Heimoon kuuluvien voimakas yhteenkuuluvuuden tunne aikana, jolloin

useimmilla karjalasta siirtyneillä oli melkoinen epätietoisuus tulevaisuudestaan

johti siihen, että Siirtoväenhuoltaja Herman Inkisen lukemalla, Karjalan liiton

lähettämällä kiertokirjeellä nro 36.45 aloitettiin 27.1.1946 klo 16.00 kokous

Joutsassa. Joutsan Karjalaiset oli syntynyt. Paikalla tuolloin oli läsnä 20

henkilöä.


Joutsan Karjalaisten ensimmäiseen johtokuntaan kuului puheenjohtajana Teppo

Ihatsu, varapuheenjohtajana Herman Parkkari, sihteerinä Alli Riikonen, sekä

muina jäseninä Vilho Lallukka, Lilja Parkkari, Meeri Loipponen, Eino Jokinen,

Timo Kostian ja Kaarina Auvinen, varajäseninä olivat Otto Pentikäinen, Tilda

Jokinen ja Tauno Askainen. Jäsenmääräksi saatiin ensimmäisen toimintavuoden

aikana 46 henkilöä.


Joutsaan saapui talvisodan siirtoväkeä Raudusta joista suurin osa asettui

seutukunnalle pysyvästi asumaan. Lisäksi sijoitettiin Sysmään siirrettyjä

Ruskealan evakoita Hartolaan, Joutsaan ja Leivonmäelle. Jatkosodan jälkeen

Vuoksenrantalaisten sijoituskunnaksi määrättiin Joutsa, jotka ovatkin suurin

karjalaisten ryhmä paikkakunnalla edelleenkin. Evakkoja on lisäksi

paikkakunnalle sijoittunut mm. Uudeltakirkolta, Viipurista, Käkisalmelta,

Sortavalasta, Harlusta, Suojärveltä ja Jääskestä. Maaherran kertomus vuodelta

1944 kertoo siirtoväen osuudeksi Joutsan pitäjän asukkaista. n. 900 henkeä.

Monet näistä asuivat täällä vain väliaikaisesti, sillä 1950 siirtolaisia oli enään

vain n. 500 henkeä. Nykyisestä karjalaistaustaisesta väestömäärästä ei ole

tietoa.


Mikkelin piirin perustamiskokous pidettiin 16.5.1948, minne seuraamme

edustajiksi valittiin Reino Koli ja Herman Parkkari varalle Väinö Himanen.

Aluksi kuuluimme Karjalaseurojen Mikkelin piiriin, jonka vaihdoimme Keski-

Suomen piiriin 1961. Seuraavana vuonna saimmekin järjestettäväksi Keski-

Suomen piirin 15-vuotisjuhlat.


Joutsan Sankaripatsashankkeessa seura oli mukana 5000,- markan suuruisella

summalla 1954.


Omat kartut ja kyykät seuralle sorvasi seuran oma jäsen puuseppä Kauno

Koskinen ja ensimmäinen harjoitusottelu pelattiin 1957 kotiseutujuhlien

yhteydessä.


Seuran oma lippu vihittiin 1960 Helsingissä järjestetyissä kesäjuhlissa.

Ensimmäisen kerran seuran omaa lippua kantoi Markku Hänninen ja

lippuvartiossa olivat Marja-Leena Jokinen ja Kaija Kuisma.


Yhtenä suurena merkkipaaluna on myöskin pidettävä 11.6.1961 tapahtunutta

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin paljastusluhlaa, jossa

paljastuspuheen piti kaupunginjohtaja Arno Tuurna. Tämän kirkon vierellä

sijaitsevan, Joutsan seurakunnalle luovutetun patsaan on suunnitellut taiteilija

Kirsti Liimatainen ja veistänyt Viitasaaren Mustakivi.

Hintaa patsaalle tuli 173 000 silloista markkaa.


Alkuaikoina odotti vanhempi karjalaisväki kiihkeästi takaisin kotiin pääsemistä.

Heimohenkeä pidettiin yllä toistensa ahkralla tapaamisella eli kylässä

käymisellä. Sanoohan karjalainen sananparsikin: ei kyläs tarvise nii kauva olla,

koha käyp usiast.


