänä ja Alma Fredrikson Kallen puolisona, mutta Kallelle ei ole tiedossa syntymäaikaa. Almalle on tiedossa syntymäaika v 1894 ja kuolinvuosi 1944, tyttönimi Fredrikson ja Kallen kanssa kolme lasta, joista kahden syntymävuodet ovat joko vuoden 1920 jälkeen, tuntemattomia, tai niitä ei ole julkisissa lähteissä.

 

Esimerkki 2 talon 44 väestötiedoista Halilasta:

44 Helenius Maria -80 o.s. Kiskonen, lapset Arvi -17, Rikhard -19 ja Helmi. Vuokralla Helmi Lindström ja hänen lapsensa Eino ja Raili

Selitys:

Leski Maria Helenius s. 1880 o.s. Kiskonen, lapset Arvi s. 1917, Rikhard s. 1919 ja Helmi Helenius, joista Helmi on syntynyt v. 1920 jälkeen. (Talossa vuokralla ollutta) Helmi Lindströmiä ja hänen lapsiaan Eino ja Raili ei ole vielä tunnistettu.

 

Talojen paikat alueen suomalaisajan topografikartalla. Kartat ovat kuvina. Koordinaatit on haettu taloryhmän päärakennukseksi tulkitusta rakennuksesta. Kartoille on viety edellä mainitut talojen numerot.

Talojen koordinaatit vielä erikseen PDF-tiedostona, josta ne on helppo kopioida ja viedä joko Googlen kartalle, paikantimeen, puhelimen karttasovellukseen tai muuhun laitteeseen, kun on etsimässä asumuksen paikkaa. Koordinaatit ovat WGS84-muodossa, joka on esim. Gps-satelliittien ja useiden karttasovellusten käyttämä koordinaattijärjestelmä. WGS84-koordinaatit on ilmoitettu muodossa HDDD.DDDD. 

Tietojen korjauksia ja täydennyksiä ja parannuksia ottaa mielellään vastaan Antti Kalliomäki: antti.kalliomaki[at]iki.fi