Yhteenveto Karjalaisista kesäjuhlista 2013

16.06.2013 00:00

Karjalaiset kesäjuhlat Satakunnassa ja Porissa on saatu vietyä onnistuneesti tavoitteeseen. Kun Karjalan Liitto vuonna 2011 myönsi Karjalaseurojen Satakunnan piirille Karjalaisten kesäjuhlien 2013 järjestämisoikeuden, eivät tulevat vastuuhenkilöt täysin tienneet, mihin olivat ryhtymässä. Epävarmuuttakin varmaan tunnettiin siitä, miten kaikki juhliin liittyvät valmistelut ja juhlan toteutus saadaan vaadittavalla tavalla hoidettua. Joillekin henkilöille tämä oli jatkuva yli kaksivuotinen projekti, joillekin hieman lyhyempi, mutta paljon oli väkeä liikkeellä tavoitteen saavuttamiseksi. Ehkä hieman tarkoitushakuisestikin juhlien sloganiksi valittiin Nestori Kaasalaisen useasti käyttämä lausahdus ”sie, mie, myö yhes”. Kun pääosa tehtävistä tehdään vapaaehtoisvoimin talkoilla, on yhteistoiminnalla ja yhteistoimintakyvyllä tärkeä merkitys.  

Juhlatapahtumien suunnittelussa koettiin takaiskuna Porin kaupungin asennoituminen juhlien tukemiseen, vaikka tiedossa olikin kaupungin tekemä periaateratkaisu, joka koski kaikkien tapahtumien järjestämistä kaupungissa. Kaupungin johdon taholta oli kuitenkin epävirallisesti luvattu, että tällaisen valtakunnallisen aatteellisen ja yleishyödyllisen tapahtuman tukeminen olisi voinut olla mahdollista. Järjestäjät joutuivat kuitenkin pettymään ja juhlien siirto naapurikaupunkiinkin oli välillä esillä. Vaikka Rauma olisikin tukenut juhlien järjestämistä merkittävästi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti, olisi paikkakunnan muutos kuitenkin tuonut uusia ongelmia. Lopulta pysyttäydyttiin alkuperäisessä suunnitelmassa ja juhlat toteutettiin Porissa.

Järjestäjät voivat olla aiheellisesti tyytyväisiä, jopa ylpeitä, onnistumisestaan. Juhlat onnistuivat sekä toiminnallisesti, ohjelmallisesti että taloudellisesti. Vaikka vastuu tahtoo aina kasaantua organisaation huipulle, saatiin suunnitellut toimikunnat perustettua ja tarvittava talkoohenkilöstö hankittua. Viimeisin tiedossa oleva talkoohenkilöiden määrä on 350 henkilöä. Se on iso joukko, huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Turun kesäjuhlilla kaksi vuotta sitten.  Tämä on osoitus siitä, että Satakunnasta löytyy edelleen joukkovoimaa. Toimikunnat, niiden alaiset tiimit ja talkoohenkilöstö tekivät yhteensä runsaasti yli 8000 talkootyötuntia, mikä edustaa melkoista pääomaa työpanoksena. Kun taloudellinen tulos ylitti sekä Karjalan Liiton hallituksen että kesäjuhlien järjestelytoimikunnan asettaman vähimmäistavoitteen, saadaan tehdylle työlle myös vastinetta, josta voidaan kohdentaa resursseja tulevien vuosien toimintaan. Puolet tuloksesta tuloutetaan Karjalan Liitolle, neljäsosa piirin hallituksen käyttöön ja neljäsosa jaetaan kesäjuhlien järjestämiseen osallistuneille seuroille juhlien hyväksi tehtyjen työpanosten suhteessa. Kesäjuhlien johtoryhmä ja Karjalaseurojen Satakunnan piiri esittää lämpimät kiitoksensa talkootehtäviin osallistuneille seuroille ja kaikille yksittäisille talkootyöntekijöille. Ilman tätä työpanosta kesäjuhlien järjestäminen ei olisi ollut mahdollista.

Pelkästään Karjalaseurojen Satakunnan piiri ja sen jäsenseurat eivät tietenkään olleet kesäjuhlien järjestäjinä. Karjalan Liitto omistaa kesäjuhlabrändin ja edustaa jatkuvuutta juhlien järjestämisessä. Liiton asiantuntemus on välttämätön juhlien onnistumiseksi. Liiton toimisto tekee myös paljon erilaista valmistelutyötä ja kerää juhlien järjestämisestä kokemusperäistä aineistoa, jonka se voi luovuttaa aina uusille järjestäjille suunnittelun ja valmistelun perusteiksi. Kolmantena järjestäjäosapuolena oli Karjalainen Nuorisoliitto, joka organisoi kesäjuhlien nuorisotoimikunnan kanssa kaiken, varta vasten nuorisolle suunnatun tapahtumatuotannon. Yhteistoiminta liittojen kanssa on onnistumisen ehdoton edellytys. Kesäjuhlien johtoryhmä ja Karjalaseurojen Satakunnan piiri esittää vilpittömät kiitokset onnistuneesta yhteistyöstä molemmille liitoille.

Kesäjuhlien järjestäjäorganisaatiolla oli kaksi suurta yhteistyökumppania, joilla oli tärkeä merkitys kesäjuhlien taloudelliselle onnistumiselle. Samat yhteistyökumppanit ovat olleet usein tukemassa Karjalaseurojen Satakunnan piirin järjestämiä tapahtumia. Järjestäjät esittävät lämpimät kiitokset pitkäaikaisesta yhteistyöstä molemmille satakuntalaisen liike-elämän vaikuttajille. Kesäjuhlien järjestäjät kiittävät myös kaikkia muita yrityksiä, liikelaitoksia ja yksityisiä henkilöitä, jotka ovat taloudellisesti tukeneet juhlien järjestämistä. Kesäjuhlien ohjelman esittäjinä oli lukuisia henkilöitä ja ryhmiä, jotka esiintyivät korvauksetta tai nimellisellä kulukorvauksella kesäjuhlien eri tilaisuuksissa. Näin saatu ohjelmatuotanto oli ensiarvoisen tärkeä osa ohjelmakokonaisuutta, lämmin kiitos heidän antamastaan taiteellisesta panoksesta kesäjuhlien hyväksi.

Olkaamme tyytyväisiä aikaansaannokseemme, sillä kaikilla tiedossa olevilla mittareilla mitattuna Karjalaiset kesäjuhlat onnistuivat hyvin, elleivät peräti erinomaisesti. Toivotamme vähintään yhtä hyvää menestystä Lappeenrannassa vuonna 2014 järjestettäville kesäjuhlille.

Karjalaseurojen Satakunnan piirin hallitus ja Karjalaisten kesäjuhlien 2013 johtoryhmä

 

Kuvia Karjalaisista kesäjuhlista löydät Kuvagalleriasta.