Karjalan Liiton Satakunnan piiri

Karjalan Liiton Satakunnan piiri on Karjalan Liiton alueellinen jäsenyhdistys, joka toimii yhdyselimenä alueensa karjalaisyhteisöjen sekä karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuuriyhteisöjen ja Karjalan Liitto ry:n välillä. Piiri tukee ja tehostaa alueensa karjalaisyhteisöjen toimintaa, tekee Karjalaa ja karjalaisuutta monipuolisesti tunnetuksi sekä vaalii ja kehittää karjalaista kulttuuria. Piiri toimii myös Karjalan Liiton edunvalvojana toimialueellaan ja valvoo, että piirin ja liiton jäsenyhteisöt hoitavat velvoitteensa Karjalan Liittoa kohtaan.

Piirin jäseneksi voivat kuulua ne yhdistykset tai yhteisöt, jotka kuuluvat Karjalan Liittoon ja maksavat Karjalan Liiton jäsenmaksua. Piiri vastaa vuorollaan Karjalan Liiton säännöllisesti toistuvien valtakunnallisten tapahtumien järjestämisestä, järjestää alueellisia karjalaista kulttuuria ylläpitäviä tapahtumia sekä muuta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa.