Piirin osallistuminen Karjalan Liiton liittokokoukseen 14.5.2011

14.05.2011 00:00

Piirillä oli oikeus asettaa kokoukseen kaksi virallista edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat. Liittokokouksessa piiriä edustivat puheenjohtaja Jouko Hämäläinen varaedustajanaan Yrjö S. Kaasalainen ja varapuheenjohtaja Pekka Salonen (Raimo Hannukainen). Jouko Hämäläinen osallistui myös liittokokouksessa liiton uuden johdon ja johtoelinten valintaa valmistelleeseen vaalivaliokuntaan. Hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan toimi Pekka Salonen.

Liittokokouksen tärkeimmät päätökset

Karjalan Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Markku Laukkanen kieltäytyi asettumasta enää ehdolle puheenjohtajan vaalissa valittiin. Hänen vasta kokouksen avauspuheensa lopussa julkilausuttu kantansa johti siihen, että kukaan mahdollisista muista ehdokkaista ei päässyt haastamaan istuvaa puheenjohtajaa. Vaalissa valittiin liittoa johtamaan sen historian ensimmäisenä naisena Marjo Matikainen-Karlström. Myös varapuheenjohtajiksi valittiin myös naisparivaljakko. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tuli valituksi lahtelainen ex-kansanedustaja Maija-Liisa Lindqvist ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hyvinkään Karjalaseuran puheenjohtaja Eeva-Liisa Kurki. Naispuheenjohtajiston vastapainoksi valittiin liittovaltuuston johtoon vain miehiä. Puheenjohtajana jatkaa ministerin arvonimeä kantava Matti Puhakka. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Esko Kurvinen. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena nuoremman polven edustajana kansanedustaja Antti Kaikkonen. Kaikki edellä mainitut henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti.

Jo etukäteen otaksuttiin, että liiton jäsenmaksun korotusesityksestä tullaan käymään kiivas keskustelu ja päätös tulee syntymään äänestyksellä. Eri yhdistykset olivat tehneet liittokokoukselle sääntöjen oikeuttamia esityksiä korotuksen siirtämisestä vuodelta 2011 myöhempään ajankohtaan. Ennakko-odotukset täyttyivät, kirjallisten ennakkoesitysten lisäksi kokouksessa käytettiin asiasta useita kiivaitakin puheenvuoroja, joiden jälkeen siirryttiin äänestykseen. Äänestys muodostui kuitenkin lyhyeksi, sillä vastakkain asetettiin hallituksen korotusesitys ja kaikki korottamista vastustavat esitykset. Koska hallituksen esitys voitti äänestyksen, ei muita äänestyksiä enää tarvittu. Päätökseksi tuli siis liiton hallituksen esitys, jonka mukaan liiton jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 10 euroa vuosina 2011 - 2013 ja 12 euroa vuonna 2014.

Jäsenmaksun korotuksella pyritään korjaamaan liiton taloutta on ollut vuosina 2008 ja 2009 alijäämäinen ja vuonna 2010 vain niukasti positiivinen. Liiton toiminnan tason säilyttäminen edellytti jäsenmaksun korottamista. Korotus tuo liiton kassaan n. 120 000 lisäeuroa. Kaikki eivät ole myöskään olleet tyytyväisiä liiton talouden hoidon tilaan. Niinpä Tampereen piirin puheenjohtaja Tuomo Nenonen esitti, että liiton valtuuston tulee tulevan toimikauden aikana vaatia liiton hallitukselta ja toiminnanjohtajalta tarkkaa talousarvion noudattamista ja toteutumisen seurantaa sekä liiton toimiston töiden suunnittelua tehokkuuden parantamista. Liittokous hyväksyi Nenosen esityksen.

Liiton sääntöjen on jo pitkään todettu olevan nykyaikaistamisen tarpeessa. Tätä varten liitto on aikaisemmin asettanut sääntöjen uudistamista valmistelevan valiokunnan, jonka alkuperäinen tehtävä oli tehdä sääntöjen uudistusesitys jo tähän liittokoukseen. Käytettävissä ollut aika ei kuitenkaan riittänyt näin mittavaan työhön ja valiokunta valmisteli sääntöuudistuksen välivaiheena kiireisemmin ajantasaistamista vaativien säännönkohtien uudistusesityksen. Sääntöjen osittaisuudistus aiheutti myös puheenvuoropyyntöjä ja muutosesityksiä, joista Tampereen piirin puheenjohtajan Tuomo Nenosen esitys maakuntien aseman vahvistamisesta hyväksyttiin, muilta osin hallituksen esitys tuli kuitenkin liittokokouksen päätökseksi. Sääntömuutos toi muutoksia myös liittovaltuustopaikkojen määräytymiseen, minkä seurauksena Satakunnan piiri sai liittovaltuustoon toisen edustajan. Satakunnan piirin edustajiksi liittovaltuustoon valittiin Jouko Hämäläinen (varalla Raimo Hannukainen) ja Pekka Salonen (Yrjö S. Kaasalainen).

Kuva 1:  Satakunnan piirin liittokokousedustajat Jouko Hämäläinen ja Pekka Salonen valmistautuvat liittokokoukseen Karjalatalon aulassa ennen kokouksen alkua. Kuvassa ovat myös Kankaanpään Karjalaseuran pj Anne Hannukainen (vasemmalla) ja Vammalan Karjalaseuran varapj Pertti Hakanen (toinen vasemmalta).

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1:  Satakunnan piirin liittokokousedustajat Jouko Hämäläinen ja Pekka Salonen valmistautuvat liittokokoukseen Karjalatalon aulassa ennen kokouksen alkua. Kuvassa ovat myös Kankaanpään Karjalaseuran pj Anne Hannukainen (vasemmalla) ja Vammalan Karjalaseuran varapj Pertti Hakanen (toinen vasemmalta).