Karjalaliiton Satakunnan piirillä on kuusi toimikuntaa. Jos haluat osallistua toimikunnan toimintaan, niin otathan yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan.

 

Hengellinen toimikunta

Hengellinen toimikunta vastaa piirin erilaisten hengellisten tapahtumien järjestämisestä, mikä tapahtuu yleensä yhteistyössä yhden tai useamman jäsenseuran kanssa. Kristinusko sekä hengellinen perinne ja kulttuuri kuuluvat perinteisesti tärkeänä osana karjalaisuuteen. Karjalainen hengellinen perinne jakautuu luterilaiseen ja ortodoksiseen tunnustuksellisuuteen. Useissa tapahtumissa on otettava huomioon nämä hengellisen perinteen haarat ja tarvittaessa järjestettävä eri kirkkokuntiin kuuluville omat tilaisuutensa.

Puheenjohtaja: Brita-Helena Railola (puh. 040 846 4988; britahelena.railola(a)gmail.com)

 

Liikuntatoimikunta

Liikuntatoimikunnan tehtävänä on ohjata piirin seurojen jäseniä osallistumaan Karjalan Liiton alaiseen kilpailutoimintaan sekä liikunnan harrastustoimintaan. Liitto järjestää vuosittain erilliset mestaruuskilpailut hiihdossa ja suunnistuksessa. Karjalan Maraton, Nuorten maili ja kyykän SM-joukkuekilpailut järjestetään Karjalaisten kesäjuhlien yhteydessä. Kilpaurheilun lisäksi Karjalan Liitolla on myös kunto- ja hyötyliikuntaan liittyvä seurojen välinen Evakkoralli-kilpailu, johon voivat osallistua kaikki liiton jäsenet ikään ja kuntoon katsomatta. Karjalan Liiton urheilutoiminnan puitteissa kilpaillaan myös useista kiertopalkinnoista. Liikuntatoimikunnan tehtävänä on lisätä tietoisuutta liiton kilpailu- ja harrastustoiminnasta sekä kannustaa seurojen jäseniä osallistumaan tähän kansalaisten fyysistä kuntoa ja terveyttä kehittävään toimintaan.

Puheenjohtaja: Raimo Hannukainen (puh. 044 578 7693; raimo.hannukainen(a)sppnet.fi)

 

Naistoimikunta

Naistoimikunnalla on perinteisesti tärkeä rooli piirin järjestämissä tapahtumissa. Tämän lisäksi toimikunta järjestää omia tapahtumia. Perinteisiä toimintamuotoja ovat pitopäivälliset, piirin tapahtumien ruokahuollon ja/kahvitarjoilun järjestäminen sekä erilaiset yleisjärjestelytehtävät. Karjalaisen kulttuurin edistäminen eri muodoissaan on tärkeässä asemassa naistoimikunnan toiminnassa. Karjalaiseen perinteeseen kuuluvat oleellisena osana ruoka- ja pitokulttuuri, musiikki- ja muu esittävä taide sekä kädentaidot ja niiden vaaliminen. Toimikunta koordinoi myös piirin jäsenseurojen ja niiden jäsenten osallistumisen Karjalan Liiton käsityökilpailuun sekä muuhun karjalaisen perinteen ja kulttuurin säilyttämistä edistävään kilpailutoimintaan.

Puheenjohtaja: Taimi Bergendahl (puh. puh. 050 581 2213; taimi.bergendahl(a)luukku.com)

 

Nuorisotoimikunta

Nuorisotoimikunnalla on oleellisen tärkeä tehtävä karjalaisen perinteen siirtämisessä nuoremmille sukupolville. Nuorisotoimikunta toimii yhteistyössä Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa ja tarvittaessa välittäjänä piirin jäsenseurojen ja nuorisoliiton välillä. Keskeinen tehtävä on löytää toimivat keinot ja menettelytavat, joita perheet, suvut, sukuseurat ja karjalaisyhteisöt voivat käyttää menestyksellisesti siirrettäessä karjalaista perinnettä nuoremmille sukupolville.

Puheenjohtaja: Marika Nikkonen-Hassell (puh. 040 071 2743; mnikkonen(a)gmail.com)

 

Ohjelma- ja kulttuuritoimikunta

Ohjelma ja kulttuuritoimikunnan tehtävänä on edistää piirin jäsenistön kaikenpuolista hyvinvointia. Toimikunta järjestää jäsenseuroille laadukasta, monipuolista ja vivahteikasta kulttuuritarjontaa sekä syventää ja laajentaa jäsenistön kulttuuritietämystä. Toimikunta järjestää tutustumiskäyntejä Karjalan liiton eri tapahtumiin sekä tekee retkiä monipuolisiin kulttuuritapahtumiin. Lisäksi ohjelma- ja kulttuuritoimikunta vastaa piirin järjestämien tapahtumien ohjelmallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä jäsenseurojen ja piirin muiden toimikuntien kanssa.

Puheenjohtaja: Brita-Helena Railola (puh. 040 846 4988; britahelena.railola(a)gmail.com)

 

Tulevaisuustoimikunta

Tulevaisuustoimikunta on keskeisessä asemassa luotaessa suuntaa piirin tulevien vuosien kehittämiselle Karjalan Liiton aluejärjestönä sekä alueen seurojen toiminnan edistäjänä ja tukijana. Tulevaisuustoimikunnan toiminnan tarkoituksena on etsiä ja löytää piirin toimintaan sellaisia käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka vetoavat nuorempiin sukupolviin ja innostavat heitä karjalaisen perinteen ja identiteetin säilyttämiseen.

Puheenjohtaja: Jouko Hämäläinen (puh. 0400 251834; jouko.hamalainen(a)hotmail.com)