Liekö 50-luvulla näkynyt lamakausi seuran historiassa johtunut juuri siitä, että

tajuttiin yleisesti Karjalaan takaisin pääsyn mahdottomuus. Monta seuran

ahkeraa jäsentä nukkuu nyt jo Joutsan kirkkomaalla, niitä evakoita, jotka

odottivat näkevänsä vielä synnyinseutunsa, niitä, jotka yhdessä lauloivat ”oi

pääsisimpä kotiin Karjalaan.”


On järjestetty kalevalajuhlia, raittiusjuhlia, joulupatakeräyksiä (10v.),

pikkujouluja, myyjäisiä ja urheilukilpailuja. Kuuluisimpia urheilijoita

seuramme riveistä tulleet ovat olleet keihäänheittäjä Väinö Kuisma ja juoksija

Teuvo Slant. Meillä on ollut myöskin oma näytelmäkerho ja 1947 perustettiin

laulukuoro. Tosin on sanottava, että näytelmäkerho ei koko aikana esittänyt

julkisesti yhtään näytelmää, vaikka kovasti harjoittelivatkin. Varsinkin

hiihtokilpailut olivat suosittuja. Parhaimmillaan lastensarjassa saattoi olla yli 20

hiihtäjää.

Vuosien varrella on ollut ainakin Pitsinnypläys-, piirakka- ja

neulakinnaskursseja.


Seuramme aktiivinen toimija Lilja Slant (Parkkari) oli yksi niistä uurastajista

jotka saivat Raita Karpon ja Eveliina Pokelan konsertoimaan lukiolla

14.10.1979. Konsertti oli varsin onnistunut ja yksi pieni kuulija olikin esittänyt

arvostelun esityksestä: ”Se täti lauloi niin kauniisti, että minun tuli ihan kylmä.”


Aina kun kynnelle on kyetty, ovat seuramme jäsenet osallistuneet Liiton

kesäjuhlille, milloin isommalla tai pienemmällä joukolla. Monina vuosina

mukanamme ovat olleet myöskin nuorisoseuran lapsitanhuajat, heille emännät

leipoivat usein myöskin piirakat matkaevääksi.


Liittojuhlissa ansiokkaasti piirakkakisaan ovat osallistuneet Pirkko Hämäläinen

ja Juhani Moilanen voittaen molemmat omat sarjansa.


50-vuotisen toiminnan kunniaksi järjestettiin kesäkuussa 1996 Evakko näyttely

ja 60-vuotisjuhlaa juhlistettiin liiton valokuvausnäyttelyllä kirjastossa, lisänä oli

jäsenten käsitöitä näytteillä.


Joutopäivillä seura on ollut myymässä vuodesta 1972 ja vuodesta 1978

LionsClubin järjestämillä syysmarkkinoilla. Vuosien saatossa syysmarkkinat

jäivät, mutta joutopäivät kuuluvat edelleen seuran vuotuiseen ohjelmaan.


Merkittävä seuran ponnistus on vuonna 2010 julkaistu kirja ”Karjalan kunnailta

Keski-Suomeen”, jossa on 28 kertomusta evakkotaipaleelta jonka toimitti

Mervi Ruokola-Parkkonen ja aktiivisena puuhamiehenä toimi Juhani Moilanen.


Kotiseutumatkoja on rajan auettua tehty ahkerasti eri puolille Karjalaa,

etsimässä ja löytämässä kotipaikan kivijalkoja.

PUHEENJOHTAJAT:

Teppo Ihatsu................1946

Reino Koli...................1947

Väinö Himanen............1948

Eino Jokinen................1949

Väinö Himanen............1950

Pekka Pöysti................1951

Kauno Kaukinen..........1952

Pekka Pöysti................1953-1955

Kauno Kaukinen..........1956

Arvid Monto................1957-1958

Arvi Hänninen.............1959-1965

Aulis Turunen..............1966-1971

Väinö Himanen............1971

Pekka Pöysti................1972-1975

Pentti Hyväkkä............1976-1978

Sulo Savolainen...........1979-1984

Leena Reinikainen.......1985-1988

Heikki Vuohelainen.....1989-1994

Leena Reinikainen.......1995-2001

Sirpa Westman.............2002-2005

Juhani Moilanen..........2006-2010

Kirsti Laukkanen.........2011

Jaakko Moilanen..........2012-