Juuret-aineiston taustaa

 

Opintopiiri

Noin vuonna 2008 alettiin Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaisten piirissä keskustella siitä, miten Uudenkirkon sellaiset kohteet, joita kohtaan ihmisillä on kiinnostusta, saataisiin tallennettua. Uudellakirkolla syntyneet harvenivat ja oli yhä vaikeampaa löytää oppaita esimerkiksi sukujen  entisiä asuinpaikkoja etsiville. 

Samaa ongelmaa oli muuallakin. Ehkä siksi Karjalalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton silloinen puheenjohtaja Martti Niukka viritteli ”Kartta Kotikarjalaan” -hanketta. Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset kiinnostuivat asiasta. 

Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset käynnistivät vuoden 2009 alussa opintopiirin asian tiimoilta. Mukaan kyseltiin myös edustajia Turun ja Salon suunnalta, mutta siellä ei silloin koettu asiaa tärkeäksi, ainakaan ketään ei saatu mukaan. Opintopiirissä yritettiin ”Kartta Kotikarjalaan” -hankkeen tavoin ratkoa sijaintikysymystä Googlen karttasovellusten kanssa, mutta tulokset eivät olleet tyydyttäviä mm., koska tuolloin Googlen karttojen tarkkuus Uudenkirkon alueella ei ollut riittävä.

Samoihin aikoihin Maanmittauslaitos julkaisi Karjalan kartat-sovelluksen, joka mahdollisti luovutetun alueen topografikarttojen vapaan ei-kaupallisen käytön. Ko. sovellusta hyödyntäen tehtiin vielä opintopiirin tiimoilta kahdesta kylästä (Vihmala ja Hännilä) kokeiluluontoisesti taulukko talojen koordinaatti- ja asukastiedoista.

Jatkokehitys

Vuoden 2009 karttaopintopiirin päätyttyä hankkeen jatkokehittely jäi Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaisten ja yhdistyksessä ensisijassa Keijo Hietasen ja Antti Kalliomäen ideoinnin varaan. Kalliomäki teki pohjatyön siirtämällä kylien henkilötiedot ja viitepiirrokset atk-muotoon, sekä teki tiedostomallin kaikista ”Uusikirkko kylät kujasineen” -kirjan kylistä. Tällöin kirjassa pistein viitepiirroksiin merkityt asutusten paikat ja samaa seutua kuvaavan Karjalan karttojen topografikartan talojen paikat voitiin useimmiten kohtuullisella työllä todentaa talo talolta edeten  samaksi ja yhdistää kirjan ja täydennysten asukastietojen kanssa. Karjalan kartat-sovelluksesta taas saattoi lukea talon koordinaatit nykyään yleisesti käytössä olevassa WGS84-projektiossa. Käytetyt pohjakartat (topografikartat) ovat Gauss-Krüger projektiossa. Tulkintatyön ja paikkatietojen siirtämisen samaan tietueeseen kylän asukastietojen kanssa teki käytännössä kokonaan Keijo Hietanen.

Tietojen laajentamista oli suunniteltu, mutta sitä ennen Hietanen ja Kalliomäki päättivät saattaa tuotetut tiedot muidenkin uusikirkkolaisten kommentoitaviksi. Uusikirkko-seura ry:n silloinen puheenjohtaja Taisto Kakko oli luonut www.uusikirkko.net-sivuston, joten laadittu tiedosto pyydettiin julkaistavaksi kommentteja, täydennyksiä ja virheitten korjausta varten. Asiasta kerrottiin laajemmin muille uusikirkkolaisille 4.4.2010 Angelniemen kirkkoon suuntautuneen retken kirkkokahvitilaisuudessa. Tuolloin todettiin, että kommentointi olisi helpointa, jos kommentoitavassa nettiversiossa käytettäisiin rakennuksista samoja numeroita kuin ”Uusikirkko kylät kujasineen” -kirjassa. Tämän vaiheen työn teki Keijo Hietanen.  Kommentteja saatiin vähemmän kuin tekijät olivat odottaneet, mutta kaikki ne vietiin Keijo Hietasen toimesta sivustolle.
 
Taisto Kakko luopui sittemmin www.uusikirkko.net-sivuston käytöstä ja siirsi tiedot osoitteeseen  www.uusikirkko.eu. Sittemmin Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset ry on kustantanut karttapohjaisten rakennus- ja asukastietojen ylläpidon.

Alkuperäisellä sivustolla olevassa aineistossa kylistä puuttuu tuhansia asukkaita ja tietopohja kylien asukkaista oli usein muistinvaraista. Myös tietojen ajankohta horjui – sitä ei edes mainittu. Osa tiedoista oli vuodelta 1939, eli ensimmäisen evakkomatkan ajalta. Osa kattoi henkilötiedot vuoteen 1944, eli toiseen evakkotaipaleeseen, ja osassa oli tietoja vielä 1945 – seurakuntien lopettamiseen.

Uusin kehitystyö

Sivuston ylläpidosta huolehtineen Keijo Hietasen äkillinen, odottamaton kuolema aiheutti sen, että jo valmiiksi ajateltuja täydennyksien ja korjauksien vienti sivuille pysähtyi. Antti Kalliomäki täydensi kuitenkin jatkuvasti sivustojen tulevaa tietopohjaa muun sukututkimuksen ohella. 

Tämän työn tuloksena Juuret-aineistoa julkaistaan kylä kerrallaan alkaen Karjalan Liiton juhlavuodesta 2020 eteenpäin. Juuret-aineisto näkyy Pääkaupunkiseudun uusikirkkolaiset ry:n omilla sivuilla Uusikirkkovpl.fi Karjalan Liiton palvelimella.

Lähteet

- Uusikirkko - kylät kujasineen -kirja (UKKK)
- Siirtokarjalaisten tie kirjasarja I – IV (SKT)
- Uusikirkko muistelmina ja kuvina
- Leskisten sukukirjan Uuttakirkkoa koskeva osuus
- Launiaisten sukukirja
- Rehmosten sukukirja (moniste)
- Vammelsuun asukkaat (moniste)
- Uudenkirkon sankarivainajat
- Salon seutu Suomea puolustamassa
- Salon ja Turun ympäristön monien hautausmaiden hautakivet
- HISKI-tietokanta, joka osittain ulottuu suunnilleen vuoteen 1906
- Useat yksityiset sukuselvitykset
- Katiha tietokannat, jossa uusin julkinen, vaikkakin puutteellisena ja tarkastamattomana ulottuu n. vuoteen 1920
- Mikkelin maakunta-arkiston KATIHA-tietokanta
- Karjalan kartat. Pohjakartat ovat pääosin vuosilta 1929-1930, karttalehtien vuosista ja alueista on tässä johdantosivulla oma kuvansa. Pohjakartan iästä johtuu, että kohtalaisen paljon taloja puuttuu.