Hiitolainen kästyökori

13.01.2023

Tällä kertaa kästyökorissa pidetään näyttely pikkuliinoista. Voit ottaa mukaasi omia liinoja, jotta saadaan hyvä näyttely pystyyn.  Voit tuoda mukaan myös muistoesineen ja kertoa siitä. Ja tietysti oma käsityö mukaan. Jäsenillä mahdollisuus osallistua myös Teams:in välityksellä,

Käydään aluksi läpi myös Taito-liiton valitsemaa vuoden 2023 käsityötekniikkaa kehräystä.

Tervetuloa uudet ja vanhat

T: Pia ja Pirjo

Linkki Teams-kokoukseen, joka aukeaa noin 16:50

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzA3MDc3YmEtNzczNS00OWM5LWI5ZmUtMGYxYWYyMmRkY2Zk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252297759401-0ff9-42fb-8eae-9163e29d19bf%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228097cd4d-afde-4d1b-8634-cac4e6db63e0%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=178744dd-052a-4056-bf99-e007f50aa7b3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true