Heimoon kuuluvien voimakas yhteenkuuluvuuden tunne aikana, jolloin
useimmilla karjalasta siirtyneillä oli melkoinen epätietoisuus tulevaisuudestaan
johti siihen, että Siirtoväenhuoltaja Herman Inkisen lukemalla, Karjalan liiton
lähettämällä kiertokirjeellä nro 36.45 aloitettiin 27.1.1946 klo 16.00 kokous
Joutsassa. Joutsan Karjalaiset oli syntynyt. Paikalla tuolloin oli läsnä 20
henkilöä.
Joutsan Karjalaisten ensimmäiseen johtokuntaan kuului puheenjohtajana Teppo
Ihatsu, varapuheenjohtajana Herman Parkkari, sihteerinä Alli Riikonen, sekä
muina jäseninä Vilho Lallukka, Lilja Parkkari, Meeri Loipponen, Eino Jokinen,
Timo Kostian ja Kaarina Auvinen, varajäseninä olivat Otto Pentikäinen, Tilda
Jokinen ja Tauno Askainen. Jäsenmääräksi saatiin ensimmäisen toimintavuoden
aikana 46 henkilöä.
Joutsaan saapui talvisodan siirtoväkeä Raudusta joista suurin osa asettui
seutukunnalle pysyvästi asumaan. Lisäksi sijoitettiin Sysmään siirrettyjä
Ruskealan evakoita Hartolaan, Joutsaan ja Leivonmäelle. Jatkosodan jälkeen
Vuoksenrantalaisten sijoituskunnaksi määrättiin Joutsa, jotka ovatkin suurin
karjalaisten ryhmä paikkakunnalla edelleenkin. Evakkoja on lisäksi
paikkakunnalle sijoittunut mm. Uudeltakirkolta, Viipurista, Käkisalmelta,
Sortavalasta, Harlusta, Suojärveltä ja Jääskestä. Maaherran kertomus vuodelta
1944 kertoo siirtoväen osuudeksi Joutsan pitäjän asukkaista. n. 900 henkeä.
Monet näistä asuivat täällä vain väliaikaisesti, sillä 1950 siirtolaisia oli enään
vain n. 500 henkeä. Nykyisestä karjalaistaustaisesta väestömäärästä ei ole
tietoa.
Mikkelin piirin perustamiskokous pidettiin 16.5.1948, minne seuraamme
edustajiksi valittiin Reino Koli ja Herman Parkkari varalle Väinö Himanen.
Aluksi kuuluimme Karjalaseurojen Mikkelin piiriin, jonka vaihdoimme Keski-
Suomen piiriin 1961. Seuraavana vuonna saimmekin järjestettäväksi Keski-
Suomen piirin 15-vuotisjuhlat.
Joutsan Sankaripatsashankkeessa seura oli mukana 5000,- markan suuruisella
summalla 1954.
Omat kartut ja kyykät seuralle sorvasi seuran oma jäsen puuseppä Kauno
Koskinen ja ensimmäinen harjoitusottelu pelattiin 1957 kotiseutujuhlien
yhteydessä.
Seuran oma lippu vihittiin 1960 Helsingissä järjestetyissä kesäjuhlissa.
Ensimmäisen kerran seuran omaa lippua kantoi Markku Hänninen ja
lippuvartiossa olivat Marja-Leena Jokinen ja Kaija Kuisma.
Yhtenä suurena merkkipaaluna on myöskin pidettävä 11.6.1961 tapahtunutta
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin paljastusluhlaa, jossa
paljastuspuheen piti kaupunginjohtaja Arno Tuurna. Tämän kirkon vierellä
sijaitsevan, Joutsan seurakunnalle luovutetun patsaan on suunnitellut taiteilija
Kirsti Liimatainen ja veistänyt Viitasaaren Mustakivi. Hintaa patsaalle tuli 173
000 silloista markkaa.
Alkuaikoina odotti vanhempi karjalaisväki kiihkeästi takaisin kotiin pääsemistä.
Heimohenkeä pidettiin yllä toistensa ahkralla tapaamisella eli kylässä
käymisellä. Sanoohan karjalainen sananparsikin: ei kyläs tarvise nii kauva olla,
koha käyp usiast.
