TOIMINTASUUNITELMA 2020

 

YLEISTÄ

Karjala Liitto juhlii 80-vuotistaivaltaan koko vuoden 2020 järjestämällä erilaisia tapahtumia
ympäri Suomen. Tämä juhlavuosi asetta myös seuratoiminnalle erityisen paineen. Seuramme tulee
osallistumaan aktiivisesti niin liiton kuin piirin organisoimiin tapahtumiin sekä pyrkimään
järjestämään paikkakunnallamme erilaisia tapahtumia, jotka tuovat esille Karjalaisen järjestö-
toiminnan aktiivisuuden paikkakunnallamme. Se on velvollissuutemme olihan Ääänekoskelainen
Jussi Savolainen perustamassa liittoamme Helsingissä. Seura pyrkii järjestämään liiton
 perustamisen kunniaksi ”Karjalaisen pitopöydän” huhtikuussa suunnilleen sinä päivänä jolloin
liittomme perustettiin. Seura tulee eri tapahtumissa ja kuukausi kokouksissa paneutumaan
liiton, piirin ja oman seuran historiaan.
Seurantoiminta jatkuu tulee jatkumaan  siis entiseen tapaansa muutamilla juhlavuoteen
kuuluvilla erityis tilaisuuksilla.
 Seura tulee panostamaan koulutukseen joka liiton ja piirin kautta tullaan tarjoamaan.
Ajankohtaiseksi tulee mm. Kotisivut, mahdollisten ”SOME” ryhmien perustaminen sekä niihin
kuuluminen.
Naisten piirakkarinki ja käsityökerho jatkavat aloittamaansa toimintaa, miehelle tarkoitettu
käsityökerho on työn alla tutkien mahdillisuutta yhteistyöstä Koskelan kanssa. Liikunta puolella
on mahdollista harrastaa mm. Bocciaa  eri yhteisöjen kanssa.


KOKOUSTOIMINTA
Seuran kevät-ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määrääminä ajankohtina. Seuramme edustajat
jatkavat työtään piirin eri toiminnoissa. Hallitus kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.
Vuosi 2020 on Liittokokous vuosi. Seura tulee lähettämään edustajansa ko. kokoukseen

KARJALA LIITON TAPAHTUMAT
Seura ja sen jäsenet osallistuvat liiton ja sen toimikuntien järjestämiin tapahtumiin, liittojuhliin,
seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin harkintansa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Piirin
järjestämiin tilaisuuksiin tullaan osallistumaan aktiivisesti.

SEURAN OMA TOIMINTA
Seuran oma toiminta pohjautuu hallituksen ja jäsenten esitysten pohjalta.
( Tapahtuma kalenteri julkaistaan kevätkauden avauksessa)


LOPUKSI
Toimintavuosi 2020 tulee olemaan monipuolista. Kuulumme edelleen liiton ja piirin
parhaimmistoon. Tulemme panostamaan jäsenhankintaa ja ottaen erityisesti huomioon lasten
ja nuorten saamiseksi mukaan toimintaamme. Onnistuessamme jäsenhankinnassa ja nuorten
saamisessa mukaan aktiivisesti toimintaamme, löydämme kiitoksemme tulevaisuudestamme.
Noudattamalla laadittua toimintasuunnitelmaa ja tapahtumakalenteria toteutamme myös
 liittokokouksen asettamat tavoitteet. Näin tehden takaamme  toiminta-alueellemme,
karjalaiseen perinteeseen pohjautuvan toiminnan jatkuvuuden  Äänekoskella. Näin tehden
pystymme seuramme osalta toteuttamaan tulevan liittokokouskauden 2020-22 teeman
liittotasolla ”SUKUPOLVIEN KETJUN” jatkuvuuden Äänekoskella.

Äänekosken Karjala-Seura ry.
Hallitus