Liekö 50-luvulla näkynyt lamakausi seuran historiassa johtunut juuri siitä, että
tajuttiin yleisesti Karjalaan takaisin pääsyn mahdottomuus. Monta seuran
ahkeraa jäsentä nukkuu nyt jo Joutsan kirkkomaalla, niitä evakoita, jotka
odottivat näkevänsä vielä synnyinseutunsa, niitä, jotka yhdessä lauloivat ”oi
pääsisimpä kotiin Karjalaan.”
On järjestetty kalevalajuhlia, raittiusjuhlia, joulupatakeräyksiä (10v.),
pikkujouluja, myyjäisiä ja urheilukilpailuja. Kuuluisimpia urheilijoita
seuramme riveistä tulleet ovat olleet keihäänheittäjä Väinö Kuisma ja juoksija
Teuvo Slant. Meillä on ollut myöskin oma näytelmäkerho ja 1947 perustettiin
laulukuoro. Tosin on sanottava, että näytelmäkerho ei koko aikana esittänyt
julkisesti yhtään näytelmää, vaikka kovasti harjoittelivatkin. Varsinkin
hiihtokilpailut olivat suosittuja. Parhaimmillaan lastensarjassa saattoi olla yli 20
hiihtäjää.
Vuosien varrella on ollut ainakin Pitsinnypläys-, piirakka- ja
neulakinnaskursseja.
Seuramme aktiivinen toimija Lilja Slant (Parkkari) oli yksi niistä uurastajista
jotka saivat Raita Karpon ja Eveliina Pokelan konsertoimaan lukiolla
14.10.1979. Konsertti oli varsin onnistunut ja yksi pieni kuulija olikin esittänyt
arvostelun esityksestä: ”Se täti lauloi niin kauniisti, että minun tuli ihan kylmä.”
Aina kun kynnelle on kyetty, ovat seuramme jäsenet osallistuneet Liiton
kesäjuhlille, milloin isommalla tai pienemmällä joukolla. Monina vuosina
mukanamme ovat olleet myöskin nuorisoseuran lapsitanhuajat, heille emännät
leipoivat usein myöskin piirakat matkaevääksi.
Liittojuhlissa ansiokkaasti piirakkakisaan ovat osallistuneet Pirkko Hämäläinen
ja Juhani Moilanen voittaen molemmat omat sarjansa.
50-vuotisen toiminnan kunniaksi järjestettiin kesäkuussa 1996 Evakko näyttely
ja 60-vuotisjuhlaa juhlistettiin liiton valokuvausnäyttelyllä kirjastossa, lisänä oli
jäsenten käsitöitä näytteillä.
Joutopäivillä seura on ollut myymässä vuodesta 1972 ja vuodesta 1978
LionsClubin järjestämillä syysmarkkinoilla. Vuosien saatossa syysmarkkinat
jäivät, mutta joutopäivät kuuluvat edelleen seuran vuotuiseen ohjelmaan.
Merkittävä seuran ponnistus on vuonna 2010 julkaistu kirja ”Karjalan kunnailta
Keski-Suomeen”, jossa on 28 kertomusta evakkotaipaleelta jonka toimitti
Mervi Ruokola-Parkkonen ja aktiivisena puuhamiehenä toimi Juhani Moilanen.
Kotiseutumatkoja on rajan auettua tehty ahkerasti eri puolille Karjalaa,
etsimässä ja löytämässä kotipaikan kivijalkoja.
PUHEENJOHTAJAT:
Teppo Ihatsu................1946
Reino Koli...................1947
Väinö Himanen............1948
Eino Jokinen................1949
Väinö Himanen............1950
Pekka Pöysti................1951
Kauno Kaukinen..........1952
Pekka Pöysti................1953-1955
Kauno Kaukinen..........1956
Arvid Monto................1957-1958
Arvi Hänninen.............1959-1965
Aulis Turunen..............1966-1971
Väinö Himanen............1971
Pekka Pöysti................1972-1975
Pentti Hyväkkä............1976-1978
Sulo Savolainen...........1979-1984
Leena Reinikainen.......1985-1988
Heikki Vuohelainen.....1989-1994
Leena Reinikainen.......1995-2001
Sirpa Westman.............2002-2005
Juhani Moilanen..........2006-2010
Kirsti Laukkanen.........2011
Jaakko Moilanen..........2012-